Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Wykorzystanie automatyzacji i sterowania silnikami do uzyskania wydajności i zgodności z przepisami w oczyszczalniach ścieków

Oczyszczanie ścieków przemysłowych obejmuje szereg procesów wymagających dużych nakładów energii i pracy.Oczyszczone ścieki wpompowane z powrotem do wód gruntowych muszą również spełniać szereg surowych przepisów i norm; woda taka musi być zdatna do picia.Dlatego też wydajność energetyczna i zgodność z przepisami prawa są kluczowe dla klientów i podmiotów komunalnych.Posiadamy systemy oczyszczania ścieków, które wspierają efektywne funkcjonowanie zakładu, utrzymywanie jakości wody i spełnianie obowiązujących przepisów.

Rozwiązania w zakresie oczyszczalni ścieków przemysłowych

Chroń jakość wody i ograniczaj zużycie energii

Niektóre z procesów wykorzystywanych w oczyszczaniu ścieków wymagają znacznych ilości energii i obejmują:

 • przekształcenie CO2 wygenerowanego w procesie przetwarzania osadów w metan wykorzystywany do uzyskania energii w innych procesach w zakładzie,
 • wykorzystanie napowietrzników komory osadowej do uwolnienia tlenu i stymulowania wzrostu mikroorganizmów.

Wszystkie te procesy korzystają z rozwiązań, które monitorują i kontrolują zużycie energii.

Przedsiębiorstwa zajmujące się oczyszczaniem ścieków wykorzystujące system zintegrowanej kontroli i wizualizacji SCADA w procesie oczyszczania ścieków mogą oczekiwać skrócenia czasu projektowania i lepszej kontroli procesu.Zaawansowane możliwości sieciowe i diagnostyczne oraz lepszy dostęp do danych z procesu umożliwiają również sprawniejszą konserwację prewencyjną.

Nasza oferta produktów i systemów, wiedza techniczna i sieć wyspecjalizowanych partnerów w zakresie rozwiązań zapewnią Ci narzędzia, których potrzebujesz.Nasza olbrzymia baza urządzeń pozwala operatorom oczyszczalni ścieków przemysłowych na:

 • ograniczenie kosztów energii,
 • optymalizację kosztu technologii i wdrożenia,
 • minimalizację kosztów cyklu eksploatacyjnego,
 • zachowanie zgodności z przepisami.

Zrównoważenie i zgodność z przepisami

Zintegrowane systemy efektywnej i zgodnej z przepisami produkcji wody

Nasze rozwiązanie w zakresie automatyzacji, zintegrowane z naszym inteligentnym sterowaniem silnikami, pomoże Ci spełnić wymagania wydajnościowe i przestrzegać obowiązujących uregulowań.

Nasza oferta obejmuje:

 • Programowalne sterowniki automatyzacyjne ControlLogix® zapewniają zaawansowane możliwości przetwarzania, a jednocześnie stale gromadzą kluczowe dane operacyjne.
 • Ściśle zintegrowany interfejs HMI wykorzystujący oprogramowanie FactoryTalk® View SE pozwala na błyskawiczny, bieżący dostęp do informacji i trendów operacyjnych.
 • Biblioteka PlantPAx® Library, która zawiera podstawowe części składowe systemu, obejmuje panele interfejsu HMI dostosowane do konkretnych ról w zakładzie.
 • Zestaw narzędzi Accelerator dla wodociągów i oczyszczalni pomaga błyskawicznie wdrożyć projekt i zawiera:
  • specyfikacje zakupowe,
  • poradnik szybkiego uruchamiania,
  • przykładowy sterownik i konfigurację interfejsu HMI do popularnych zastosowań takich jak przepompownie ścieków, pompy dozujące, struktury dostarczające wodę i postępowanie z substancjami stałymi.

Dysponujemy doświadczeniem na tym polu i oferujemy usługi zdalnego wsparcia i rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami, aby wspierać skuteczne działanie Twojego zakładu.

Ograniczenie czasu projektowania i wdrożenia systemu

Miasto Detroit wykorzystuje narzędzia konfiguracyjne do łatwego ulepszenia

Oczyszczalnia ścieków w Detroit jest jedną z największych w USA.Obsługuje obecnie ponad jedną trzecią ludności stanu Michigan.Na rozmiar i złożoność zakładu składają się trzy główne czynniki: przemysł, woda i pogoda.

Intensywne deszcze i topniejące śniegi czasami powodowały przeciążenie oczyszczalni, co skutkowało wprowadzaniem zanieczyszczonych wód burzowych do rzeki Detroit.Aby zabezpieczyć rzeki przed gwałtownym spływem wód, miasto zaczęło budować sieć zbiorników przelewowych na ścieki już 25 lat temu.Wyzwaniem było to, że każdy zbiornik posiadał inne systemy sterowania, co utrudniało ich funkcjonowanie i utrzymywanie.Aby sprostać wyzwaniu i przestrzegać obowiązujących przepisów, DWSD wynajęła firmę doradczą, która miała ulepszyć systemy.Firma ta rozpoczęła od ulepszania dwóch zbiorników.

Nasi inżynierowie rekomendowali rozwiązanie, które utrzymało projekt w ramach budżetowych.Zasugerowaliśmy użycie PlantPAx® i jej biblioteki procesów oraz naszego Zestawu narzędzi Accelerator dla wodociągów i oczyszczalni.Rozwiązanie to zapewniło wymierne oszczędności projektowe związane z inżynierią, projektowaniem i wdrażaniem.

Poznaj więcej historii sukcesów klientów.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.