Wiatr

Zautomatyzuj turbiny wiatrowe i farmy wiatrowe w celu zwiększenia rentowności produkcji energii

Wykorzystaj system sterowania turbinami wiatrowymi jednego producenta, aby niezawodnie i wydajnie produkować energię. Od automatyki i zabezpieczeń turbin wiatrowych po kompletne rozwiązania do zarządzania farmami wiatrowymi – pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele operacyjne.

Rozwiązania do automatyzacji farm wiatrowych

Wiele stosowanych dziś systemów sterowania zostało opracowanych przez producentów turbin odpowiednio do własnych potrzeb. W rezultacie nie zapewniają one wystarczających możliwości skalowania, adaptacji, ekonomicznej pracy lub niezawodności, aby umożliwić zaspokojenie rosnącego popytu na całym świecie. Szybkie tempo rozwoju farm wiatrowych wymaga od producentów skoncentrowania się na konstrukcji turbin, a nie na wdrażaniu systemów sterowania. Nasze skalowalne rozwiązania mogą służyć do obsługi instalacji tak małych jak pojedyncza turbina lub tak dużych jak cała farma.

Obejmujące cały zakład rozwiązania do sterowani turbinami wiatrow

Systemy automatyzacji dla turbin wiatrowych i farm wiatrowych

Oferujemy szeroką gamę systemów sterowania turbinami wiatrowymi umożliwiających obsługę procesów produkcji energii elektrycznej na lądzie lub na morzu i zarządzanie farmami wiatrowymi. Posiadamy dogłębną wiedzę na temat tej globalnej gałęzi przemysłu i oferujemy usługi zdalnego wsparcia i zarządzania zasobami. Dzięki nim Twoje turbiny i farmy będą działać bez zakłóceń i będą opłacalne.

Zarządzanie i sterowanie farmami wiatrowymi

Do skutecznego zarządzania farmą wiatrową wymagany jest szereg rozwiązań, a nie jedynie niezawodny system sterowania turbinami:

  • oprogramowanie SCADA do monitorowania, sterowania, gromadzenia i raportowania danych z generatorów turbin wiatrowych,
  • system DCS PlantPAx® do sterowania procesami rozproszonymi, sterowania najważniejszymi parametrami bezpieczeństwa i inteligentnego sterowania silnikami w ramach pojedynczej platformy dostępu do danych,

Air Windpower projektuje nowy generator.

System sterowania generatorami turbin wiatrowych zapewniający wysoką wydajność i niezawodność

Turbina Air Product powstała w jednym celu: aby zmaksymalizować niezawodność i zminimalizować koszty energii produkowanej podczas jej eksploatacji. Komponenty układów elektrycznych i systemów automatyki muszą mieć możliwość monitorowania i obsługi generatora turbiny wiatrowej z maksymalną wydajnością, bez nieplanowanych przestojów. Dzięki zastosowaniu wielu produktów z naszej oferty rozwiązań sterowniczych pomogliśmy firmie Air Product wdrożyć kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji generatora turbiny wiatrowej. Zaprojektowany system oferuje największą dostępność oraz doskonałe parametry energooszczędności i niezawodności.

Integrated Architecture sterujący produkcją elektrycznej z wiatru

Zintegrowane sterowanie silnikiem, ruch, bezpieczeństwo i wizualizacja danych

Nasz system Integrated Architecture® stanowi potężną platformę umożliwiającą sterowanie turbinami wiatrowymi i farmami wiatrowymi. W połączeniu z rozwiązaniami turbinowymi i funkcjami monitorowania stanu nasze produkty zapewniają wydajną, niezawodną i bezpieczną pracę urządzeń.

Dowiedz się więcej na temat systemu Integrated Architecture

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.