Jak poradzić sobie z wyzwaniami modernizacji?

Jak poradzić sobie z wyzwaniami modernizacji?

Niedawno miałam okazję odwiedzić kopalnię klienta i spotkać się z jej managementem. W naszych dyskusjach przewijał się temat wyzwań związanych z modernizacją procesów, przed jakimi stają kopalnie pragnące zachować konkurencyjność w dzisiejszym świecie.

Chwiejność rynku towarowego w ciągu ostatniej dekady miała wpływ na transformację przemysłu górniczego. W odpowiedzi na nieprzewidywalne warunki, wiele kopalń podjęło działania w celu optymalizacji poziomu zatrudnienia i odłożyło modernizację sprzętu do czasu ustalenia się bardziej sprzyjającej sytuacji rynkowej.

Obecnie, wraz ze wzrostem cen towarów i bardziej optymistycznymi prognozami, przedsiębiorstwa górnicze stają w obliczu klasycznego scenariusza dobrej i złej wiadomości

  • Dobra wiadomość: wiele kopalń stosuje „szczupłe zarządzanie” i ma szansę na wzrost rentowności.
  • Zła wiadomość: Budżety kapitałowe pozostają ograniczone. Ciągłe odsuwanie w czasie inwestycji w sprzęt i systemy sterowania może mieć negatywny wpływ na niezawodność i wydajność.

Blog: Odkryj nowe rozwiązania i popraw wydajność w Connected Mine

W przypadku górnictwa, wyzwania w zarządzaniu modernizacją przestarzałego sprzętu w miejscach trudno dostępnych potęgowane przez zmniejszanie się puli wykwalifikowanych pracowników.

Inteligentne, połączone w sieć zasoby i funkcje, takie jak zdalny monitoring, analityka i sztuczna inteligencja (AI) mogą pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Natomiast starzejące się systemy działające w wielu kopalniach po prostu nie mają możliwości połączenia się z siecią inie są inteligentne.

Biorąc pod uwagę dzisiejsze trendy, jakie strategie mogą stosować przedsiębiorstwa górnicze, aby minimalizować ryzyko związane z przestarzałym sprzętem, podnosić jego niezawodność i wdrażać nowe technologie?

Poniższe kroki stanowią wskazówki na tej drodze.

Krok 1: Installed Base Evaluation 

Nie można zarządzać tym, czego nie da się zmierzyć. Ze względu na ograniczoną liczbę pracowników, którzy mogliby poświęcić czas temu zadaniu, większość przedsiębiorstw górniczych nie osiąga głębszego zrozumienia ograniczeń i zagrożeń związanych ze stosowanym przez nie przestarzałym sprzętem, kosztownymi naprawami i nieplanowanymi przestojami.

Dla wielu firm, zaangażowanie zewnętrznych specjalistów w dziedzinie górnictwa i automatyzacji w celu przeprowadzenia analizy stanu krytycznych zasobów jest pierwszym krokiem w kierunku ekonomicznej oceny i migracji technologii.

Installed base evaluation (IBE) obejmuje inwentaryzację wszystkich zasobów sprzętowych i programowych w danej kopalni. Dostarcza też dokładnych informacji na temat cyklu eksploatacyjnego danego sprzętu wraz z określeniem, co jest nowoczesne, a co nieaktualne lub przestarzałe.

Krok 2: Ocena krytyczności

Installed base evaluation nie tylko określa ryzyko związane z przestarzałym sprzętem, lecz także zapewnia podstawę dla ustalania priorytetów w obszarze wprowadzania zmian.

Zazwyczaj krytyczna rola danego elementu jest bezpośrednio powiązana z produktywnością. Innymi słowy - co się stanie, gdy zostanie on wyłączony z użytku i ile czasu potrzeba na przywrócenie funkcjonalności systemu?

Awaria jednej z szeregu podobnie działających sprężarek może mieć niewielki bezpośredni wpływ na produkcję. Natomiast nagła przerwa w zasilaniu kruszarki może spowodować, że zostanie ona wyłączona na wiele tygodni.

Ocena krytyczności pozwala firmom podejmować przemyślane decyzje dotyczące różnych obszarów - od inwentaryzacji części zamiennych, przez aktualizacje oprogramowania, migracje systemów, po zapotrzebowanie na szkolenia dla personelu, w zależności od zastosowania, a także szerzej, od kopalni.

Krok 3: Strategie planowania cyklu eksploatacyjnego sprzętu oraz budżetu

Wszyscy wiemy, że ustalanie priorytetów w obszarze modernizacji to tylko część równania. Często główną przeszkodą do pokonania przy wdrażaniu ulepszeń są ograniczenia budżetu kapitałowego.

Należy pamiętać, że jest wiele sposobów na wdrożenie nowych technologii, w tym modernizacji i stopniowej migracji, służących minimalizowaniu zagrożeń.


Wdrażanie Connected Mine

Strategiczne podejście do problemu przestarzałego sprzętu oraz modernizacja i standaryzacja urządzeń sterujących oraz ich oprogramowania mogą pomóc firmom w stopniowym i korzystnym cenowowdrażaniu Connected Mine.

Connected Mine umożliwia bezpośredni i zdalny dostęp do informacji diagnostycznych oraz danych dotyczących kluczowych wskaźników efektywności i trendów w czasie rzeczywistym, czego efektem jest skuteczne zwiększenie niezawodności sprzętu i wydajności produkcji.

Dowiedz się więcej o strategiach minimalizowania ryzyka związanego z przestarzałym sprzętem i odkryj sposoby tworzenia i optymalizacji Connected Mine.

Tessa Myers
Opublikowane 6 Sierpień 2018 Przez Tessa Myers, Vice President, North America Sales, Services and Solutions, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Blog

Wpisy na blogu to dla pracowników i gości okazja, by informować klientów o zmianach w branży i prezentować najnowsze trendy technologiczne.