Pressmeddelanden

Nyheter

Pressmeddelanden

Presskontakt Sverige

Trine Harvøe Kristensen
Field Marketing Specialist Scandinavia
Tel: +45 4346 6020

Prenumerera på Automation Today

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.

  • 2017
  • 2016
  • 2015

Pressmeddelanden från 2017:

Connected Services driver på digitaliseringen

13 December 2017

Mjukvarubaserade Connected Services driver på digitaliseringen
Connected Services-erbjudandena ger dig bättre resursutnyttjande och produktivitet med minskad risk och kortad TTM.

Nytt IaaS-paket banar väg för industrinätverk

30 November 2017

Nytt IaaS-paket banar väg för industrinätverk
Rockwell Automations nya tjänst kombinerar nätverksprodukter och fjärrövervakningssupport i ett och samma avtal.

Rockwell Automations TechED togs emot väl av EMEA-tillverkningsproffs

7 November 2017

Rockwell Automations TechED togs emot väl av EMEA-tillverkningsproffs
Rockwell Automation har framgångsrikt avslutat den första TechED-teknikutbildningen och användarkonferensen i EMEA-regionen. Konceptet är ju välkänt i USA och EMEA-evenemanget var minst lika populärt med mer än 700 föranmälda deltagare via olika utbildningsflöden som uppskattade ett unikt nätverksevenemang i tre dagar.

PowerFlex 6000-drivdonen har fått nya effektintervall och motorstyrningsfunktioner

26 September 2017

PowerFlex 6000-drivdonen har fått nya effektintervall och motorstyrningsfunktioner
Allen-Bradleys PowerFlex 6000 AC- mellanspänningsdrivdon ger utökad, användarvänlig styrning av applikationer med variabla och konstanta moment. Användare inom tung industri får nu fler motorstyrningsval för kompressorer, pumpar och fläktar med senaste versionen. Mellanspänningsdrivdonet ger nu större spänningsintervall (2,4 to 11 kV) och 100%-igt startmoment med givarlös vektorstyrning.

Machinery Safebook 5: funktionssäkerhetsreferens

7 September 2017

Machinery Safebook 5: funktionssäkerhetsreferens
Rockwell Automation har släppt senaste versionen av sin populära publikation ”Machinery Safebook 5”, en guide till säkerhetsrelaterade styrsystem för maskiner. ”Machinery Safebook 5” bygger vidare på föregående versioner med massor av ny information, exempel och beräkningar och bibehåller och stärker sin ställning som ovärderlig praxismetod och referens för alla som vill ha en översikt över och förstå principerna för funktionssäkerhet för maskiner.

Nominera till Manufacturing Safety Excellence

13 Juli 2017

Nominera till Manufacturing Safety Excellence
Rockwell Automation tar nu emot nomineringar till den femte, årliga Manufacturing Safety Excellence Awards. Evenemanget hyllar världens säkraste tillverkningsföretag. Utmärkelsen är öppen för tillverkare, maskinbyggare och systemintegratorer som verkligen gått in för en heltäckande säkerhetssatsning med de tre grundpelarna: företagskultur, kravuppfyllelse och kapital (teknik). Nomineringarna ska vara inne 18 augusti.

Patenterad brytare förbättrar industrisäkerheten

13 Juli 2017

Patenterad brytare förbättrar industrisäkerheten
Allen-Bradleys vajerdragbrytare Guardmaster Lifeline 5 ger ständig tillgång till en nödstoppfunktion som stoppar maskinrisker med ett ryck i vajeranslutningen. Den patenterade, mikroprocessorbaserade lösningen förenklar riggning och ger effektivare underhåll och felsökning.

Industrinätverksswitchar hanterar kommande behov

5 Juli 2017

Industrinätverksswitchar hanterar kommande behov
Tillverkare som använder omanövrerade nätverksswitchar men kämpar med okända stilleståndsorsaker och säkerhetsproblem har nu ett alternativ till manövrerade switchar. Stratix 2500 lättmanövrerade switchar ger säkerhet, tålighet och bandbreddsoptimerande fördelar utan omfattande konfigurering.

Rockwell Automation sätter industrisäkerhetspraxis

16 Juni 2017

Rockwell Automation sätter praxis för industrisäkerhet
Kombinationen av IT- (information technology) och OT-system (operations technology) och ökad företagsuppkoppling förbättrar verksamheten avsevärt, men ger även potentiella intrångspunkter för säkerhetshot. Rockwell Automation har tagit fram en 3-stegsmetod för att bygga industrisäkerhetsprogram som omfattar allt från företags- till anläggningsnivå och bidrar vid riskbedömning av personal, processer och teknik.

