Maskin- och utrustningskonstruktion

Industriell styrsystemsdesign och konstruktionslösningar

INNOVATIVT TÄNKANDE. INNOVATIVA MASKINER.

Din utmaning är differentiering i global konkurrens med snabb teknikutveckling. Dina kunder vill ha innovativa lösningar för att öka verksamhetens flexibilitet, optimera produktiviteten och uppfylla hållbarhetsmålen. Allt det samtidigt som de försöker hitta alla möjliga sätt att sänka total ägandekostnad.

Vi kan hjälpa dig att förbättra din prestanda för att sänka totalkostnaden för design, utveckling och leverans av maskinerna och matcha kundernas krav. Våra industriella styrsystemsdesigner konstruktionslösningar kan hjälpa dig:

  • Definiera mervärde utöver maskin- och utrustningskostnader
  • Maximera prestanda
  • Agera snabbt vid förändringar
  • Öka lönsamheten
  • Var innovativ och locka nya kunder

Spelar ingen roll om vi levererar enstaka komponenter, hela system eller specialiserad rådgivning, vårt mål är att ge dig individuella, anpassade lösningar.

SUPPORT I ALLA SKEDEN AV MASKINENS LIVSCYKEL

Smart tillverkning kräver smart utrustning

Smart tillverkning tack vare The Connected Enterprise ger slutanvändarna nya möjligheter att optimera sin produktion och leverantörskedja. De vill att du levererar smarta maskiner och utrustningar som:

  • Går att integrera smidigt i anläggningarna.
  • Ger informationsaccess
  • Ökar effektiviteten, förbättrar produktiviteten och supportar överensstämmelse
  • Ger snabbare reaktion på ändrad marknadsefterfrågan

Vi kan hjälpa dig att utveckla de smarta maskiner och utrustningar som dina tillverknings- och industrikunder behöver.

Ta reda på mer om smarta maskiner och utrustningar

Maskintillverkare väljer Rockwell Automation som normleverantör i 2016 Readers' Choice Awards från Control Design.

Förbättra din prestanda

Från design till konstruktion, drift och underhåll, du kan räkna med vår kontinuitet m.a.p. teknik, resurser och personal.

Läs fler artiklar om kundframgångar

Vad våra kunder säger

Vår framgång bygger på innovation och samma sak gäller för Rockwell Automation. Med hjälp av den senaste styrtekniken kan vi slimma vår designprocess och skapa mervärde åt våra kunder.

Alain Lemieux, teknisk chef på AMF Bakery Systems

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.