Kompletna transformacja cyfrowa w dobie IoT

Kompletna transformacja cyfrowa w dobie IoT

Transformacja cyfrowa produkcji stała się faktem. Już niedługo, bez jej pomyślnego przebycia, nie da się skutecznie konkurować z innymi przedsiębiorstwami. Jednakże jej wdrożenie można zaplanować na różne sposoby, bo i sam proces transformacji cyfrowej bywa różnie rozumiany. Czego więc należy się spodziewać po udanym przekształceniu modelu działania przedsiębiorstwa i jak zrobić to mieszcząc się w rozsądnym budżecie?

To, co teraz nazywamy transformacją cyfrową to tak naprawdę zbiór przemian, jakie zaczęły zachodzić w najbardziej nowoczesnych organizacjach. W ogólności sprowadzają się one do konwergencji OT z IT, czyli świata produkcji w zakładzie przemysłowym ze światem systemów informatycznych. Często procesy te polegają na tworzeniu złożonych rozwiązań komputerowych lub na kosztownym przemodelowaniu istniejących systemów. O ile takie wdrożenia przynoszą korzyści, to przeprowadzone bez dobrze przygotowanego planu mogą utrudniać dalsze usprawnienia. Moim zdaniem należy mieć na uwadze, że dobra transformacja cyfrowa to nie tylko wprowadzanie wielu danych do systemów, ale przede wszystkim ich odpowiednie wyselekcjonowanie, połączenie i wykorzystanie.

Dobrym przykładem tego, co można uzyskać dzięki konwergencji systemów OT z IT jest nawiązanie współpracy pomiędzy firmami Rockwell Automation i PTC, a więc dostawcy rozwiązań ze świata OT ze światowym liderem w obszarze IT. Obie firmy są przez badaczy rynku zaliczane do wiodących w swoich branżach, ale dopiero stworzenie wspólnych rozwiązań pozwoliło przygotować unikalny zestaw wartości, umożliwiających zrewolucjonizowanie zakładów przemysłowych.

PTC ma duże doświadczenie w systemach typu CAD, PLM, w rozszerzonej rzeczywistości, platformach IoT oraz w systemach łączności. Bazuje na szeregu przygotowanych przez siebie pakietów programowych, takich jak: Creo, Windchill, Vuforia, Thingworx, ale również niezawodnej komunikacji w postaci Kepware. Natomiast Rockwell, który wywodzi się ze świata automatyki przemysłowej, oferuje szereg rozwiązań na potrzeby produkcji nowoczesnego zakładu. Korzyści płynące z połączenia ze sobą systemów w pełni pozwalają przeprowadzić proces udanej transformacji cyfrowej.

Zintegrowane środowisko umożliwia dopasowanie aplikacji już w momencie jej projektowania do późniejszych oczekiwań. Dzieje się tak dzięki temu, że proces projektowania połączony jest z cyklem życia produktu, jego użytkowania, serwisowania, który w czasie rzeczywistym pozwala wpływać, na jakość produkcji. Idąc dalej, dzięki platformie IoT mamy możliwość połączenia wielu źródeł danych, które dzięki wspólnym korelacjom, ale również możliwością analizy i predykcji są nam niezbędne do podnoszenia produktywności zakładu. Oznacza to, że w trakcie użytkowania aplikacji operator ma bardzo łatwy dostęp nawet do szczegółowych i bieżących informacji odnośnie stanu urządzeń, docierając do nich w intuicyjny sposób, tj. poprzez faktyczne powiązania pomiędzy nimi. Co więcej, dzięki rozszerzonej rzeczywistości (AR) jesteśmy w stanie przeszkolić zespół w oparciu o istniejący park maszynowy w zakresie użytkowania i serwisowania bez angażowania dodatkowych zasobów ludzkich. Ma to kluczowe znaczenie w obecnej sytuacji, gdzie mamy coraz większe wyzwania z wyspecjalizowaną kadrą inżynierską. 

W moim przekonaniu to właśnie takie połączone systemy będą przyszłością przemysłu i dopiero one w pełni zrealizują idee transformacji cyfrowej. Ponadto należy się spodziewać, że wraz z dalszym rozwojem technologii, będziemy obserwować coraz więcej przykładów konwergencji świata OT z IT.

Łukasz Niesłuchowski
Opublikowane 7 Styczeń 2019 Przez Łukasz Niesłuchowski, Country Sales Director, Poland, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.