Övrig Media

Presskontakt Sverige

Trine Harvøe Kristensen
Field Marketing Specialist Scandinavia
Tel: +45 4346 6020

  • Grafik
  • Faktablad
  • Rapporter
Grafik: Connected Enterprise och Industry 4.0  

Connected Enterprise


Denna grafik belyser betydelsen av Industri 4.0 och visar hur Connected Enterprise, kan hjälpa dig att komma närmare förverklingen av the Smart Factory.

Ladda ner grafiken

Läs mer

Grafik: the Connected Enterprise och Industri 4.0  

Food & Beverage


Denna grafik belyser de utmaningar som livsmedels- och dryckesindustrin står inför och visar hur vi kan hjälpa dig att övervinna dem med hjälp av The Connected Enterprise.

Ladda ner grafiken

Läs mer

Infografiken ”Assurance Integrated Support”  

Tillförlitlighet


Infografiken visar hur du kan minska påverkan och intäktsbortfall pga. oplanerade stillestånd samt hur du snabbt får igång driften igen.

Ladda ner grafiken

Läs mer

Tillverkningshastighet (infografik)  

Automotive-branschen


Infografiken visar de tre huvudkomponenterna för tillverkningshastighet inom automotive-branschen.

Ladda ner grafiken

Läs mer

Modern DCS förbättrar produktiviteten och sänker Total Cost of Ownership (infografik)  

Processlösningar


Infografiken lyfter fram hur PlantPAx kan öka verksamhetens produktivitet och sänka den totala ägarkostnaden (Total Cost of Ownership, TCO).

Ladda ner grafiken

Läs mer