Systemy zarządzania budynkami dla branży farmaceutycznej

Monitorowanie warunków środowiskowych i weryfikacja instalacji HVAC w przemyśle biofarmaceutycznym

Środowisko, w którym wytwarzany jest produkt, bezpośrednio wpływa na jakość tego produktu. Monitorowanie i kontrola najważniejszych parametrów środowiskowych pomaga zagwarantować wysoką jakość i zgodność z przepisami. Nasz sprawdzony system zarządzania budynkami dla przemysłu farmaceutycznego łączy w sobie funkcje sterowania procesami i zarządzania środowiskiem w celu poprawy wydajności pracy i jakości produktów.

Zwiększ jakość. Obniż koszty. Ułatw weryfikację.

Stała jakość produktów dzięki ujednoliconemu rozwiązaniu w całym przedsiębiorstwie

Wiele systemów kontrolujących najważniejsze procesy w produkcji farmaceutycznej może prowadzić do znacznego wzrostu kosztów, a także problemów dotyczących zgodności z przepisami i jakości. Dzięki wykorzystaniu pojedynczej, zintegrowanej platformy do automatyzacji procesów, monitorowania warunków środowiskowych i zarządzania budynkami można odnieść natychmiastowe korzyści.

Nasze rozwiązanie do kwalifikowanej automatyzacji budynku zostało oparte na systemie automatyzacji procesów PlantPax® i systemie Integrated Architecture®. Zunifikowane, skalowalne i wysoce dostępne rozwiązanie pomaga wyeliminować potrzebę weryfikacji odrębnych platform. Fabrycznie zaprojektowane i przetestowane moduły, biblioteki i szablony sterowania instalacją HVAC zapewniają ujednoliconą strukturę danych, ograniczają konieczność weryfikacji i dokumentacji i przyspieszają wprowadzanie produktów na rynek.

Dostarczamy kompletne, gotowe do pracy rozwiązania obejmujące sterowanie procesami, oprzyrządowanie dostosowane do wymagań projektowych, weryfikację i wsparcie po odbiorze. Zapewniliśmy naszym klientom wiele korzyści takich jak:

  • ograniczenie liczby wadliwych produktów,
  • wspólna strategia konserwacji i mniejsze zapasy części zamiennych,
  • obniżenie kosztów zużycia energii.

Opinie klientów

Dostrzegamy liczne zalety ujednoliconej platformy do sterowania procesami i automatyką budynku w postaci zdecydowanie niższych kosztów wdrażania i eksploatacji.

Duże przedsiębiorstwo farmaceutyczne

Automatyzacja pozwala zwiększyć wydajność operacyjną.

Zintegruj zarządzanie produkcją i budynkami w celu zwiększenia jakości produktów.

Producenci wyrobów farmaceutycznych muszą zapobiegać wszelkim czynnikom i przestojom, które wpływają na produkcję i mogą doprowadzić do braku zgodności z przepisami. Dowiedz się, w jaki sposób jeden z naszych klientów zoptymalizował swoje procesy za pomocą pojedynczego, zintegrowanego rozwiązania sterowniczego. Rozwiązanie to zapewniło mu bieżący dostęp do danych i raportów dotyczących całego przedsiębiorstwa, usprawniło proces podejmowania decyzji i pomogło ograniczyć zużycie energii.

Poznaj więcej historii sukcesów klientów.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.