Processlösningar

Maximera produktiviteten och bidra till minimerad risk

Vi förstår svårigheterna branschen står inför för att uppnå produktionmålen, matcha kundernas krav och ligga före konkurrenterna. Vi har mer än 100 års erfarenhet av industriautomatisering och kan erbjuda ett stort sortiment med processlösningar som matchar dina utmaningar. Vår processkunskap inom batch-, processoptimering och säkerhetssystemslösningar kan hjälpa dig att nå dina mål.

Maximera driften och uppnå hög tillgänglighet

Automatisera processerna i din anläggning så att de matchar dina krav

Automatisering av processerna behöver inte vara en ”en storlek, passar alla”-lösning för att upprätthålla kritisk drift i din anläggning. Vi har ett stort sortiment med processlösningar som bygger på metoder och teknik som säkrar din drift och matchar dina krav m.a.p. ekonomi och prestanda. Lösningarna är skalbara, flexibla och lättintegrerade. Det hjälper din organisation till ökad produktivitet, lägre kostnader, minskad effektförbrukning och förbättrad säkerhet. Vår processkunskap kan hjälpa dig att förbättra din drifteffektivitet och uppnå hög tillgänglighet.

Anläggningstäckande styrning och optimering

Moderna, distribuerade styrsystem (DCS)

Moderna, distribuerade styrsystem (DCS) bygger på anläggningstäckande styrtekniker. Idag behöver inte längre process-, diskret-, effekt- och säkerhetsstyrning bestå av en uppsättning olika tekniker. Producenterna kan numera välja att implementera anläggningstäckande styrsystem.

Användningen av vanliga automatiseringstekniker ger sömlös integrering av modern DCS med systemen på fabriksgolvet och affärssystemen som öppnar upp för anläggningsoptimering. Metoden förbättrar produktiviteten, sänker effektförbrukningen och minskar total ägandekostnad av modern DCS. Vårt PlantPAx-system är en huvudkomponent i The Connected Enterprise som gör det hela möjligt.

Ta reda på mer om våra styrlösningar

Spana in våra DCS-lösningar

Sänk kostnaderna och öka produktionen

Förutsägande styrningsmodell och optimering

I många verksamheter varierar produktion och lönsamhetsmarginaler pga. materialvariationer, utrustningsbegränsningar, operatörskompetens och föränderliga miljöförhållanden. Vår förutsägande styrningsmodellteknik (MPC) drar fördel av mjukvaruplattformen Pavilion8®. Tekniken är ett intelligenslager ovanpå de grundläggande automationssystemen som kontinuerligt driver anläggningen till att uppnå de olika verksamhetsmålen.

Våra MPC-baserade lösningar omfattar inbyggd styrprestandamätning. Systemet övervakar huvudindikeringar som t.ex. användning, tidsbegränsningar och målavvikelser. Mätningarna gör att produktkvalitet, produktion och effektivitet går att direkt ställa mot MPC-användning och prestanda.

Ta reda på mer om våra MPC-lösningar

Rockwell Automation har hamnat på förstaplats på "Best in Control" flest gånger.

Rockwell Automation har hamnat på förstaplats på "Best in Control" flest gånger.

Motverka risker

Processäkerhetslösningar för din bransch

Skyddet av personal, processer och omgivande miljö är en ansenlig del av alla automatiseringsstrategier. Vår teknik används för säkerhet och kritisk processtyrning i industrier världen över. Vi kan hjälpa dig att välja ett fristående eller integrerat processäkerhetssystem baserat på nödvändig säkerhetsintegritetsnivå (SIL) och dina projektkrav.

Spana in våra processäkerhetslösningar

Ta reda på mer om våra säkerhetstekniska system

Sänk kostnad, tidsåtgång och risk

Automatisera ett batchstyrsystem

Dina olika batchbearbetningsbehov kräver flexibilitet och tillförlitlighet för att hantera arbetsflöden och recept. Våra batchlösningar är skräddarsydda för att matcha dina verksamhets- och produktionsmål.

Upptäck din batchlösning

Digitalisera & integrera dina processlösningar

Integrerad digital DCS – en plattform, många applikationer & flernivåfunktioner

Läs vår nya publikation om våra kunders avsevärda fördelar med digitaliserade produktionsprocesser. 

Vår eBook täcker många applikationer, marknader och projektmetoder map. viktiga branschkrav: 

  • produktvariabilitet 
  • uppgradering av gamla lösningar 
  • smidigare expansion, bättre skydd och agilare processer 
  • branschlagstiftning 

Den lyfter även fram viktiga mervärden av att realtidsbaserad driftinfo blir tillgänglig via våra öppna, skalbara och helintegrerade process- och automatiseringslösningar.

Hämta vår digitala processlösnings-eBook.

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.