Producenci mają do czynienia z ciągłym naciskiem na redukcję kosztów i poziomu złożoności, a także na inwestycje w istniejące technologie. Muszą być w stanie szybko dostosować się do zmieniających się priorytetów biznesowych i wymogów klientów. Nasze rozwiązanie w zakresie sterowania predykcyjnego (MPC) Pavilion8® ułatwia szybkie reagowanie na wymogi rynkowe, ciągłe zmniejszanie kosztów oraz stałą realizację celów jakościowych.

Osiągnij maksymalną rentowność

Sterowanie predykcyjne

Rozwiązanie MPC Pavilion8 jest modułową platformą oprogramowania i stanowi podstawę naszych rozwiązań branżowych. Wykorzystując wydajny mechanizm modelowania, rozwiązanie MPC Pavilion8 obejmuje moduły do sterowania, analizowania, monitorowania, wizualizacji, magazynowania i integracji, łącząc je w aplikacjach o wysokiej wartości.

Zaawansowane sterowanie

Łatwość obsługi

 • Przeglądarkowy interfejs użytkownika
 • Obsługa lokalnego języka
 • Wykrywanie niestandardowych zdarzeń, powiadomienia i alarmy
 • Konfigurowalne, osobiste ustawienia widoków
 • Przejrzyste i proste przedstawianie informacji w widoku podzielonym na elementy

Prosta integracja

 • Architektura oparta na usługach sieciowych wykorzystujących popularne standardy technologiczne i komponenty (J2EE, SOAP, XML, SQL)
 • Integracja oparta na otwartych standardach z różnymi źródłami danych z wykorzystaniem OPC, OLE-DB i JDBC ODBC

Dostosowanie do zmieniających się potrzeb biznesowych

 • Przeglądarkowy interfejs użytkownika
 • Wbudowany mechanizm analityczny do przygotowywania modelów opartych na historycznych danych procesowych, fundamentalnych równaniach, algorytmach decyzyjnych i obliczeniach arytmetycznych
 • Skalowalność do dużej liczby źródeł danych, obliczeń, użytkowników, widoków i raportów

Fonterra Overhauls Standardizing System

Fonterra modernizuje system standaryzacji produkcji

Istniejący system standaryzacji Batch Milk stawiał wiele wyzwań przed firmą Fonterra.Nasz wbudowany system standaryzacji Pavilion8 MPC zapewnił dużo bardziej elastyczną i wydajną działalność firmy.Rozwiązanie to zminimalizowało straty białka i tłuszczu, zachowując normy Codex w celu zapewnienia lepszej kontroli składu mleka w proszku.

Zapoznaj się z innymi opisami zastosowań rozwiązania MPC

Więcej informacji na temat naszych rozwiązań branżowych

Zaangażowanie w zapewnienie największego zwrotu z inwestycji

Metody zaangażowania klientów

Ocena

 • propozycja i plan;
 • potwierdzenie wartości biznesowej;
 • ustanowienie oczekiwań;
 • określenie wartości odniesienia.

Dostawa

 • projekt, przygotowanie i wdrożenie;
 • gromadzenie danych i weryfikacja;
 • opracowanie modelu;
 • wdrożenie zastosowania.

Kontrola

 • odbiór techniczny;
 • konfiguracja głównego wskaźnika wydajności;
 • Szkolenia
 • weryfikacja wydajności.

Zrównoważenie

 • wsparcie;
 • transfer wiedzy;
 • parametry wydajności;
 • stałe wsparcie.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.