Industrisäkerhetslösningar

Säkerhets- och produktivitetslösningar

Skyddet av personal, maskiner och processer och produktivitet är huvudkomponenter i alla hållbara företag. Studier visar att klassledande producenter får högre OEE. Dessutom blir det mindre oplanerad stilleståndstid och mindre än hälften så hög skadefrekvens jämfört med snittproducenter. Vi anses vara världens största leverantör av säkerhetsautomation och vi hjälper dig att ta fram säkrare, mer produktiva lösningar.

Optimerad säkerhet, produktivitet och designtid

Tjänster, verktyg och teknik för klassledande prestanda

Flera studier har visat att klassledande producenter får 5-7% högre OEE, 2-4% mindre oplanerad stilleståndstid och mindre än hälften så hög skadefrekvens jämfört med snittproducenter. Resultaten beror på förbättrad säkerhetsmedvetenhet som i sin tur beror på tre huvudkomponenter:

  • företagskultur (beteende)
  • överensstämmelse (processer och rutiner)
  • teknik (enheter som hjälper till att skydda personalen och optimera produktiviteten)

Ta reda på var din organisation hamnar på Safety Maturity Index™. Ta fram en beprövad 5-stegsplan för att minska risker, förbättra produktivitet och överensstämmelse med internationella säkerhetsstandarder. Allt med sänkta systemutvecklingstider och -kostnader.

Säkerhetsmedvetenhet

Förbättra säkerhets- och produktivitetsprestanda

Säkerhetsmedvetenhet är en kombination av tre huvudelement: företagskultur (beteende), överensstämmelse (rutiner) och kapital (teknikanvändning).

I vårt samarbete om utveckling av företagskulturer har vi tagit fram mätverktyg och en beprövad 5-stegsplan för att förbättra säkerhetsmedvetenheten. Processen kräver samarbete mellan miljö- och hälsoskydds- (EHS), drift- och konstruktionsavdelningarna för att uppnå klassledande prestanda.

Ta reda på hur du förbättrar säkerhetsmedvetenheten i din organisation

Säkerhetssystemutvecklingsverktyg

Förbättra överensstämmelsen och minska säkerhetssystemutvecklingstiden

Safety Automation Builder och säkerhetsfunktionsdokumentationen är utvecklingsverktyg för att slimma säkerhetssystemdesign, implementering och validering. Verktygen hjälper dig att förbättra överensstämmelsen och minska kostnaderna genom att guida dig igenom implementeringen av ditt säkerhetssystem.

Våra verktyg hjälper dig att uppfylla kraven för maskinsäkerhetsprestandanivå (Performance Level, PL) enligt internationell standard (EN) ISO 13849-1.

Ta reda på mer om våra säkerhetsutvecklingsverktyg

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.