Modernisering

Stå dig i konkurrensen på en global marknad

Globalisering driver på ett ökat fokus på smart tillverkning Dessa initiativ är beroende av modern teknik för att förbättra produktiviteten och resultatet av din industriverksamhet. Är du redo för att förverkliga denna vision?

Varför modernisera?

Bättre prestanda, större flexibilitet och mer informerade beslut

Att motivera risker och utgifter för uppgradering av styrsystem är en utmatning. Äldre system arbetar i isolering och föråldrad utrustning är dyr att använda. Dock kan hotet om föråldring verka mindre skrämmande än uppgradering. I dag kan smart tillverkning göra så att du tänker om.

Moderna tekniker markerade i Industrial Internet of Things hjälper redan framsynta tillverkare att skörda frukterna av smart tillverkning. För att möta kraven på modern tillverkning letar tillverkare efter nya tekniker för att optimera deras processer och utrusta sina anställda för högre prestanda och effektivitet.

Läs mer om smart tillverkning och anslutna företag

Var ska jag börja?

Granska din installerade bas för att först ta itu med dina största inkuransrisker

För att förstå dina inkuransrisker, börja med att genomföra en livscykelanalys av din utrustning och dina reservdelar och ditt programvarulager. En noggrann granskning av denna information kommer att hjälpa dig att prioritera dina moderniseringsbehov och -mål. Vi har omfattande erfarenhet av att genomföra installed base evaluations. VI kan hjälpa dig att dra ner veckor eller till och med månader av processen jämfört genom att göra det internt.

Utveckla en moderningseringsplan

Fastställ var du kan göra störst inverkan

Vi hjälper dig att identifiera din viktigaste utrustning, dina största risker och dina migreringsalternativ. Genom att arbeta tillsammans kan vi planera uppgraderingar för att hjälpa dig att förverkliga fördelarna med en bättre prestanda, mer informerade affärsbeslut och snabbare respons på förändrade marknadsbehov. Med våra partners kan vi sedan hjälpa dig att implementera en plan som passar dina programbehov, budget och långsiktiga mål.

Genomför ditt moderniseringsprojekt

Rör dig i en hastighet som är rätt för dig

Oavsett om du väljer att migrera allt på en gång eller i faser, har vi verktygen och erfarenheten för att guida dig. Vi kan hjälpa dig att få den högsta möjliga avkastningen på din automatiseringsinvestering, från fullständigt anpassade lösningar, till körkonfigurerade moderniseringspaket, till gör-det-själv verktyg.

Våra utbildade och erfarna experter är redo att tillhandahålla:

  • Tjänster för moderniseringsplanering
  • Stöd på legatutrustning
  • Uppstart och driftsättning av din migrerade styrarkitektur

Fältmodifieringstjänster med medelspänning

Modernisera driften av din befintliga utrustning med medelspänning

Fältmodernisering kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till de nya investeringarna när du överväger alternativ för att öka prestandan och tillförlitligheten på utrustning med medelspänning. Alternativ för fältmodernisering varierar från enkla ändringar av hårdvara eller mjukvara till komplexa omkonfigurationer av system. En uppgradering av din befintliga hårdvara eller mjukvara kan tillhandahålla ytterligare funktionalitet som krävs för att möta kraven på en ny applikation.

PLC-5 till ControlLogix-migrering

Utvärdera alternativen när du planerar din migrering

Du har sett tillkännagivandena om att Allen-Bradley® PLC-5® styrsystem som håller på att gå in i slutet av livscykeln. Vi tillhandahåller olika resurser som hjälper dig att uppgradera dina styrsystem med val som hjälper dig att utveckla en proaktiv livscykelplanering som möter dina behov. Oavsett om du väljer att arbeta med en betrodd partner eller göra det själv erbjuder vi dig en komplett portfölja av moderniserings- och migreringstjänster och verktyg för att underlätta processen.

Läs mer om dina PLC-5 till ControlLogix migreringsalternativ

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.