SMARTA INDUSTRIENHETER

Gör dina maskiner och utrustningar smartare!

Större krav på produktions- och maskininformation kräver smarta industrienheter. Smarta enheter är integrerade komponenter för smarta maskiner är första steget till inhämtning av driftdata. De smarta enheterna hjälper dig att fatta smartare, mer välunderbyggda beslut.

VÄRDET AV INDUSTRIELLA SMART DEVICES

Vill du intresserad av att veta hur industriella Smart Devices kan göra dina maskiner och utrustning mer produktiva? Har du produktionslinjer, som du gärna vill göra intelligenta? Industriella Smart Devices kan vara ditt nästa steg.

SMART MOTORSTYRNING

Effektiv motordrivprestanda och effekten av ett motorhaveri kan vara avgörande. Med smarta motorstyrningar kan du förbättra produktiviteten och bidra till att undvika motorhaverier med ett integrerat, datadrivet tillvägagångssätt. 

Ta reda på mer om våra smarta produkter:

SMARTA SENSORER

Smarta sensorer hjälper dig att sammanföra olika slags data till flöden med användbar information så att resurserna går att övervaka och optimera varsomhelst i realtid. Vårt sortiment med smarta sensorer är grunden till integrerad styrning och information som ger rådata till Connected Enterprise.

SMART SÄKERHET

Smarta säkerhetsenheter skyddar personal, maskiner och processer och ger samtidigt rådata till Connected Enterprise. Det gör de genom att hjälpa dig att sammanföra fabriksgolvets säkerhetsdata till flöden med användbar information så att resurserna går att övervaka och optimera varsomhelst i realtid.

SMART ÖVERVAKNING

Smarta övervakningsprodukter hjälper dig att hålla igång fabrikens produktivitet och effektivitet. Genom att detektera potentiella utrustningsfel innan de uppstår och övervaka effektförbrukningen, så kan du komplettera ditt automationssystem med maskinskydd.

STYRSYSTEMSINTEGRATION

Integrera dina smarta Allen-Bradley®-enheter i Logix-styrsystemet. Om du kombinerar smart motorstyrningsteknik med ditt styrsystem, så får du tillgång till realtidsinformation som kompletterar informationen i hela verksamheten.

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.