Infrastruktura

Zoptymalizuj czas bez przestojów i wydajność.

Wydajność i niezawodność

Rozwiązania sterowania i informatyczne umożliwiające maksymalizację czasu bez przestojów

Globalna konkurencja. Wyższe koszty. Coraz bardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska.

Aby sprostać tym wyzwaniom, należy zwiększyć przepustowość i efektywność działania, zminimalizować koszty materiałów i osiągnąć większą niezawodność w obliczu napiętych terminów.

Ekonomiczna modernizacja w celu optymalizacji wydajności. Unikalne zastosowanie produktów innych firm w celu spełnienia konkretnych wymagań. Otwarta sieć zapewniająca większą funkcjonalność. Nasz zespół może wykorzystać swoją specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań i procesów, aby stworzyć rozwiązania, które pomogą Ci obniżyć koszty konserwacji, materiałów i robocizny. Rozwiązania te dotyczą systemów o znaczeniu krytycznym, takich jak automatyczny system obsługi bagażu na lotnisku lub system obsługi kontenerów w porcie.

System Integrated Architecture® zwiększa wydajność i wydłuża czas pracy bez przestojów, zapewniając łatwiejszy dostęp do danych. Właściwe informacje dostarczane we właściwym czasie i miejscu pomogą Ci w podejmowaniu słusznych decyzji biznesowych. Dzięki zdalnej diagnostyce i przewidywalnej konserwacji możesz zmaksymalizować stopień wykorzystania zasobów. Nasza globalna sieć świadczonych lokalnie usług wsparcia oznacza, że możemy Ci pomóc w dowolnym czasie i miejscu.

Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie infrastruktury

Ogranicz ryzyko i zwiększ wydajność operacji.

Fachowa znajomość branży

Mamy bogate doświadczenie w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań automatyzacyjnych i informatycznych. Rozwiązania te wspomagają naszych klientów w osiąganiu większej efektywności, obniżaniu kosztów cyklu życia i przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.