Systemy o dynamicznych procesach mogą obejmować długie opóźnienia, opóźnienia w zakresie przetwarzania lub odwrotne reakcje dynamiczne.Wyzwania te sprawiają trudności w zarządzaniu za pomocą standardowego sterowania PID.Rozwiązanie do sterowania predykcyjnego (MPC) PlantPAx® zostało zaprojektowane do współpracy ze standardowym sprzętem Logix i do pracy w warunkach największych wyzwań dotyczących zaawansowanego sterowania.Rozwiązanie to jest łatwe w konfiguracji oraz opanowaniu i zapewnia prostą integrację z pozostałymi częściami systemu sterowania procesami.

Osiągnij maksymalną rentowność

Koordynuj interakcje z wieloma zmiennymi

Rozwiązanie MPC umożliwia rozwiązywanie trudnych, zaawansowanych wyzwań w zakresie sterowania z zastosowaniem jednych z najłatwiejszych w obsłudze zaawansowanych narzędzi, jakie są dostępneRozwiązanie MPC PlantPAx jest oparte na produkcie MPC wykorzystującym serwer Pavilion8®.‐Rozwiązanie to zostało sprawdzone w setkach najbardziej złożonych i trudnych problemów ze sterowaniem na całym świecie.Rozwiązanie MPC Pavilion8 jest jednym z najbardziej funkcjonalnych narzędzi dostępnych na świecie.Rozwiązanie MPC PlantPAx jest algorytmem pochodnym zoptymalizowanym do pracy w środowisku Logix i zaprojektowanym z myślą o maksymalnej łatwości obsługi.

Sterowanie predykcyjne w platformie Logix

Funkcje

  • obsługa maks. pięciu niezależnych aplikacji MPC przez jeden moduł MPC;
  • opracowanie i implementacja MPC dla maks. 10 CV, 10 MV i 10 DV;
  • implementacja w pełni funkcjonalnego rozwiązania MPC.

Korzyści

  • ograniczenie zmienności w zakresie jakości produktu o maks. 75%;
  • zmniejszenie określonego zużycia energii o maks. 20%;
  • maksymalizacja przepustowości do maks. 25%;
  • maksymalizacja wydajności procesu.

Producenci z całego świata najbardziej nastawieni na wydajność korzystają z rozwiązania MPC.

Specjalistyczne zastosowania branżowe

Rozwiązanie MPC PlantPAx zapewnia system zarządzania wodą

Aby utrzymywać ekonomiczne doprowadzanie wody firma EnWin Utilities wykorzystała model ciągłego doskonalenia w celu optymalizacji operacji poprzez zmiany procesów i projektów finansowych.Nasze rozwiązanie MPC zapewniło możliwość monitorowania i sterowania stacjami pomp w oparciu o szereg czynników.W efekcie firma EnWin była w stanie zmniejszyć liczbę awarii głównej sieci wodnej o 21% w całym systemie doprowadzania wody dzięki implementacji rozwiązania MPC.

Wykorzystaliśmy okazję do współpracy z firmą Rockwell Automation w ramach testów wbudowanego rozwiązania MPC.

Garry Rossi, dyrektor ds. zaopatrzenia w wodę, EnWin Utilities

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.