Harmonogram szkoleń

Szkolenia dostosowane do Twoich potrzeb

Na pracownikach branży przemysłowej wywierana jest obecnie większa presja niż kiedykolwiek wcześniej. Systemy, które muszą projektować, obsługiwać i utrzymywać, są powiązane i złożone. Role i zakresy odpowiedzialności rozszerzyły się i wymagają dziś bardzo zróżnicowanego zestawu umiejętności. Ponadto starsi pracownicy przechodzą na emeryturę, co czasem pozostawia lukę w umiejętnościach i wiedzy. Zapewniamy szkolenia we wskazanym przez Ciebie miejscu i czasie. 

INFORMACJE O SZKOLENIACH

Centrum Obsługi Klienta 32 778 10 00.

Filtr i szukanie zaawansowane

ControlLogix podstawy programowania

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad konfigurowania sterownika ControlLogix i tworzenia projektów aplikacyjnych, jak rów nież nauczenie programowania w stopniu podsta- wowym.

Numer kursu: 1.4.1

Daty

25 – 29 Marzec 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 3.250

ControlLogix zaawansowany kurs programowania

Szkolenie ma na celu poszerzenie umiejętności pr ogramowania sterowników ControlLogix oraz przypomnienie wiadomości z zakresu Contro lLogix podstawy programowania z RSLogix 5000.

Numer kursu: 1.4.2

Daty

2 – 5 Kwiecień 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 2.600

Sieć EtherNet/IP instalacja i podstawy konfiguracji

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami projektowania i programowania rozproszo- nych układów sterowania z wykorzystaniem sieci EtherNet/IP.

Numer kursu: 4.5.1

Daty

8 – 9 Kwiecień 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.300

ControlLogix obsługa bieżąca i lokalizacja uszkodzeń

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z programowalnymi systemami sterowania na bazie sterowników ControlLogix oraz z konfiguracją systemów scentralizowanych i rozpro- szonych.

Numer kursu: 1.4.3

Daty

10 – 12 Kwiecień 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.950

FactoryTalk View Site Edition tworzenie projektu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmami środowiska wizualizacyj- nego w powiązaniu z rozwiązaniami oferowanymi przez markę Rockwell Automation.

Numer kursu: 2.1.2

Daty

15 – 19 Kwiecień 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 3.250

GuardLogix podstawy programowania

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i niezawodności pracy naj- nowszych układów sterowania w oparciu o rozwiązania Safety.

Numer kursu: 1.5.1

Daty

25 – 26 Kwiecień 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.950

ControlLogix podstawy programowania

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad konfigurowania sterownika ControlLogix i tworzenia projektów aplikacyjnych, jak rów nież nauczenie programowania w stopniu podsta- wowym.

Numer kursu: 1.4.1

Daty

6 – 10 Maj 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 3.250

Rodzina sterowników MicroLogix

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z rodziną mikrosterowników programowal- nych oraz nauczenie programowania sterowników MicroLogix w stopniu wystarczającym do projektowania układów sterowania.

Numer kursu: 1.3.1

Daty

8 – 10 Maj 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.950

ControlLogix zaawansowany kurs programowania

Szkolenie ma na celu poszerzenie umiejętności pr ogramowania sterowników ControlLogix oraz przypomnienie wiadomości z zakresu Contro lLogix podstawy programowania z RSLogix 5000.

Numer kursu: 1.4.2

Daty

21 – 24 Maj 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 2.600

Kinetix 6500, Sercos instalacja i podstawy programowania

Szkolenie ma na celu przygotowanie do prawidłowej konfiguracji oraz programowania sys-temu Kinetix 6500, Ultra 3000, Sercos przy użyciu programu RSLogix 5000.

Numer kursu: 5.3.1

Daty

29 – 31 Maj 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.950

Sieć ControlNet instalacja i podstawy konfiguracji

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami projektowania i programowania rozproszo- nych układów sterowania z wykorzystaniem sieci ControlNet.

Numer kursu: 4.3.1

Daty

3 – 4 Czerwiec 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.300

Sieć DeviceNet instalacja i podstawy konfiguracji

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami projektowania i programowania rozproszo- nych układów sterowania z wykorzystaniem sieci DeviceNet.

Numer kursu: 4.4.1

Daty

6 – 7 Czerwiec 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.300

FactoryTalk View Machine Edition i PanelView Plus

Szkolenie ma na celu zapoznanie z budową i obsługą paneli operatorskich PanelView Plus, poznanie środowiska FactoryTalk View Machine Edition oraz programowanie prostych aplikacji wizualizacyjnych.

Numer kursu: 2.2.2

Daty

13 – 14 Czerwiec 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.300

ControlLogix podstawy programowania

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad konfigurowania sterownika ControlLogix i tworzenia projektów aplikacyjnych, jak rów nież nauczenie programowania w stopniu podsta- wowym.

Numer kursu: 1.4.1

Daty

24 – 28 Czerwiec 2019

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 3.250