Smart Manufacturing jako droga do procesów produkcyjnych przyszłości

Smart Manufacturing drogą do produkcji przyszłości

Koncepcja Connected Enterprise ma na celu zapewnienie bezpiecznej, wydajnej i rentownej organizacji pracy, opartej na analizie danych.

Co zrobić jednak, gdy producent, by skorzystać z zalet wykorzystania technologii cyfrowej (przewidywalność procesów i wyposażenia, bezpieczniejsze miejsce pracy i stosowanie praktyk przyjaznych środowisku) musi wprowadzić drobne usprawnienia? Mamy dobrą wiadomość: Wysiłki mające na celu stabilizację działań mogą stanowić także pierwszy krok w kierunku wdrożenia Connected Enterprise — i zapewnić natychmiastowy zwrot z inwestycji.

Wielu firmom z branży przemysłowej trudno osiągnąć stabilność. W Stanach Zjednoczonych, w 2014 roku odnotowano ponad 483 000 urazów i chorób pracowników firm produkcyjnych, z czego 126 000 przypadków wiązało się z nieobecnością w pracy, a 341 stanowiło wypadki śmiertelne.
W 2014 roku w skutek działań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) amerykańskie firmy musiały zainwestować ponad 9,7 miliarda dolarów w działania kontrolujące zanieczyszczenie.  Prawie jedna czwarta amerykańskich zakładów zgłosiła dostępność maszyn na zaskakująco niskim poziomie, wynoszącym 70 procent lub poniżej, wskutek czego zdolności produkcyjne tych zakładów były mniejsze o prawie jedną trzecią.  Co gorsza, wiele zakładów boryka się ze wszystkimi trzema wymienionymi wyżej problemami.

Technologie Smart Manufacturing nie oferują magicznego rozwiązania problemów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i niezawodności; nie istnieje cyfrowe panaceum na toksyczność naszej kultury. Należy jednak pamiętać, że dane pozyskiwane z automatycznych urządzeń, przesyłane do pulpitów sterowniczych, mogą zapewniać lepsze zrozumienie kluczowych współczynników wydajności, a w konsekwencji, stać się podstawą do wprowadzenia inteligentnych ulepszeń. Technologia zintegrowanych czujników i gromadzone przez nie dane (np. drgania, temperatura, pobór energii, spaliny) to kluczowe czynniki umożliwiające:

  • Poprawę bezpieczeństwa pracowników i zapewnienie zgodności z przepisami ochrony środowiska: Producenci zyskują możliwość systematycznego rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, przez opracowywanie rozwiązań integrujących zabezpieczenia w funkcjach maszyn. Proces ten zapoczątkowuje zwiększenie świadomości występowania problemów, ustalenie nowych wymagań; przeprojektowanie systemów (tzn. tworzenie konstrukcji wolnych od zagrożeń, usuwanie zagrożeń lub stosowanie automatycznych alarmów); a także wdrożenie bezpieczniejszego systemu produkcji. Wszystkie te elementy wymagają całodobowej kontroli oraz okresowych przeglądów i modernizacji, przeprowadzanych w miarę rozwoju technologii i norm.
  • Wydłużenie czasu dostępności maszyn: Łączenie bardziej inteligentnych zasobów sprzętowych usprawnia kontrolę złożonych procesów produkcyjnych i, dzięki wymianie przestarzałych lub trudnych do zintegrowania systemów automatyki, umożliwia skrócenie czasu przestojów maszyn. Inteligentne czujniki i układy sterujące dostarczają danych ujawniających przyczyny przestojów (status sprzętu na potrzeby analiz, wizualizacje, raportowanie oparte na wyjątkach). Udostępnienie tych informacji na urządzeniach mobilnych na terenie zakładu daje dostęp w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących produkcji— na przykład dostępności maszyn czy ogólnej wydajności sprzętu — i generuje dane diagnostyczne dla pracowników działu utrzymania ruchu. Dzięki tym informacjom zarząd firmy zna lokalizację przyczyny przestoju, charakterystykę usterki i wie, co trzeba zrobić, aby ją usunąć.

Jesteś gotowy na bezpieczniejsze, zgodne z przepisami, inteligentniejsze i bardzij rentowne procesy produkcyjne?

Beth Parkinson
Opublikowane 10 Październik 2016 Przez Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.