Produkcja energii elektrycznej z biomasy

Elastyczne i skalowalne rozwiązania zapewniające najniższe całkowite koszty inwestycji

Uprość procesy produkcyjne, projektowe i inżynieryjne, korzystając z obejmującej cały zakład platformy sterowniczej. Platforma ta wykorzystuje najnowocześniejsze technologie do zoptymalizowania wydajności energetycznej.

Niezawodna, wydajna i bezpieczna produkcja

Produkuj więcej energii elektrycznej z mniejszej ilości surowców dzięki zastosowaniu elastycznego rozwiązania sterowniczego.

Jednym z kluczy do sukcesu w sektorze produkcji energii elektrycznej z biomasy jest wdrożenie elastycznego systemu automatyki, który umożliwia bezproblemową wymianę surowców. Możemy pomóc Ci sprostać wyzwaniom technologicznym, inżynieryjnym i projektowym i przeprowadzić modernizację istniejącej infrastruktury lub zbudować nowe obiekty. Oferujemy sprawdzone zintegrowane systemy sterowania i informatyczne, które poddano kompleksowym testom z uwzględnieniem wymagań takich jak:

  • wydajne zarządzanie zasobami paliwowymi,
  • optymalizacja sterowania kotłem,
  • szybki dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie,
  • efektywne wykorzystanie pojedynczej platformy sterowniczej w celu zrównoważenia procesów produkcyjnych,
  • bezpieczne zarządzanie infrastrukturą,
  • szybki dostęp do pomocy, gdy jest ona najbardziej potrzebna.

Rozwiązania obejmujące cały zakład

Zintegrowane systemy zapewniające elastyczność i niezawodność

Produkcja energii elektrycznej z biomasy wiąże się z pewnymi trudnościami. Brak wsparcia inżynieryjnego, projektowego i technologicznego uniemożliwia rozwój działalności lub budowę nowych obiektów.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy napotykane podczas konstrukcji nowych lub modernizacji istniejących obiektów. Oferujemy szeroki wachlarz sprawdzonych, zintegrowanych systemów sterowania i informatycznych dostosowanych do wymagań przemysłowych.

Przyszłością przemysłu energetycznego są samowystarczalne budynki

Łączenie systemów sterowania i technologii budownictwa z nowoczesnymi bioreaktorami

Pierwszy budynek wyposażony we wbudowany w fasadę bioreaktor zaprezentowała w 2013 r. w Hamburgu (Niemcy) firma Internationale Bauausstellung (IBA). Wielkim wyzwaniem dla tego projektu było połączenie technologii uprawy mikro-alg z nowoczesną technologią budownictwa. Nasza firma dostarczyła elementy sterujące, zintegrowała poszczególne technologie w ramach jednego systemu i pomogła zapewnić automatyczne funkcjonowanie budynku w ciągu roku.

Biomasa roślinna pomaga uniwersytetowi zrealizować cele.

Wykorzystanie biomasy do redukcji emisji gazów cieplarnianych

Dzięki zintegrowanej platformie i pojedynczemu środowisku programowemu sterowników operator zakładu może przechowywać na miejscu mniejszą liczbę części zapasowych. Ścisła kontrola zapewniana przez platformę umożliwia systemowi przetwarzanie biomasy z wymaganą precyzją. Taki system sterowania pomaga uniwersytetowi osiągnąć cele w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.