Webinar: Datainsamling med FactoryTalk® Analytics

Datainsamling med FactoryTalk® Analytics

Är ditt mål att samla in data eller att få insikt i ett industriellt Internet of Things som en del av digitaliseringen?

Lär mer om hur verktygen i FactoryTalk® Analytics kan minska tiden för att ansluta till processer, modellera dem och sedan validera, beräkna och presentera information som är relevant för olika nivåer i organisationen på vilken man kan agera.


På det här webinaret visar vi de olika nivåerna av analytics:

  • Integration mot mobila plattformar
  • Den skalbara plattformen FactoryTalk® Analytics
  • Introduktion till maskininlärning och lösningar

Håkan Kallenberg

Solution Architect

Bakgrund

30+ års erfarenhet inom industriell automation, varav 20 hos Rockwell Automation. Har haft olika roller såsom teknisk support, utbildare, produktansvarig och Solutions Architect inom automations- och informationslösningar.

Kontakta

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.