Lär dig ThinManager-mjukvaran

Lär dig ThinManager - certifierad utbildning

Certifierad utbildning

Vår ThinManager®-onlineutbildning består av fem hämtlabbövningar. Varje labbövning kräver att du konfigurerar ThinManager-mjukvaran och skickar in konfigurationsfilen för betygsättning och godkännande. När du är klar, så blir du ThinManager-mjukvarucertifierad. 

VIKTIGT! Onlineutbildningen finns för närvarande bara engelska. 

5 labbövningar till certifiering 

Följ följande anvisningar för att bli certifierad. Hämta pdf:en med anvisningar för var och en av de 5 labbövningarna och följ resp. labbanvisning. När du är klar med en labb, klicka på knappen Skicka resultat för resp. labb du gjort och lägg upp filen. Vänta inte svar, utan fortsätt med nästa labbövning. 

  • Labb 1: introduktionslabben tar dig igenom implementeringen av ThinManager-mjukvaran på flera avdelningar i provfabriken. 
  • Labb 2: den andra labben tar upp skapandet av ett kontrollrum och implementeringen av tunna MultiMonitor-klienter. 
  • Labb 3: den tredje labben utökar ThinManager-mjukvarans möjligheter mha. Kameror, virtuella skärmar, terminalskuggklienter och WinTMC. 
  • Labb 4: den fjärde labben tar upp möjligheten att begränsa applikationsaccess med behörigheter och Relevance User Services (relevanta användartjänster). 
  • Labb 5: den femte labben implementerar en ny produktionslinje som bygger på mobilenheter och Relevance Location Services (relevanta platstjänster). 

Krav 

Utbildningen kräver att du hämtar och installerar ThinManager-mjukvaran på en dator som inte används i produktionsmiljö. 

När du är klar med en labb, kör backup på din färdiga ThinManager-mjukvarukonfiguration genom att välja Hantera > Backup på mjukvarumenyfältet till ThinManager. 

Döp konfigurationen till DittNamnLab#.db så att utvärderingen kopplas till din profil. Om t.ex. en person som heter Paul Burns skickar in, blir det PaulBurnsLab04.db. 

Lägg upp den avsparade konfigurationsfilen mha. knappen Lägg upp resultat för resp. labb. 

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.