Produkcja farmaceutyczna

Rozwiązania do automatyzacji, sterowania procesami i przepływem informacji w przemyśle farmaceutycznym

Producenci wyrobów farmaceutycznych mogą osiągnąć elastyczność, optymalizację produkcji i zgodność z przepisami dzięki naszym rozwiązaniom do automatyzacji, sterowania procesami i przepływem informacji.

Zwiększ wydajność i rentowność.

Skróć czas cyklu produkcyjnego i zwiększ wydajność produkcji.

Rosnąca konkurencja, wyższe wymagania produkcyjne i rygorystyczne przepisy wymuszają na producentach wyrobów farmaceutycznych optymalizację produkcji. Przemysł farmaceutyczny stoi przed poważnymi wyzwaniami. Szybkość wprowadzania produktów na rynek jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ umożliwia dotarcie do nowych rynków, pozwala konkurować z lekami generycznymi i maksymalnie wykorzystać produkty zanim ich patenty wygasną.

W celu zbudowania przedsiębiorstwa opartego na łączności należy ujarzmić moc zintegrowanego systemu sterowniczego i informatycznego. Zapewnienie łączności i wglądu w dane w całym przedsiębiorstwie pozwala dostosować lokalne operacje do globalnych wymagań i zwiększyć wydajność wszystkich zakładów.

Zapewniamy bieżący dostęp i lepszą, obejmującą całe przedsiębiorstwo widoczność najważniejszych danych produkcyjnych. Dzięki temu możliwe jest następnie wprowadzanie usprawnień w procesach biznesowych i zwiększenie dostępu do bieżących danych produkcyjnych. Klient może także zwiększyć integrację łańcucha dostaw w zakładzie produkcji farmaceutycznej.

PharmaSuite MES: zarządzanie produkcją w całym zakładzie

Oprogramowanie oferuje zintegrowane podejście do produkcji farmaceutycznej.

Co zrobić, aby zyskać doskonałe zdolności operacyjne, zwiększyć wydajność łańcucha dostaw, spełnić wymagania coraz bardziej restrykcyjnych przepisów, przyspieszyć proces wprowadzania produktów na rynek i osiągnąć cele biznesowe? Tak zróżnicowane wyzwania wymagają zastosowania kompleksowego rozwiązania do obsługi procesów produkcji farmaceutycznej – od hali produkcyjnej po biura zarządu. Rozwiązania automatyzacyjnego takiego jak system realizacji produkcji PharmaSuite®.

Dowiedz się więcej na PharmaSuite

 

Dlaczego warto wybrać system realizacji produkcji PharmaSuite?

System realizacji produkcji PharmaSuite® umożliwia bezwadliwą produkcję, ograniczenie bieżących zapasów magazynowych i kosztów ich obsługi, pozwalając jednocześnie na ekonomiczne i ciągłe wprowadzanie usprawnień. Skalowalne aplikacje oferują funkcje:

  • zarządzania kolejnością produkcji,
  • zarządzania jakością.
  • zarządzania recepturami,
  • przeglądu według wyjątków,
  • śledzenia pochodzenia i transferu leków.

Mallinckrodt Pharmaceuticals modernizuje system.

System realizacji produkcji PlantPAx ogranicza czasy przestojów.

Mallinckrodt Pharmaceuticals jest producentem specjalistycznych wyrobów farmaceutycznych i środków do diagnostyki obrazowej. Firma zgłosiła się do Rockwell Automation, przedstawiając swoje problemy: przestarzały system, brak możliwości prowadzenia konserwacji prewencyjnej i żmudne codzienne wypełnianie raportów z produkcji. Dowiedz się więcej na temat wdrożonych rozwiązań, które pozwoliły ograniczyć liczbę przestojów i zapewniły temu liderowi branży farmaceutycznej większy dostęp do danych.

Modernizacja rozwiązania do sterowania warunkami środowiskowymi

Firma farmaceutyczna rewolucjonizuje rozwiązanie do sterowania warunkami środowiskowymi

Oriola AB jest drugim co do wielkości przedsiębiorstwem sprzedaży hurtowej w branży farmaceutycznej w Szwecji. Firma wymagała modernizacji swojego rozwiązania do sterowania warunkami środowiskowymi, aby spełnić wymagania klientów i przepisów krajowych. Spółka poprosiła Rockwell Automation o stworzenie nowoczesnej architektury sterowniczej. Rezultat? Rozwiązanie, które jest bardziej energooszczędne, zapewnia większą przejrzystość danych i jest łatwe w rozbudowie bez wpływu na zweryfikowane procesy.

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek i zwiększ wydajność.

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek i zwiększ wydajność.

Wymagania stawiane przed branżą farmaceutyczną wymagają zastosowania sprawniejszego i bardziej elastycznego systemu produkcji. Oferujemy wysoce zintegrowane rozwiązania sterownicze i informatyczne zapewniające większą wydajność pracy i mniejsze ryzyko.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.