Integrator systemów

Dostęp do zintegrowanych rozwiązań

Nasi specjaliści w dziedzinie rozwiązań pomagają w projektowaniu, budowie, instalacji i serwisie nowych i modernizowanych systemów automatyki, tak aby nasi klienci mogli dostarczać zintegrowane rozwiązania w swoich branżach i aplikacjach komputerowych.

Program Integrator Systemów

Zmniejsz ryzyko

Nasz program Integrator systemów został zaprojektowany w celu wyszkolenia i przygotowania wysoko wykwalifikowanych integratorów systemów, zobowiązanych do poszerzania swoich kompetencji i możliwości. Celem jest pomoc w opracowaniu najlepszego możliwego rozwiązania przy jak najmniejszym ryzyku dla firmy klienta.

odpowiadają za dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technicznych i obsługę klienta, prowadząc działalność w oparciu o technologie Rockwell Automation. Autoryzowani integratorzy systemów to „zasoby”, które są najlepiej przygotowane do wykorzystania zalet naszych technologii przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z projektem. Ich partnerzy w opracowywaniu rozwiązań mają te same cechy, ale wyróżniają się zdolnością do realizacji dostaw w różnych regionach geograficznych.

Na coraz bardziej konkurencyjnym globalnym rynku, w centrum zainteresowania wielu firm przemysłowych jest takie wykorzystanie zalet technologii, które ma pomóc w utrzymaniu rentownego wzrostu działalności. Nasz program oferuje integratorom systemów na całym świecie szanse zwiększenia ich kompetencji i możliwości w takich dziedzinach jak:

  • Sterowanie.
  • Procesy
  • Energetyka
  • Rozwiązania do zarządzania informacjami
  • Przemysłowa IT

Zlokalizuj autoryzowanego integratora lub partnera w opracowywani

Nasze narzędzie lokalizujące zostało opracowane z myślą, by pomóc naszym klientom w znalezieniu najlepszego partnera z bogatym doświadczeniem w dziedzinie technologii Rockwell Automation, który będzie wsparciem przy kolejnym projekcie.

Znajdź integratora systemów

Dołącz do naszego programu

Wykorzystuj zalety technologii poprzez integrację

Doceniamy rolę, jaką odgrywają integratorzy systemów, aby pomóc nam w dostarczaniu szerokiego portfolio produktów dla wspólnych klientów. Biorąc udział w naszym programie dla Integratorów systemów, klient może spodziewać się, że otrzyma niedrogie narzędzia programistyczne oraz szkolenia i wsparcie konieczne do ich zastosowania. Wraz z rosnącym zaangażowaniem w nasze działania, rosną możliwości włączenia naszych sprzedawców i dystrybutorów we współpracę w zakresie marketingu, planowania rynku i wspólnego zarządzania celami.

Poziomy programów:

  • Poziom Integratora systemów: firmy, które chcą korzystać z naszego oprogramowania i narzędzi do rozwoju kompetencji
  • Poziom - Recognised System Integrator: firmy, które są kompetentne i zaangażowane w prowadzenie działalności z wykorzystaniem naszych technologii oraz wspierają się wzajemnie w relacjach z naszymi sprzedawcami i/lub dystrybutorami.
  • Poziom - Solution Partner: lider w branży, który wykazuje najwyższy poziom zaangażowania w nasze technologie i relacje z innymi firmami.

Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

Jak możemy pomóc?

Rockwell Automation w wyjątkowo szerokim zakresie udziela informacji na temat programów Integratorów systemów.