Zaawansowane sterowanie procesami

Skalowalne sterowanie predykcyjne (MPC) pomaga w osiągnięciu optymalnych operacji

Utrzymanie konkurencyjnej pozycji na obecnym globalnych rynku wymaga od wielu firm przejścia z operacji zorientowanych na produkt na produkcję skupioną na kliencie i opartą na popycie.W rezultacie producenci muszą przeformułować stosowane metody produkcji.Wprowadzają większą różnorodność produktów o wysokiej wartości, częstsze zmiany produkcji oraz krótsze cykle produkcyjne.Takie nowe warunki wymagają zaawansowanych strategii sterowania procesami i technologii sterowania predykcyjnego (MPC).


Skalowalne sterowanie predykcyjne

Skalowalne sterowanie predykcyjne

Modułowa platforma oprogramowania Pavilion8® stanowi podstawę naszych rozwiązań branżowych.Ta platforma oprogramowania obejmuje moduły do sterowania, analizowania, monitorowania, wizualizacji, magazynowania i integracji, łącząc je w aplikacjach o wysokiej wartości.Pavilion8 – skalowalna, elastyczna platforma łatwa w integracji z istniejącą infrastrukturą biznesową i zakładową jest lepsza niż alternatywne technologie.


Rozwiązanie MPC w sterowniku Logix

Rozwiązanie MPC w sterowniku Logix

Nasze rozwiązanie MPC PlantPAx® zostało zaprojektowane do pracy ze standardowym sprzętem Logix.Rozwiązanie to może pomóc w zarządzaniu najtrudniejszymi problemami dotyczącymi zaawansowanego sterowania.Rozwiązanie MPC PlantPAx opiera się na serwerowym produkcie MPC Pavilion8 i umożliwia łatwą konfigurację, zrozumienie i integrację z pozostałymi elementami systemu sterowania procesami.

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.