Produkcja biotechnologiczna

Rozwiązania do automatyzacji, sterowania procesami i przepływem informacji w przemyśle biotechnologicznym

Producenci mogą sprostać wyzwaniom w zakresie jakości, wydajności i zgodności z przepisami poprzez integrację procesów produkcji biotechnologicznej z resztą przedsiębiorstwa.

Przekształć dane produkcyjne w użyteczne informacje.

Inteligentne rozwiązania, łączność, wydajność: przyszłość biotechnologii

Globalne firmy biotechnologiczne stoją w obliczu bezprecedensowych wyzwań, które obejmują czas i koszt wprowadzania produktów na rynek, zgodność z przepisami, jakość i efektywność produkcji. Odpowiedzią na każde z tych wyzwań jest technologia. Jedyne, co trzeba zrobić, to stworzyć inteligentny, oparty na łączności zakład produkcyjny. Inteligentny, oparty na łączności zakład produkcyjny to taki, który powstał w oparciu o zintegrowany, elastyczny, bazujący na danych system automatyzacji generujący wartość biznesową poprzez:

  • szybsze wprowadzanie produktów na rynek,
  • obniżenie kosztów zapewniania zgodności z przepisami,
  • bezwadliwą produkcję,
  • skrócenie czasu cyklu.

Wiemy, co należy zrobić, aby pójść naprzód. Oferujemy imponujący zestaw rozwiązań produkcyjnych dla branży biotechnologicznej, które obejmują procesy, informacje, automatyzację i usługi. Przyszłość branży biotechnologicznej będzie zależeć od inteligentnych, opartych na łączności zakładów informacyjno-produkcyjnych.

Firma biotechnologiczna tworzy ośrodek badań nad komórkami macier

Zintegrowany system sterowania procesami podnosi poprzeczkę dla działalności produkcyjnej.

Biopharmax, konstruktor zakładów na terenie całego świata, otrzymał zadanie zaprojektowania nowego zakładu produkcji insuliny w Chinach w bardzo krótkim terminie. Dzięki wdrożeniu rozwiązań Rockwell Automation udało się zaoszczędzić czas i nakłady pracy inżynieryjnej, podnosząc poprzeczkę w dziedzinie sterowania procesami.

Elastyczność. Mobilność. Skalowalność

Modułowa fabryka osiąga elastyczność, szybkość wprowadzania produktów na rynek i wysoką jakość.

G-CON Manufacturing tworzy autonomiczne pomieszczenia czyste w postaci modułów POD lub mobilnych bioterapeutycznych jednostek produkcyjnych. Te prefabrykowane, gotowe systemy są projektowane z myślą o elastyczności, mobilności i skalowalności. Firma G-CON podjęła współpracę z Rockwell Automation, aby w ciągu 21 miesięcy opracować i dostarczyć moduły POD, które są autonomicznymi, zamkniętymi, czystymi pomieszczeniami. Moduły POD oferują bezpośrednią łączność pomiędzy urządzeniami procesowymi, modułem i zakładem produkcyjnym.

System realizacji produkcji Pharmasuite

Przyspiesz wdrażanie produktów na rynek Popraw jakość i zgodność z przepisami.

We współczesnej wysoce konkurencyjnej i podlegającej rygorystycznym regulacjom branży biotechnologicznej to równowaga jest tym, co pozwala odnieść sukces. Osiągnij swoje cele operacyjne i produkcyjne w spójny i przewidywalny sposób dzięki systemowi realizacji produkcji PharmaSuite®. Tak szeroki zakres wyzwań wymaga kompleksowego rozwiązania.

Dowiedz się więcej na temat systemu realizacji produkcji PharmaSuite

Elastyczna produkcja biotechnologiczna

Aby dostosować się do trendu w przemyśle biotechnologicznym, jakim jest model medycyny spersonalizowanej, systemy produkcyjne muszą zapewniać sprawność i precyzję pozwalające na obsługę mniejszych i bardziej elastycznych procesów produkcyjnych.

Rozumiemy tę zmianę paradygmatu. Oferujemy imponujący zestaw rozwiązań, które obejmują procesy, informacje, automatyzację i usługi. Oferowane produkty umożliwiają stworzenie środowiska lean/Six Sigma, które odznacza się łatwością skalowania i mniejszą ilością strat.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.