Zarządzanie przez zmiany: wewnętrzny lider

Zarządzanie przez zmiany: wewnętrzny lider

W swoim ostatnim wpisie na blogu omówiłem zmiany zachodzące w świecie i przedstawiłem swoje przemyślenia dotyczące odnoszenia sukcesu w dobie gwałtownych zmian. Stanowi on dobry wstęp do dzisiejszego artykułu, ponieważ opisuje naturę i wpływ przemian zachodzących w dzisiejszym świecie na poziomie biznesowym, jak i społecznym.

Tym razem nie będę zwracał uwagi na środowisko, w jakim działa firma, lecz na środowisko wewnątrz przedsiębiorstwa. Naturalnie oba te obszary są ze sobą powiązane. Wygodnie jest jednak podzielić je na dwa oddzielne wpisy. W związku z tym skupmy się na strukturze waszej firmy i jej najważniejszym zasobie, czyli pracownikach.

Lider dbający o umiejętności

Na początku tego roku mój współpracownik Uwe Kueppers zamieścił na blogu wpis, w którym przyrównał tempo zmian umiejętności potrzebnych w branży do prawa Moore’a. Chciał pokazać, że w aktualnej dobie zmian umiejętności wymagane w branży różnią się od tych, które zdobyliśmy na studiach. Stwierdził również, że w przyszłości potrzebne będą kompetencje, których aktualnie nie jesteśmy w stanie jeszcze rozwijać. Oznacza to, że zdolność ciągłej nauki ma zasadnicze znaczenie dla organizacji. W związku z tym ważne jest, aby stworzyć w firmie środowisko ustawicznego kształcenia.

Branża może skorzystać z nowych metod stosowanych aktualnie w szkolnictwie. Na przykład w szkole, do której uczęszcza moja młoda córka, zorganizowano niedawno zajęcia inne od wszystkich, jakie pamiętam ze swoich czasów. Poświęcone były pozyskiwaniu wiedzy.

Każdy uczeń musiał znaleźć dwa tematy, w obrębie których mógłby się samodzielnie kształcić. Niektórzy wybierali języki obce, a inni programowanie. Jeszcze inni zainteresowali się rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w grach komputerowych. Uczniowie prowadzili pamiętniki, w których opisywali, jak pozyskiwali materiały do nauki, czego się nauczyli i jak uzyskiwali wiedzę.

Mój współpracownik Kevin Carpenter zamieścił niedawno na blogu niezwykle ciekawy wpis: „Jak przekonać się, czy firma ceni różnorodność i integrację”.

W kontekście biznesowym i w dobie zmian wspieranie pracowników i zachęcanie ich do rozwoju i kierowania własnym kształceniem pomaga firmie zachować i zmaksymalizować poziom talentu, jednocześnie pielęgnując umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu.

Lider dbający o współpracę

Pojęcie to nie wymaga wyjaśnień. Warto jednak wspomnieć, że w dzisiejszych czasach stanowi najważniejszy aspekt silnego przywództwa. W przeszłości było ono zazwyczaj mniej elastyczne i otwarte na nowe pomysły. Choć wiele się zmieniło, to nadal spotykamy taki sposób zarządzania. W dalszym ciągu istnieją przedsiębiorstwa o bardzo surowym, odgórnym podejściu do kwestii przywództwa.

Niemniej w najlepszym firmach, które w największym stopniu przystosowane są do zmian, obowiązuje przywództwo oparte na współpracy. Zespołowe podejście oferuje możliwość szybszego wdrażania zmian. Zachęca do stosowania metod skupiających się na zadaniach, projektach czy rozwiązaniach i motywuje pracowników firmy do jej dalszego rozwoju. Bardziej płaska struktura nadal wymaga jednak solidnego przywództwa, tzn. silnej wizji i etosu pozwalające zadbać o to, by wszyscy podążali w tym samym kierunku.

Lider dbający o kulturę

Wspieranie rozwoju kultury integracji nie jest wyłącznie zasadne. Jest to również najlepsze rozwiązanie. Postaram się wyjaśnić, dlaczego tak jest. Różne punkty widzenia, doświadczenia życiowe i pochodzenie pomagają utrzymać dynamikę firmy. Oferują bardzo ważną zaletę w otwartym i opartym na współpracy środowisku. Nie ulega wątpliwości, że bardziej zróżnicowane zespoły zapewniają lepsze wyniki. Zróżnicowanie przyczynia się również do tworzenia korzystniejszego środowiska pracy i większego zadowolenia pracowników, co z kolei przyciąga do organizacji bardziej utalentowane osoby.

Wdrażanie kultury integracji nie polega wyłącznie na przestrzeganiu regulacji dotyczących rasy, wyznania, wieku i płci. Niektóre fakty dotyczące integracji mogą być niezręczne. Na przykład te dotyczące nieświadomych uprzedzeń. Odgórne pozytywne podejście do integracji, czyli zapoczątkowane przez samych liderów organizacji, jest niezbędne do stworzenia prawdziwie przyjaznego środowiska pracy. Mój współpracownik Kevin Carpenter zamieścił niedawno na blogu niezwykle ciekawy wpis: „Jak przekonać się, czy firma ceni różnorodność i integrację”.

Lider dbający o zdolności przystosowawcze

Wspomniałem wcześniej, że zarządzanie miało dawniej bardziej surowy i władczy charakter. W tamtych czasach najbardziej cenionym atutem liderów był iloraz inteligencji. W ostatnim czasie coraz bardziej ceni się natomiast tzw. inteligencję emocjonalną.

Dzięki tej zmianie skuteczni liderzy są w stanie wykorzystać połączone umiejętności swoich pracowników, osiągając znacznie więcej. Niedawno miałem przyjemność wysłuchać, jak Amin Toufani opowiada o wartości zdolności przystosowawczych. [tutaj można zapoznać się z podobną koncepcją]

Amin bardzo trafnie wypowiada się na temat elastyczności w obliczu zmian: „Gdy świat ulega dynamicznym zmianom, umiejętność przystosowania się jest najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie”. Warto zauważyć, że zdolności przystosowawcze można doskonalić. Rozwój tej kluczowej umiejętności wśród pracowników i liderów jest więc jak najbardziej możliwy.

Aby odnieść sukces w dobie zmian, trzeba je zaakceptować. Należy śledzić zmiany i przyjmować najlepsze praktyki, aby wspierać pracowników.

Nadchodzą zmiany. Sukces osiągną ci liderzy, którzy potrafią i chcą je zaakceptować oraz przystosować się do nich.

Thomas Donato
Opublikowane 10 Wrzesień 2018 Przez Thomas Donato, Senior Vice President, Global Sales and Marketing, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Contact

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.