Första kundcentret för Connected Enterprise öppnar i EMEA

24 Maj 2017

Rockwell Automation öppnar sitt första kundcenter för Connected Enterprise i EMEA
Tillverkningsföretag inom alla branscher försöker hitta rätt digitaliseringsstrategi för just sina behov – och inom ett så komplext kunskapsområde som smarta fabriker har varje företag sina egna kravspecar. Som ett led i att ge kunderna ännu bättre support i sökandet efter rätt väg mot digitalisering tillkännagav Rockwell Automation idag att man öppnat sitt första kundcenter för Connected Enterprise i EMEA. Centret är baserat i teknikstaden Karlsruhe i Tyskland.

Förebyggande analys minskar oplanerade stillestånd

24 April 2017

Nya förutsägande och förebyggande analysfunktioner från Rockwell Automation minskar stillestånden
Rockwell Automation har kombinerat professionella tjänster, kraftfulla maskininlärningsalgoritmer och förbyggande analysmjukvara för att erbjuda förebyggande underhåll. Med de nya funktionerna kan driftansvariga inom industrin förutsäga underhållsbehoven och göra nödvändiga reparationer före haveri. På så vis kan tillverkarna undvika dyra stillestånd och förbättra produktiviteten.

Serieproduktionslösning

24 Mars 2017

Förbättrad serieproduktion med Rockwell Automation
Obligatoriska serieproduktionsstandarder på olika marknader tvingar läkemedels- och medicintekniktillverkare att anpassa specificerade standarder för produktspårbarhet i leverantörsleden. Den nyuppdaterade serieproduktionslösningen från Rockwell Automation hjälper tillverkare och OEM-företag att se längre än kravuppfyllelse och inrikta sig på avgörande verksamhetsfördelar som långsiktig lönsamhet med en omfattande, skalbar, heltäckande plattform för leverantörsleden.

PowerFlex 755T AC-drivningar

21 Februari 2017

Nya AC-drivningar ger ökad produktivitet och sänker energikostnaderna
Nya drivningar från Rockwell Automation ger företagen sänkta energirelaterade kostnader och ökar maskinernas tillgänglighet i tuffa industritillämpningar. Allen-Bradleys PowerFlex 755T-drivningar ger exakt motorstyrning samt harmonisk svängningsdämpning, regenerering och common DC bus-drivsystem.

FactoryTalk TeamONE-appen från Rockwell Automation ger anläggningsdiagnostik och samarbete utan irritationsmoment

21 Februari 2017

FactoryTalk TeamONE-appen från Rockwell Automation ger anläggningsdiagnostik och samarbete utan irritationsmoment
Rockwell Automation har släppt en ny applikationsplattform som sänker genomsnittlig reparationstid. FactoryTalk TeamONE-appen för iOS- och Android-smartphones ger underhållspersonalen anläggningsdiagnoser och samarbete på fabriksgolvet. Plattformen är inriktad på direkt, smidig 1%-ig produktivitetsökning för underhålls- och driftpersonal genom att ta bort irritationsmoment i samarbetet mellan arbetslagen – och användningen är gratis!

FactoryTalk Analytics för maskinmolnappar

20 Januari 2017

Rockwell Automation presenterar Analytics Cloud för OEM-företag
Resurser med IoT-funktion ger smidigare informationsvisning och -delning. Maskinbyggare som investerat stort i smarta maskiner tänker ofta inte på produkternas användning och prestanda efter utleverans. Maskinmolntjänsten FactoryTalk Analytics ger dem fjärraccess till prestandaanalyser från utlevererade system för bättre samarbete med tillverkarna. För tillverkarna är funktionen inriktad på uppkopplade tekniker för högre tillgänglighet och kapacitet med sänkta underhållskostnader.

Studio 5000-mjukvaran förenklar designen av automatiseringssystem

20 Januari 2017

Studio 5000-mjukvaran förenklar designen av automatiseringssystem
Rockwell Automation har förbättrat sin Studio 5000-integrerade utvecklingsmiljö som hjälper ingenjörer att förbättra produktiviteten vid design och konfigurering av automatiseringssystem. Ändringarna i nya versionen omfattar utökad integrering av populära ingenjörsverktyg, tillägg av förutvecklat applikationsinnehåll som ersätter skräddarsydd kod samt nya funktioner för förbättrad säkerhet.

Stratix 5950-utrustningen tar IT-säkerhetstekniken till fabriksgolvet

19 Januari 2017

Rockwell Automation lanserar ny industriell säkerhetsutrustning
De flesta av dagens IT-brandväggar skyddar inte vid hot mot industriell nätverkstrafik, vilket begränsar möjligheten att minimera säkerhetsrisker på fabriksgolvet. Stratix 5950-säkerhetsutrustningen från Rockwell Automation har nya säkerhetsfunktioner som skyddar systemen på fabriksgolvet.