Smarta maskiner och utrustningar

Optimera kundtillgångsprestanda, produktkvalitet och säkerhet

Slutanvändare strävar mot The Connected Enterprise och sammanför systemen för informationsteknik (IT) och driftteknik (OT) till en nätverksarkitektur. Smarta maskiner och utrustningar ger suverän data access, bättre uppkoppling och robust säkerhet som positionerar dig och dina kunder för stora framgångar.

Anpassa till kundbehoven

Huvudskäl till att utveckla smarta maskiner och utrustningar

Din utmaning är ständiga innovationer för bibehållen konkurrenskraft. När fler slutanvändare strävar efter The Connected Enterprise för att optimera sin produktion och leverantörskedja, så vill de ha mervärde utöver maskiner och utrustning. De förväntar sig även att du hjälper till med deras största behov:

 • Global konkurrenskraft
 • Förberedd arbetskraft
 • Föränderliga risker
 • Ny teknik

Slutanvändarna vill att du levererar smarta maskiner och utrustningar som går att integrera smidigt i anläggningarna, ger informationsaccess och som klarar snabba reaktioner på ändrad marknadsefterfrågan.

Förenkla processen, fokusera på tre huvudsakliga designinslag:

 • Processer: följ med slutanvändarna på resan mot The Connected Enterprise och identifiera deras behov
 • Teknik: använd rätt tekniker och funktioner
 • Personal: bygg upp nödvändig kompetens, såväl internt som externt

Som din samarbetspartner kan vi hjälpa dig att utveckla de smarta maskiner och utrustningar som dina tillverknings- och industrikunder behöver.

Ta reda på mer om The Connected Enterprise

Supporta säkerhetsöverensstämmelse, optimera driften

Smarta maskiner och utrustningar gör det smidigare än någonsin att supporta säkerhetsöverensstämmelse och samtidigt optimera driften. Med diagnostik av säkerhetssystem, integrerade säkerhetslösningar och modern säkerhetsteknik kan du dra fördel av potentialen med integrerade säkerhetssystemlayouter.

Maskinsäkerhet

Säkerhet skyddar

Säkerhet är en komponent i ständigt utveckling i din övergripande säkerhetsstrategi. Det innebär förebyggande säkerhetshantering utöver arbetsskydd och mot konsumentsäkerhet. Målet är att säkra din maskin, men även att skydda immaterialrättslig egendom, fysiska och mänskliga tillgångar samt miljön.

Industrisäkerhet

Design för informationstillgängligher

Uppkopplade maskiner sänker stilleståndstiden, förbättrar effektiviteten

Uppkopplade maskiner och utrustningar ger realtidsprestanda och -driftinfo. Dina slutanvändare behöver lättåtkomlig information som går att komma åt i hela företaget. Informationen hjälper folk att ta underbyggda beslut, sänker stilleståndstiden och förbättrar anläggningens effektivitet och produktivitet.

Visualisering för smart tillverkning

Visualiserings- och operatörspanellösningar hjälper dig att hantera behoven inom produktivitet, innovation och globalisering. Vårt sortiment ger operatörsgränssnittsterminaler, distribuerade klient/server-operatörspaneler och informationsmjukvaror med konsekvent utseende och elektronikkänsla. Programmeringsverktyg och avancerade mjukvaruappar med fjärraccess och dataanalys snabbar upp utvecklingen och förbättrar effektiviteten.

Operatörspanel

Förenklad integrering

Snabb felsökning sänker stilleståndstiden

När dina kunder kopplar upp fabriksgolvet mot resten av företaget, så blir maskiner som sömlöst bryggar luckorna mellan varje domän snabbt din konkurrensfördel. Med en enhetlig styr- och informationsplattform som inhämtar, överför och analyserar driftinfo i realtid kan operatörerna felsöka snabbare och sänka stilleståndstiden.

Integrated Architecture-sortimentet

Implementera säkra, robusta industrinätverkslösningar

EtherNet/IP™ är ett öppet, industriellt Ethernet-nätverk som kan hantera diskreta säkerhets-, rörelse-, process- och servoapplikationer. EtherNet/IP bidrar till säker realtidsinformation mellan maskiner, system och företag. Nätverket gör att IT- och driftpersonal smidigare uppfyller verksamhetsmålen.

Industrinätverk

Ger realtidsdiagnostik och -analys

Snabb respons vid problem med fjärrövervakning

Fjärraccess ger ytterligare en inkomstkälla, stärker kundrelationerna och ger konkurrensmässig diffrentiering. Övervaka maskinprestanda varsomhelst i världen. Lös kritiska situationer på distans, spara in på resekostnader och traktamenten. Agera snabbare vid utrustningsproblem eller hjälp till att förebygga dem. Resultatet är mindre stilleståndstid och ökad produktion.

Fjärrövervakning och analyser

Inbäddade smarta enheter

Inbäddade smarta enheter ger dina kunder nya sätt att öka maskinernas livscykler och minska stilleståndstiden. Enheterna använder inbyggda funktioner som t.ex. vibrations-, tillståndsövervakning och momentsignaturer för att identifiera problem innan de ställer till problem. Operatörerna kan snabbt felsöka och reparera problem som uppstår.

Tillståndsövervakning

Optimera drifteffektiviteten

Leverera flexiblare maskiner och utrustningar

Innovativa designer och skalbar automatiseringsteknik gör att du kan leverera flexiblare, smartare maskiner och utrustningar som ger bättre drifteffektivitet men som också:

 • sänker installations- och uppstartcykeltiderna
 • sänker omställningstiderna
 • sänker energikostnaderna
 • uppfyller el-, mekanik- och miljökraven

ger bättre arbets- och utrustningsskydd

Driftkonstruktionsdesign

Mjukvaruverktyg som hjälper dig att maximera automationsproduktiviteten m.a.p. sänkt designtid. Mjukvaran gör att du kan hitta sätt som sänker kostnaderna m.h.a. konsekventa modullösningar som förbättrar tillverkningseffektiviteten.

Mjukvaruverktyg

Skalbar styrplattform

Ett gemensamt ramverk är smidigare att designa, installera, hantera och underhålla. Det hjälper dig även att dimensionera styrsystemet för kundens applikation. Vårt Integrated Architecture®-systemsortiment omfattar styrning, visualisering, rörelse och nätverksserier.

Integrated Architecture-systemet

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.