Encompass Product Partners

Produkty uzupełniające, które pomogą przy rozwiązywaniu problemów w instalacjach klienta

Aby stać się najlepszym w swojej branży, musisz działać tak jak czołowe firmy. Dzięki Encompass™, który jest naszym specjalnym programem lokalizacji produktów firm zewnętrznych, można łatwo znaleźć produkty pomocne w rozwiązywaniu problemów w instalacjach klienta.

Zlokalizuj produkty rekomendowane przez partnerów Encompass

W celu sortowania i filtrowania produktów, które mogą zapewnić łączność z architekturą Rockwell Automation lub są używane z naszymi produktami, należy użyć narzędzia do wyszukiwania.

The Power of Collaboration

Dostęp do specjalistycznej wiedzy na światowym poziomie

Nasz program Encompass tworzy ścieżkę potrzebną do wymiany najważniejszych informacji i rozwiązań poprawiających jakość produktu. Umożliwia on dostęp do technicznych i handlowych informacji Rockwell Automation oraz proponuje najbardziej odpowiedniego partnera programu Encompass. Firmy partnerskie objęte programem Encompass oferują szereg produktów, które mogą podnieść jakość naszych rozwiązań i rozszerzyć zakres ich zastosowania. Partnerzy ci przeszli już z powodzeniem rygorystyczny proces weryfikacji i są zaangażowani w działania na rzecz sukcesu naszych wspólnych klientów.

Zobacz profile firm objętych programem Encompass Product Partner

Profile Add-on

Konfiguracje środowiska Studio 5000

Profile Add-on (AOP) to kreatory oprogramowania umożliwiające szybką i łatwą konfigurację urządzeń innych firm dla potrzeb komunikacji z układami sterowania Rockwell Automation. Profile Add-on dla produktów  rekomendowanych przez partnerów Encompass można znaleźć na następujących stronach:

Explore the Software Download Center for Additional AOPs

Biblioteka gotowego kodu

Aby znaleźć kod przykładowy u naszych partnerów, należy wyszukać nazwę firmy lub numer katalogowy produktu.

View the Sample Code Library

Zostań partnerem Encompass

Ścieżka do ulepszonych rozwiązań

Produkty, do których odwołuje się ten program, powinny:

  • podnosić jakość i rozszerzać zakres naszych rozwiązań poprzez łączność z naszą architekturą lub być kluczowym komponentem rozwiązania Rockwell Automation,
  • wspierać działalność branży lub aplikacje komputerowe związane z naszymi rozwiązaniami produktowymi,
  • oferować uzupełniające strategie sprzedaży i marketingu.

Partnerzy biorący udział powinni:

  • dbać o wspólny sukces naszych klientów,
  • uczestniczyć w corocznym review i odnowiać zobowiązania poprzez „umowę o członkostwie” oraz opłacać składki członkowskie.

Korzyści z partnerstwa

Firmom, których produkty zostaną dołączone do programu Encompass, oferujemy możliwości komercyjnej promocji tych produktów. Zainteresowanych współpracą prosimy o zapoznanie się z broszurą „Korzyści wynikające z programu dla firm partnerskich Encompass”.

Jak możemy pomóc?

Rekomendujemy produkty innych firm, aby rozszerzyć możliwości zastosowania rozwiązań Rockwell Automation.