Dane: najcenniejsza waluta świata i droga do budowania konkurencyjności

Dane: najcenniejsza waluta świata

Każdy z nas nie raz spotkał się ze sformułowaniem Industry 4.0 – to jeden z terminów, tuż obok blockchain, IoT, sieć 5G i wielu innych, które na dobre zagościły w codziennym języku. Czytamy o nich  w prasie, internecie, słyszymy w radiu czy telewizji, i choć brzmią dość egzotycznie, chętnie żonglujemy nimi czy to w rozmowie biznesowej czy na spotkaniu towarzyskim, by pokazać, jak świetnie nadążamy i rozumiemy zmieniający się świat. Ale czy na pewno rozumiemy? Okazuje się, że niekoniecznie. Co więcej, brak wiedzy nie stanowi przeszkody w dalszym posługiwaniu się słowami, które wedle naszej opinii, na pewno oznaczają coś arcyważnego, skoro są w ciągłym obiegu.

Krótko o koncepcji 4.0

Mówiąc o koncepcji Przemysłu 4.0 i w celu jej zrozumienia warto zadać sobie pytanie, jak świat wyglądał wcześniej i dlaczego się zmienił. Przed „epoką” 4.0 przemysł i gospodarka opierały się na automatyzacji maszyn oraz procesów produkcyjnych. Jednak rosnące oczekiwania rynkowe w zakresie generowania większych dochodów w bardziej efektywny sposób, a także chęć ulepszenia produkcji przy optymalizacji planowania biznesowego w połączeniu z postępującą cyfryzacją i wymianą danych utorowały drogę do nowego wymiaru przemysłu opartego na koncepcji 4.0.

Wśród narzędzi służących modernizacji dzisiejszych gospodarek i firm mamy bogaty zestaw, na który składają się m.in. platformy IoT, technologie wykrywania lokalizacji, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, chmury obliczeniowe, druk 3D, analiza danych i zaawansowane algorytmy i znacznie więcej. Tak szeroki wachlarz otwiera nieograniczone możliwości w budowaniu konkurencyjności zakładów produkcyjnych i fabryk oraz autonomicznego koordynowania procesów między nimi.

Pamiętajmy jednak, że transformacja cyfrowa i przekształcanie przemysłu nie mogłyby się wydarzyć bez odpowiedniego wykorzystania i przetworzenia danych. To one grają pierwsze skrzypce, dyktują warunki i decydują o sukcesie. To zauważają w coraz większym stopniu zarządzający firmami. W przeprowadzonym na zlecenie naszej firmy kolejnym już raporcie „The State of Digital Transformation” badano jak firmy wykorzystują rozwiązania cyfrowe dla poprawy biznesu oraz jak oceniają swój postęp i wyzwania w procesie transformacji cyfrowej. Coraz więcej przedsiębiorców podkreśla znaczenie danych w różnym kontekście.

Dane i informacje najcenniejszą walutą świata -  jak ją pozyskać?

Sposób, w jaki ludzie i organizacje wykorzystują informacje i dane nieustannie się zmienia, z kolei ich przechowywanie na przestrzeni ostatnich lat stało się jeszcze tańsze i bardziej elastyczne niż dotychczas. Co więcej, zaawansowana analityka w połączeniu ze sztuczną inteligencją zaoferowały nowe możliwości pozyskiwania konkretnej wiedzy z dużej ilości danych. Gdzie jest haczyk? W ich analizie oraz zarządzaniu nimi. Co warto podkreślić dla większości firm transformacja cyfrowa nie stanowi już bajki o żelaznym wilku, a realny proces, który ich dotyczy i jest przez nich wdrażany. Już 24% respondentów rozpoczyna, zwiększa lub kontynuje implementacje projektów cyfryzacyjnych, 17% wdraża kolejne etapy a jedynie 18 % dopiero planuje. Co ciekawe, znacznie większe znaczenie niż w ubiegłorocznym badaniu, ma dla respondentów kwestia danych. Szczególnie podkreślają bezpieczeństwo danych (43%), wyzwania związane z integracją danych z różnych systemów (43%) oraz odpowiednią konwersją danych do uniwersalnego formatu (36%).

W Rockwell Automation chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku i klientów od lat rozwijamy autorską koncepcję The Connected Enterprise właśnie w zakresie analizy i zarządzania danymi. Choć może wydawać się ona skomplikowana jest niezwykle prosta w swoim założeniu.  Opiera się na połączeniu wszystkich urządzeń i systemów w firmie oraz transparentnym obiegu i dostępie do informacji. I tak oto koncept, który z sukcesem wdrożyliśmy w naszym zakładzie w Katowicach wyposażył kierowników produkcji w tablety, dzięki czemu mają oni możliwość w czasie rzeczywistym zarządzania tym, co dzieje się na linii produkcyjnej. Wszystkie aktywności ludzi i maszyn w procesie produkcyjnym są rejestrowane na bieżąco. Takie podejście umożliwia połączenie potencjału technologii z kreatywnością człowieka.

Z kolei najnowszy raport Global Competitiveness Report 2019: How to end a lost decade of productivity growth , wedle którego Singapur, a zaraz po nim Stany Zjednoczony i Hong Kong SAR to najbardziej konkurencyjne gospodarki świata, wskazuje na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w dobie postępującej rewolucji przemysłowej 4.0. Zachęca, by rządy wszystkich krajów lepiej przewidywały niezamierzone konsekwencje integracji technologicznej, a także opracowały odpowiedni program polityki społecznej, dostosowany do dziejącego się postępu. Co więcej, posiłkując się przykładem gospodarek o silnych zdolnościach innowacyjnych, jak choćby Korea Południowa, Japonia czy Francja, a także tych rozpędzonych jak Chiny Indie czy Brazylia, nawołuje do poprawy bazy talentów i przemodelowania rynku pracy.

W Rockwell Automation wierzymy, że w celu budowania konkurencyjnej gospodarki potrzebujemy nie tylko nowych i zaawansowanych technologii, modernizacji dotychczasowego modelu pracy czy produkcji, ale również doskonale wykształconych i chętnych do działania ludzi. Jako ekspert w obszarze automatyki przemysłowej postanowiliśmy pójść o krok dalej i rozwijać nasze pomysły we współpracy ze środowiskiem akademickim. 23 stycznia b.r. podpisaliśmy w tym celu strategiczne porozumienie z Politechniką Śląską i wspólnie zamierzamy kształcić managerów i inżynierów właśnie w zakresie wykorzystania technologii i dostępnych danych w zarządzaniu firmami m.in. w ramach studiów MBA, które zostały uruchomione właśnie w obszarze Industry 4.0. Dodatkowo, chcemy zaoferować studentom ciekawy program praktyk i staży w naszej firmie, a także szereg stanowisk stworzonych specjalnie dla młodych inżynierów, by zapewnić im doskonałe warunki do zdobywania doświadczenia, a także budowania i rozwijania kompetencji.

W naszej firmie każdego dnia udowadniamy, że to nie ludzkość jest na usługach technologii, a technologia na usługach ludzkości. Rozwiązania, jakie opracowujemy, a następnie wdrażamy w życie w naszych strukturach i u klientów służą rozwojowi naszych kompetencji, wydobywaniu potencjału, z którego często nie zdajemy sobie sprawy. Dzięki technologii, zawodowo i kompetencyjnie stajemy się zwyczajnie lepsi.

Łukasz Niesłuchowski
Opublikowane 17 Luty 2020 Przez Łukasz Niesłuchowski, Country Sales Director, Poland, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.