Kursy e-learningowe

Samodzielne szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej i sterowania online.

Kursy e-learningowe odbywasz we własnym tempie, dzięki czemu możesz uczyć się w miejscu i czasie odpowiednim dla Ciebie. Nasz system e-learningowy ma pomóc w budowaniu kompetencji w zakresie systemów automatyki i sterowania. Obejmuje wiele tematów o charakterze fundamentalnym i specyficznych dla danego produktu. Każdy moduł edukacyjny zawiera działania, symulacje oprogramowania i filmy demonstracyjne, które pomagają wzmocnić nauczanie różnych zagadnień. Moduły mogą być używane na dowolnym tablecie lub komputerze PC przy użyciu Chrome, Safari, IE, Edge lub Firefox, a cała zawartość jest przedstawiona w postaci narracji i oferuje możliwość przeglądania transkrypcji. Wszystkie kursy e-learningowe są obecnie dostępne tylko w języku angielskim.

Zarejestruj się na wybrany bezpłatny kurs e-learningowy do 30 czerwca i zacznij naukę już dziś.

Skontaktuj się z działem szkoleń

Masz pytanie dotyczące szkolenia? Aby omówić swoje potrzeby szkoleniowe w sposób bardziej szczegółowy, prosimy o telefon.

Filtr i szukanie zaawansowane

Architektury sieci przemysłowych, poz. zaawansowany cz. 1

Kurs ten pomoże Ci działać w roli wiarygodnego eksperta w zakresie domen w wielofunkcyjnym zespole, pod kierownictwem odpowiedniej osoby.

Architektury sieci przemysłowych: poz. zaawansowany, cz. 2

Dowiedz się, jak wirtualizacja i centra danych przemysłowych mogą pomóc we wdrożeniu solidnej infrastruktury sieci.

Architektury sieci przemysłowych: poz. średniozaawansowany

Dowiedz się, jak skonfigurować architekturę bezprzewodową, wartość protokołów elastyczności oraz jak zabezpieczyć strefę ogniskową lub obszarową.

Architektury sieci przemysłowych: Poziom podstawowy

Kurs ten pomaga zaprojektować logiczną i fizyczną infrastrukturę sieciową do pracy z wykorzystaniem protokołu EtherNet/IP.

Konfiguracja i uruchomienie PowerFlex serii 750

Kurs ten daje możliwość poprawnego zainstalowania, uruchomienia i skonfigurowania PowerFlex® serii 750 w celu zaspokojenia określonych potrzeb aplikacji.

Konfiguracja oraz wykrywanie usterek w sieci EtherNet/IP

Kurs ten zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji oraz wykrywania i usuwania usterek w sieci EtherNet/IP.

Konfiguracja zintegrowanego systemu sterowania

Ten kurs zawiera wskazówki, jak zintegrować urządzenia PowerFlex® 753 lub 755 z systemem.

Opracowywanie programu aplikacyjnego GuardLogix

Ten kurs zawiera wskazówki, jak stworzyć projekt Studio 5000 Logix Designer® dla systemu GuardLogix®.

Podstawy sterowania ruchem z wykorzystaniem serwonapędów

Kurs ten został zaprojektowany tak, aby zapewnić Państwu zrozumienie pojęć, terminologii, funkcjonalności i zastosowań sterowania ruchem.

Poziom 1: Podstawy systemu Logix5000

Ten kurs pomoże Ci nauczyć się wykonywania podstawowych zadań w systemach Logix5000™ i Studio 5000 Logix Designer®.

Poziom 2: Podstawowa interpretacja języka

Ten kurs służy budowaniu umiejętności, który zapewnia bardziej szczegółowe zrozumienie instrukcji języka i terminologii programu Studio 5000 Logix Designer®.

Poziom 3: Opracowywanie projektów

Kurs ten pomoże Ci lepiej zrozumieć zadania związane z opracowywaniem projektów wspólnych dla wszystkich sterowników Logix5000.

Programowanie w FactoryTalk View SE i PanelView Plus

Ten kurs zawiera wskazówki, jak stworzyć aplikację operacyjną działającą na terminalu PanelView™ Plus 7.

Programowanie w FactoryTalk View SE i PanelView Plus

Ten kurs zawiera wskazówki, jak organizować i opracowywać programy aplikacyjne FactoryTalk® View Site Edition (SE).

Poziom 3: Podstawowa interpretacja języka drabinkowego

Ten kurs jest kursem budowania umiejętności, który zapewnia bardziej szczegółowe zrozumienie instrukcji języka i terminologii programu Studio 5000 Logix Designer®.