Przyszłość górnictwa: jak łączność i cyfryzacja zmieniają kopalnie?

Łączność i cyfryzacja zmieniają oblicze górnictwa

Zostałem ostatnio poproszony o wystąpienie podczas konferencji Future Mining Summit 2017 zorganizowanej przez Global Mining Standards and Guidelines Group. Ta dwudniowa impreza odbyła się w grudniu 2017 roku. Jej miejsce było odpowiednio dobrane: 20 metrów pod powierzchnią ziemi w kopalni doświadczalnej firmy Epiroc w Sztokholmie, w Szwecji.

Oprócz mojego udziału, w wydarzeniu uczestniczyły przedsiębiorstwa górnicze z całego świata, producenci sprzętu i liderzy myśli technicznej. Zostały zaprezentowane kluczowe trendy w przemyśle górniczym, a także dalsze możliwości rozwoju i doskonalenia technologii.

 • Wyzwania operacyjne stają się coraz poważniejsze w miarę wzrostu głębokości kopalń
  Poziom wykorzystania maszyn na dużych głębokościach jest stosunkowo niski – około 50–60% w porównaniu z kopalniami odkrywkowymi, w których wynosi on 80%. Istnieje niewątpliwa potrzeba lepszego śledzenia i optymalizacji wykorzystania maszyn pod ziemią.
 • Nagromadziło się zbyt wiele „chmur”
  Wszyscy sprzedawcy automatyki i producenci maszyn(OEM) wprowadzają swoje własne zestawy danych w chmurze, dlatego przedsiębiorstwa górnicze napotykają trudności w łączeniu danych uzyskiwanych z różnych systemów i identyfikacji trendów. Przedsiębiorstwa górnicze są zainteresowane systemami otwartymi, pozwalającymi skuteczniej gromadzić i wykorzystywać wszystkie swoje dane.
 • Wszyscy dziś mówią o Block Chain
  W chwili obecnej Block Chain nie jest wykorzystywany w górnictwie, jednak jego zastosowanie zapewniłoby możliwość poprawy identyfikowalności, rejestracji danych i bezpieczeństwa transakcji w całym łańcuchu dostaw.
 • Górnictwo bez paliw kopalnych
  Urządzenia zasilane energią z akumulatorów dostają coraz więcej „pary” w procesie ograniczania przez przedsiębiorstwa negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
 • Bezpieczna kopalnia
  Przedsiębiorstwa górnicze szukają strategii pozwalających na wdrażanie większej mobilności i technologii bezprzewodowych w swoich kopalniach w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy i optymalizacji produkcji.

Podczas konferencji, miałem możność podzielenia się spostrzeżeniami na temat przyszłości górnictwa, zainspirowanych obserwowanymi trendami i rozmowami z klientami.

Spostrzeżenie 1: Przedsiębiorstwa górnicze nie muszą gromadzić więcej danych – powinny zbierać właściwe dane
W realizacji procesu opartego na ludzkiej działalności napotyka się wiele współzależności pomiędzy zmiennymi i znaczącymi danymi, o których wiemy, że należy się ich spodziewać. Wiemy jednak również, że pewnych fragmentów informacji nie da się nigdy połączyć lub skorelować. Aby zapobiec akumulacji wielkich ilości bezużytecznych danych, przedsiębiorstwa górnicze będą poszukiwać sposobów wstępnej analizy informacji, zanim zostaną one wprowadzone do chmury, tak aby przekazywane były tylko dane o istotnym znaczeniu.

Ta zdolność przedsiębiorstw górniczych do przeprowadzania wstępnej analizy będzie wzrastać dzięki wbudowywaniu przez producentów maszyn coraz większej inteligencji w swoje maszyny. Firma Metso – jeden z producentów maszyn z branży górniczej, z którym prowadzimy ścisłą współpracę – już podąża tym szlakiem, tworząc kruszarki do skały: do chmury transferowane są tylko kluczowe informacje, pozwalające na porównanie z podobnymi urządzeniami innych wytwórców. Zapewnia to przedsiębiorstwom górniczym możliwość optymalizacji w oparciu o pomiary wydajności uzyskane z wielu różnych miejsc. Eliminuje to również konieczność przebijania się przez pokłady bezużytecznych danych.

Spostrzeżenie 2: Analityka ulegnie w przyszłości rozproszeniu i będzie wykorzystywać skalowalne procesy obliczeniowe
Analityka może być prowadzona w chmurze na poziomie serwerów lub urządzeń. W przyszłości przedsiębiorstwa górnicze będą stosować strategiczne metody prowadzenia analityki idealnie dostosowanej do rozwiązywania konkretnych problemów.

Spostrzeżenie 3: Bezpieczeństwo i ochrona są zbieżne
W czasach, gdy poziom i nasilenie wirtualnych zagrożeń nieustannie wzrasta, fizyczne bezpieczeństwo i ochrona danych stają się jednym i tym samym celem. Jest to trend, który zaobserwowałem we wszystkich branżach przemysłu. Przy projektowaniu swoich wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę fakt, że wirtualna ochrona kopalni wymaga tyle samo uwagi, co jej fizyczne bezpieczeństwo. Temat ten wywołał liczne dyskusje, a grupa GMSG przedsięwzięła działania w kierunku utworzenia grupy roboczej, pomagającej kopalniom jak najlepiej zaplanować konwergencję bezpieczeństwa i ochrony.

Zmiany w sposobie myślenia dotyczące gromadzenia i analizy danych będą miały ogromny wpływ na przemysł górniczy. Ponieważ coraz więcej informacji będzie przesyłanych pomiędzy urządzeniami i chmurą, konieczność zwiększenia ochrony danych zmieni sposób naszego myślenia o bezpieczeństwie pracownika i zakładu. Zgodnie z tym, co zauważyłem, niektórzy nasi klienci już zaczęli wprowadzać te trendy w życie. Jak dalece trendy omawiane na szczycie GMSG są zgodne z tym, co aktualnie można zaobserwować w przemyśle? Czy podejmujesz już kroki w kierunku rozwiązania problemów omawianych przez nas na konferencji? Napisz do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub serwisu LinkedIn.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań dla przemysłu górniczego, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży oraz wejdź na stronę poświęconą automatyce górniczej.

Sujeet Chand
Opublikowane 9 Lipiec 2018 Przez Sujeet Chand, Senior Vice President of Strategic Development and Chief Technology Officer, Rockwell Automation

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj Nasz Newsletter

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.