Produkcja wyrobów medycznych

Rozwiązania automatyzacyjne i oprogramowanie dla branży produkcji wyrobów medycznych

Konkurencyjność rynku wymaga zwiększenia wydajności, najwyższej jakości i większej przepustowości produkcji. Może to prowadzić do wzrostu złożoności systemów produkcyjnych, wyższych kosztów zapewnienia zgodności z przepisami i przeciążenia systemów. Oferujemy zintegrowane rozwiązanie automatyzacyjne i informatyczne, które pozwala zaspokoić potrzeby występujące w procesie produkcji medycznej.

Popraw jakość, zgodność z przepisami i czas wprowadzania produktó

Elastyczne i skalowalne rozwiązanie dostosowane do wyzwań rynkowych

Producenci wyrobów medycznych muszą spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa, precyzji i zgodności z przepisami w całym procesie produkcyjnym. Producenci coraz częściej zwracają się w stronę automatyzacji w celu poprawy swojej pozycji na rynku.

Oferujemy w pełni zintegrowane rozwiązanie automatyzacyjne i informatyczne dla producentów wyrobów medycznych. Pomagamy im zmniejszyć nakłady pracy ręcznej, co prowadzi do zwiększenia wydajności, poprawy jakości i obniżenia kosztów. Główne zalety obejmują:

 • zwiększenie wydajności dzięki zintegrowanym systemom,
 • poprawę widoczności danych i wynikającą z niej pełną identyfikowalność,
 • obniżenie kosztów zapewniania zgodności z przepisami,
 • skrócenie czasu cyklu.

Aby możliwe było spełnienie wymaganych norm i rozwiązanie problemu rosnącego znaczenia analityki produkcyjnej, konieczne jest zastosowanie bardziej elastycznych i sprawniejszych systemów produkcji medycznej. Możemy pomóc Ci osiągnąć ten cel.

Dąż do doskonałości operacyjnej.

Rozwiązanie informatyczne dla całego przedsiębiorstwa

Wydajność procesu produkcji wyrobów medycznych jest priorytetowym czynnikiem umożliwiającym skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek. Rozwiązania, które pomagają wyeliminować papierkową robotę, zredukować liczbę błędów i utrzymać standardy wysokiej jakości sprawiają, że przepustowość zakładu produkcyjnego jest większa. Jednocześnie możliwa jest także eliminacja zasobów wykonujących niepotrzebne zadania i ograniczenie strat.

System realizacji produkcji PharmaSuite® od Rockwell Software zapewnia bezproblemową integrację od systemu planowania zasobów (ERP) aż po operacje na hali produkcyjnej, bieżący dostęp do wskaźników jakości i nie tylko. Zgodnie z wytycznymi norm S88 i S95 oprogramowanie PharmaSuite obsługuje funkcje zarządzania zamówieniami i elektronicznymi rekordami historii urządzeń (eDHR) w celu zagwarantowania, że proces montażu każdego z wyrobów medycznych jest śledzony i dokumentowany. Funkcje realizacji przeróbek i napraw również pomagają zoptymalizować zadania w przypadku wszystkich urządzeń, które wymagają tego rodzaju prac.

Dowiedz się więcej na temat systemu realizacji produkcji PharmaSuite

Advanced Scientifics zyskuje dostęp do analitycznych funkcji

Klient zyskuje dostęp do informacji na temat produkcji wyrobów medycznych i ich identyfikowalności.

Advanced Scientifics Inc. (ASI) jest wiodącym światowym producentem biotechnologicznych systemów jednorazowego użytku. Firma ASI chciała usprawnić proces gromadzenia danych i raportowania w kilku procesach produkcji wyrobów medycznych. Firma ASI wdrożyła rozwiązania do analizy procesów produkcji medycznej firmy Rockwell Automation, wskutek czego:

 • usprawniono obsługę klienta,
 • skrócono czasy przestojów dzięki nowym metodom raportowania,
 • zwiększono konkurencyjność firmy.

Większa wydajność i wyższa jakość

Klient osiąga większą efektywność maszyn, skraca czas cyklu i odnotowuje wzrost wydajności.

W odpowiedzi na przyrost populacji wskutek wyżu demograficznego wiodący producent wyrobów medycznych dostrzegł potrzebę zwiększenia mocy produkcyjnych. Dzięki pomocy ze strony Rockwell Automation i pakietu FactoryTalk®, firma ta:

 • zwiększyła wydajność o 20% w porównaniu z poprzednimi systemami,
 • wdrożyła niewymagający papieru system sprawozdawczości,
 • wdrożyła kompleksowe systemy śledzenia usprawniające procesy kontroli jakości.

 

Elastyczne i skalowalne rozwiązania do pakowania

Inteligentne systemy prowadzące

Nasz inteligentny system prowadzący iTRAK® to modułowy, skalowalny system z silnikiem liniowym, który pozwala na niezależne sterowanie wieloma przenośnikami o prostej lub krzywoliniowej drodze przesuwu.

System iTRAK zastępuje rozwiązanie sprzętowe prostymi, skutecznymi profilami programowymi, które na nowo definiują prędkość i elastyczność automatyzacji oraz:

 • zwiększają tempo produkcji o 50% lub więcej,
 • redukują czasy przestoju dla wprowadzania zmian,
 • ograniczają liczbę czynności podczas okresowej konserwacji.

Dowiedz się więcej na temat inteligentnego systemu iTRAK

Zoptymalizowana wydajność i opłacalność

Zintegrowane systemy automatyzacyjne i informatyczne prowadzące do wzrostu wydajności

Konkurencyjność rynku wymaga zwiększenia wydajności, najwyższej jakości i większej przepustowości produkcji. Oferujemy pełną gamę rozwiązań dostosowanych do potrzeb producentów wyrobów medycznych. Pomożemy Ci poprawić jakość i zapewnić zgodność z przepisami, zwiększyć wydajność, usprawnić wdrażanie produktów i zautomatyzować złożone procesy produkcyjne.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.