Ograniczanie ryzyka bez żadnych zahamowań

Ograniczanie ryzyka bez żadnych zahamowań

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na pojazdy elektryczne producenci odczuwają pilną potrzebę dostarczania nowych, ekscytujących innowacji i przyspieszenia harmonogramów wdrażania programów dot. pojazdów elektrycznych, aby zdobyć udziały w rynku.

W przypadku większości startupów produkujących pojazdy elektryczne harmonogram wprowadzania na rynek staje się priorytetem, gdy zostaną określone zobowiązania inwestorów. Jednak wiele z nich szybko – i boleśnie – odkrywa, że pomyślne wdrożenie programu dot. pojazdów elektrycznych to równowaga między innowacjami w zakresie technologii części i ograniczaniem ryzyka.

W jaki sposób producenci pojazdów elektrycznych mogą budować inteligentne, gotowe do produkcji zakłady produkcyjne oraz unikać opóźnień we wprowadzaniu swoich produktów na rynek i innych pułapek wraz z rozpoczęciem produkcji i rosnącymi oczekiwaniami inwestora?

Kluczowe jest zastosowanie od początku strategii opartej na skoordynowanym, profesjonalnym zarządzaniu programami.

Co jest potrzebne do osiągnięcia profesjonalnego, globalnego zarządzania programami dot. pojazdów elektrycznych?

Podczas gdy każde uruchomienie programu dot. pojazdów elektrycznych wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami produkcyjnymi, następujące trzy czynniki mają powszechne zastosowanie dla pomyślnego zarządzania programem.  

1. Rozpoznaj charakterystyczną złożoność procesu produkcji pojazdów.
Przełomowe innowacje są siłą napędową dla nowych producentów pojazdów elektrycznych. Oczywiście, bycie pierwszym producentem, który oferuje najnowsze innowacje, może wzmocnić pozycję na rynku. Dlatego wiele startupów ulega pokusie przekazywania w niesystematyczny sposób pojazdów elektrycznych do produkcji. Czasami takie podejście powoduje konieczność dokonywania przeróbek podczas fazy rozruchu na hali produkcyjnej.

Dlaczego tak się dzieje? Produkcja pojazdów jest procesem wielopłaszczyznowym, który opiera się na równie złożonej globalnej sieci dostawców. Ponadto wdrażanie nowych innowacji i procesów produkcyjnych nieodłącznie wiąże się z większym ryzykiem dla każdego wdrożenia programu.

W jaki sposób producenci pojazdów elektrycznych mogą ograniczyć to ryzyko? Poświęcenie czasu na określenie skoordynowanego, globalnego planu wprowadzenia może znacznie przyczynić się do „zrobienia tego dobrze za pierwszym razem” oraz uniknięcia kosztownych błędów.

2. Skoncentruj się na ostatecznym celu: inteligentnym, przyszłościowym środowisku produkcyjnym.
Startupy zajmujące się produkcją pojazdów elektrycznych są odpowiedzialne przed swoimi inwestorami i koncentrują się na początkowych celach związanych z rozpoczęciem produkcji. I słusznie. Jednak zbyt wąska koncentracja wysiłków może skutkować straconymi szansami na inteligentną produkcję, która może zoptymalizować długoterminową wydajność i elastyczność.

Praktyczne, przedstawione w kontekście informacje stanowią sedno każdego inteligentnego zakładu. Podczas gdy producenci pojazdów elektrycznych z pewnością dostrzegają wartość istotnych danych, często bywa, że podejmowane decyzje nie służą wyznaczonym celom.

Na przykład producent, który planuje wdrożyć strategie konserwacji zapobiegawczej w całej hali produkcyjnej może przeoczyć potrzebę określenia odpowiednich technologii czujników włączających, lub nie wdrożyć infrastruktury kontroli i informacji, która łatwo integruje się z systemami biznesowymi i zapewnia transparentność informacji prognostycznych.   

Aby uniknąć takich pułapek, prawidłowo zarządzany program dot. pojazdów elektrycznych zapewnia rygorystyczne ramy do oceny każdego aspektu systemu kontroli produkcji i informacji. Infrastruktura sieci, proces produkcyjny, platforma automatyzacji, wybór sprzętu i przepływ informacji muszą wspierać cele inteligentnego zakładu (Industry 4.0).

Opracowywanie „analizy inteligentnej produkcji” dla wszystkich bieżących i przyszłych decyzji dotyczących procesów i technologii nie tylko usprawnia początkowe uruchomienie programu. Takie trwałe podejście pomaga również dokonywać skalowalnych, elastycznych i przyszłościowych wyborów.

3. Zastosuj rygorystyczną dyscyplinę zarządzania programem: zaczynaj wcześnie, stosuj często.
Oczywiście inteligentna produkcja i inne cele projektu muszą zostać sformalizowane w postaci globalnych standardów i specyfikacji projektowych, aby były skuteczne. Kluczowym sposobem na zminimalizowanie opóźnień w uruchamianiu i tworzeniu projektów „przyszłościowych” jest wczesne opracowanie standardów kontroli i specyfikacji oraz konsekwentne egzekwowanie ich przez producentów OEM i innych dostawców.

Należy pamiętać, że chociaż system kontroli nowego programu dot. pojazdów elektrycznych zazwyczaj stanowi około 5% całkowitych wydatków, to nic nie działa bez niego. Wysokiej jakości dane wymagane do przeprowadzania inteligentnych operacji będą dostępne tylko przy ścisłym przestrzeganiu specyfikacji i bezproblemowej integracji całego sprzętu w hali produkcyjnej.  

Dla wielu producentów połączenie odpowiedniego dostawcy automatyki z doświadczeniem w branży pojazdów elektrycznych jest najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie skoordynowanego zarządzania programem, ograniczenie ryzyka związanego z uruchomieniem i spełnienie inteligentnych celów zakładu.

Zapoznaj się z tym wpisem na blogu, który zawiera dodatkowe uwagi na temat procesu wyboru dostawcy automatyki.

Larry Smentowski
Opublikowane 1 Październik 2018 Przez Larry Smentowski, Sr. Industry Consultant, Automotive & Tire, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj Nasz Newsletter

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.