Harmonogram szkoleń

Szkolenia dostosowane do Twoich potrzeb

Na pracownikach branży przemysłowej wywierana jest obecnie większa presja niż kiedykolwiek wcześniej. Systemy, które muszą projektować, obsługiwać i utrzymywać, są powiązane i złożone. Role i zakresy odpowiedzialności rozszerzyły się i wymagają dziś bardzo zróżnicowanego zestawu umiejętności. Ponadto starsi pracownicy przechodzą na emeryturę, co czasem pozostawia lukę w umiejętnościach i wiedzy. Zapewniamy szkolenia we wskazanym przez Ciebie miejscu i czasie. 

INFORMACJE O SZKOLENIACH

Centrum Obsługi Klienta 32 778 10 00.

Filtr i szukanie zaawansowane

GuardLogix podstawy programowania

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i niezawodności pracy naj- nowszych układów sterowania w oparciu o rozwiązania Safety.

Numer kursu: 1.5.1

Daty

24 – 26 Wrzesień 2018

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.950

PowerFlex instalacja i podstawy programowania

Szkolenie ma na celu przygotowanie do samodzielnego nadzoru nad pracującym układem napędowym z przemiennikami PowerFlex.

Numer kursu: 5.1.1

Daty

27 – 28 Wrzesień 2018

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.300

Rodzina sterowników MicroLogix

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z rodziną mikrosterowników programowal- nych oraz nauczenie programowania sterowników MicroLogix w stopniu wystarczającym do projektowania układów sterowania.

Numer kursu: 1.3.1

Daty

3 – 5 Październik 2018

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.950

Sieć EtherNet/IP instalacja i podstawy konfiguracji

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami projektowania i programowania rozproszo- nych układów sterowania z wykorzystaniem sieci EtherNet/IP.

Numer kursu: 4.5.1

Daty

11 – 12 Październik 2018

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.300

Kinetix 6000, Sercos instalacja i podstawy programowania

Szkolenie ma na celu przygotowanie do prawidłowej konfiguracji oraz programowania sys-temu Kinetix 6000, Ultra 3000, Sercos przy użyciu programu RSLogix 5000.

Numer kursu: 5.3.1

Daty

17 – 19 Październik 2018

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.950

ControlLogix podstawy programowania

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad konfigurowania sterownika ControlLogix i tworzenia projektów aplikacyjnych, jak rów nież nauczenie programowania w stopniu podsta- wowym.

Numer kursu: 1.4.1

Daty

22 – 26 Październik 2018

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 3.250

ControlLogix obsługa bieżąca i lokalizacja uszkodzeń

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z programowalnymi systemami sterowania na bazie sterowników ControlLogix oraz z konfiguracją systemów scentralizowanych i rozpro- szonych.

Numer kursu: 1.4.3

Daty

7 – 9 Listopad 2018

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.950

FactoryTalk View Machine Edition i PanelView Plus

Szkolenie ma na celu zapoznanie z budową i obsługą paneli operatorskich PanelView Plus, poznanie środowiska FactoryTalk View Machine Edition oraz programowanie prostych aplikacji wizualizacyjnych.

Numer kursu: 2.2.2

Daty

6 – 7 Grudzień 2018

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 1.300

ControlLogix zaawansowany kurs programowania

Szkolenie ma na celu poszerzenie umiejętności pr ogramowania sterowników ControlLogix oraz przypomnienie wiadomości z zakresu Contro lLogix podstawy programowania z RSLogix 5000.

Numer kursu: 1.4.2

Daty

11 – 14 Grudzień 2018

Lokalizacja

Katowice

Koszt

PLN 2.600