The Connected Enterprise

Låt smart tillverkning hjälpa dig

Smart tillverkning är en gateway till digitalisering. Uppkopplade, smarta enheter ger nya möjligheter till insyn i processerna. Data och analyser tillåter bättre och snabbare beslutsfattande. Sömlös uppkoppling stimulerar nya samarbeten.

Connected Enterprise får det att hända. Det för samman anläggningsnivåer och företagsnätverk och kopplar säkert ihop människor, processer och teknik.

Smart tillverkning

Upptäck hur du kan förverkliga industriella Internet of Things (IoT)

Smart tillverkning och industriverksamhet har hittat en ny väg framåt. Den nya inriktningen är väl förankrad och kunskapsbaserad med uppkopplade, övervakade och optimerade enheter och processer.

Smart drift kräver nya, banbrytande tekniker i allt från analys och mobiltet till samarbetande maskiner. Teknikerna måste kommunicera med varandra och anpassa sig till interna och externa förhållanden. De kräver även nya strategier som får ut maximalt av teknikerna för att skapa flexibel, effektiv, återkopplande och säker drift.

Ta reda på hur de nya teknikerna och strategierna kan hjälpa dig att skapa smart och säker drift.

Är du redo?

Undersökning visar att industrin är intresserad men oförberedd för IIoT

Men Industrial Internet of Things-eran är här. Spridningen av uppkopplade, smarta enheter förbättrar i stort sett alla resultataspekter inom verksamheten.

Och potentialen finns där även för tillverkare. Tre av fyra tillverkare säger att de ska öka användningen av smarta enheter eller inbäddad intelligens i produktionen de kommande två åren. Många tillverkare säger även att de är osäkra på hur de ska dra fördel av IIoT. De måste göra de nödvändiga verksamhetsändringarna för att kunna dra fördel av det.

Läs hur tillverkare planerar att införa IIoT och utmaningarna de först måste förbereda sig för att hantera.

Två av tre chefer på tillverkningsföretagen tror att IIoT kommer att öka lönsamheten de kommande fem åren.

MPI:s Internet of Things-studie

Fallstudier

I många verksamheter är The Connected Enterprise redan ett faktum. De har fört samman nätverk och skapat en gemensam produktionplattform för suverän dataaccess. Det återspeglas i verksamheten:

  • produktiviteten ökar 4-5% per år
  • avfallsminskningar som ger hundratusentals dollar i besparingar
  • snabbare time to market där anläggningarna är i drift inom veckor i stället för månader
  • kvalitetsförbättringar som halverar mängden avvikelser
  • on time-leveranserna ökar från 82% till 98%

Spana in hur verksamheter gör resan till The Connected Enterprise och röner framgång.

Öppna upp för The Connected Enterprise

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.