Support och utbildning av arbetsstyrkan

Förbered din arbetsstyrka på att bekämpa de globala kompetensklyftorna

Behovet av begåvade nya medarbetare har blivit allt viktigare eftersom äldre arbetare går i pension och nya tekniker kräver ny kompetens. De globala kompetensklyftorna hotar att öka systemets stilleståndstider, minska produktiviteten och sakta ner hastigheten till marknaden. En tydlig utveckling av arbetskraften och utbildningsstrategi kan hjälpa dig att minska utmaningarna för denna arbetskraft.

Support arbetsstyrkan

Kraven på ditt företag ökar och tillgängligheten av kompetent personal minskar. Vi hjälper dig att överbrygga kunskapsklyftan genom att tillhandahålla support i världsklass för att utöka räckvidden för ditt team. Våra domänexperter kan komplettera din personal med kostnadseffektiv fjärrsupport. Jobbhjälpmedel stärker gällande praxis. Våra kompetenta ingenjörer finns tillgängliga för att genomföra underhåll eller uppgraderingar.

Utbildning arbetskraft

Kan din arbetskraft möta dina produktivitets,- kvalitets och säkerhetsmål? Oavsett om det är en anläggning eller över globala operationer, vårt utbildningsprogram för industriell automation ger fundamentala, mellanliggande och kompetens på masternivå. Tillgängliga runt om i världen på lokala språk kan utbildningstjänsterna hjälpa dig att:

  • Utbilda den nya generationens medarbetare
  • Ta itu med akuta behov med accelererade program
  • Förbereda medarbetarna för industriell IoT med utbildning och certifieringar

Training Advisor

Få tillgång till kunskapen hos din arbetskraft och bygg en skräddarsydd utbildningsplan

Har du grepp om din arbetskrafts kunskap och förmåga att prestera? Training Advisor är ett online-utvärderingsverktyg som hjälper dig att etablera ett riktmärke för kunskapsnivåerna hos din arbetskraft. Du kan anpassa online-utvärderingarna baserade på arbetsuppgifter och installerad utrustning vilket hjälper dig att investera i rätt utbildning för dina behov. När du utrustar dina anställda med kompetensen som krävs för att maximera deras prestanda, kommer du att skapa mer värde till ditt företag och en motiverad arbetskraft.

Inloggning Training Advisor

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.