Produkcja półprzewodników

Produkcja układów automatyki i sterowania dla branży produkcji półprzewodników

Obniż całkowite koszty inwestycji.

W obliczu zapotrzebowania na ekonomiczną, wielkonakładową, elastyczną produkcję półprzewodników potrzebujesz wiodących systemów automatyki i sterowania, które pomogą Twoim klientom w realizacji celów biznesowych i technicznych. Aby pozostać konkurencyjnym, musisz wdrożyć rozwiązania, które obejmują procesy produkcji/zarządzania zakładem i urządzeniami/obsługi materiałów i które pozwalają ograniczyć ryzyko, obniżyć koszty i wykorzystać zalety zaawansowanych technologii.

Pomożemy Ci obniżyć całkowite koszty inwestycji poprzez stworzenie pojedynczej infrastruktury rozwiązań automatyzacyjnych dla całego szeregu obszarów związanych z produkcją półprzewodników:

  • Projektowanie: Zwiększ prędkość wprowadzania produktów na rynek i możliwość ponownego wykorzystania rozwiązań inżynieryjnych, korzystając z otwartej, ustandaryzowanej architektury automatyzacji i środowiska programowego.
  • Instalacja: Integracja rozwiązań sprzętowych, oprogramowania sterującego i środowiska sieciowego umożliwia szybszą instalację i rozruch zgodnie ze specyfikacją.
  • Obsługa: Dłuższy czas pracy bez przestojów, wzrost całkowitej efektywności wyposażenia, większa wydajność i dostępność dzięki zastosowaniu sprawdzonych, kompleksowych, opartych na dostępie do informacji rozwiązań sprzętowych, programowych i diagnostycznych.
  • Konserwacja: Lokalne wsparcie na całym świecie pozwala maksymalnie obniżyć koszty inwestycji w automatykę.

Uzyskaj szybszy zwrot z inwestycji dzięki naszym niezawodnym, ekonomicznym rozwiązaniom.

Zwiększ sprawność i wydajność produkcji.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.