Harmonogram szkoleń

Szkolenia dostosowane do Twoich potrzeb

Na pracownikach branży przemysłowej wywierana jest obecnie większa presja niż kiedykolwiek wcześniej. Systemy, które muszą projektować, obsługiwać i utrzymywać, są powiązane i złożone. Role i zakresy odpowiedzialności rozszerzyły się i wymagają dziś bardzo zróżnicowanego zestawu umiejętności. Ponadto starsi pracownicy przechodzą na emeryturę, co czasem pozostawia lukę w umiejętnościach i wiedzy. Zapewniamy szkolenia we wskazanym przez Ciebie miejscu i czasie. 

INFORMACJE O SZKOLENIACH

Centrum Obsługi Klienta 32 778 10 00.

Filtr i szukanie zaawansowane

Sieć EtherNet/IP instalacja i podstawy konfiguracji

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami projektowania i programowania rozproszo- nych układów sterowania z wykorzystaniem sieci EtherNet/IP.

Numer kursu: 4.5.1

Daty

4 – 5 Czerwiec 2018

Lokalizacja

Katowice, Śląskie, Polska

Koszt

PLN 1.300

GuardLogix podstawy programowania

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i niezawodności pracy naj- nowszych układów sterowania w oparciu o rozwiązania Safety.

Numer kursu: 1.5.1

Daty

4 – 6 Czerwiec 2018

Lokalizacja

Katowice, Śląskie, Polska

Koszt

PLN 1.950

ControlLogix podstawy programowania

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad konfigurowania sterownika ControlLogix i tworzenia projektów aplikacyjnych, jak rów nież nauczenie programowania w stopniu podsta- wowym.

Numer kursu: 1.4.1

Daty

11 – 15 Czerwiec 2018

Lokalizacja

Katowice, Śląskie, Polska

Koszt

PLN 3.250

FactoryTalk View Site Edition tworzenie projektu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmami środowiska wizualizacyj- nego w powiązaniu z rozwiązaniami oferowanymi przez markę Rockwell Automation.

Numer kursu: 2.1.2

Daty

18 – 22 Czerwiec 2018

Lokalizacja

Katowice, Śląskie, Polska

Koszt

PLN 3.250

Rodzina sterowników MicroLogix

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z rodziną mikrosterowników programowal- nych oraz nauczenie programowania sterowników MicroLogix w stopniu wystarczającym do projektowania układów sterowania.

Numer kursu: 1.3.1

Daty

25 – 27 Czerwiec 2018

Lokalizacja

Katowice, Śląskie, Polska

Koszt

PLN 1.950