Przepisy i normy bezpieczeństwa przemysłowego

Porady i wskazówki dotyczące najnowszych zmian w zakresie norm i wymogów przepisów na świecie.

Przepisy, dyrektywy i normy
Normy lokalne/regionalne
Filmy dotyczące przepisów, dyrektyw i norm


Przepisy, dyrektywy i normy

Przepisy
Przepisy (prawo) dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego różnią się w zależności od kraju i są ustalane przez organizacje w tych krajach. Zrozumienie i spełnienie takich wymagań może to stanowić wyzwanie dla przemysłu produkcyjnego, szczególnie w przypadku działalności w wielu krajach i regionach. Należy uwzględnić konieczność poznania lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa przemysłowego.

Dyrektywy
Dyrektywy mają na celu pomoc producentom w zrozumieniu i przestrzeganiu określonych wymagań. Dyrektywy te są zwykle komercyjnymi regulacjami publikowanymi przez prawnie upoważnione organizacje, ale co ważne, nie są przepisami prawa. Dyrektywy UE stanowią jednak dosyć szczególny przypadek. Unia Europejska (UE) wymaga, aby jej państwa członkowskie osiągały określone cele, a dyrektywy służą państwom członkowskim do ich realizacji. W wielu przypadkach dyrektywy stają się częścią prawa krajowego.

Normy
Normy są na ogół tworzone i publikowane w celu zapewnienia wytycznych stosowanych w przemyśle. Pracując zgodnie z opublikowanymi i ogólnie przyjętymi normami, można uzyskać akceptację deklaracji zgodności z dyrektywami.


Normy lokalne/regionalne

Kraje na całym świecie pracują nad globalnym zharmonizowaniem norm. Jest to szczególnie widoczne w obszarze bezpieczeństwa maszyn. Światowymi normami bezpieczeństwa maszyn zarządzają dwie organizacje: ISO oraz International Electrotechnical Commission (IEC). Normy regionalne i krajowe nadal istnieją oraz w dalszym ciągu wspierają lokalne wymagania, ale w wielu krajach podjęto kroki w kierunku stosowania międzynarodowych norm opracowanych przez organizacje ISO i IEC.

Normy EN (normy europejskie)

Przykładowo normy EN (normy europejskie) są stosowane we wszystkich państwach EOG. Wszystkie nowe normy EN są zgodne z normami ISO i IEC, a w większości przypadków mają identyczne brzmienie. IEC obejmuje zagadnienia elektrotechniczne, a ISO dotyczy wszystkich innych zagadnień. Większość krajów uprzemysłowionych jest członkami IEC i ISO. Normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn są opracowywane przez grupy robocze złożone z ekspertów z wielu uprzemysłowionych krajów świata. W większości krajów normy można uznać za dobrowolne, natomiast regulacje są prawnie wiążące. Normy są jednak zwykle stosowane jako praktyczna interpretacja regulacji. Dlatego obszary norm i regulacji są ściśle ze sobą powiązane.

Normy bezpieczeństwa przemysłowego są zazwyczaj podzielone na normy typu A, B i C.

  • Normy typu A: obejmują zagadnienia dotyczące wszystkich typów maszyn.
  • Normy typu B: są podzielone na 2 grupy:
    • normy typu B1: obejmują szczególne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i ergonomii maszyn.
    • normy typu B2: dotyczą komponentów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających.
  • Normy typu C: obejmują określone typy lub grupy maszyn.

Należy zauważyć, że zgodność z normą C zapewnia automatyczne domniemanie zgodności z wymaganiami BHP. W przypadku braku odpowiedniej normy C mogą być stosowane normy A i B jako część lub pełny dowód zgodności z wymaganiami BHP poprzez wskazanie zgodności z odpowiednimi sekcjami.

Osiągnięto porozumienia o współpracy między CEN/CENELEC a takimi organami jak ISO i IEC. Powinno to ostatecznie doprowadzić do powstania wspólnych ogólnoświatowych norm. W większości przypadków norma EN ma odpowiednik IEC lub ISO. Zasadniczo oba teksty będą takie same, a wszelkie różnice regionalne zostaną podane w przedmowie normy.

Zobacz pełną listę norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn

 

Normy USA oraz Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
W miarę możliwości Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ogłasza krajowe normy, w sprawie których uzyskano porozumienie, lub ustanowione normy federalne jako normy bezpieczeństwa. Obowiązkowe przepisy norm włączonych przez odniesienie mają taką samą moc i skutki jak normy wymienione w Części 1910. Na przykład krajowa norma 70 Krajowego Stowarzyszenia d/s Ochrony Przeciwpożarowej przyjęta na zasadzie konsensusu jest wymieniona jako dokument referencyjny w Dodatku A Podczęści Elektrycznej S Części 1910 z tytułu 29 CFR. NFPA 70 jest dobrowolną normą, która została opracowana przez Krajowe Stowarzyszenie d/s Ochrony Przeciwpożarowej (NFPA). Norma NFPA 70 jest również nazywana Amerykańskimi Przepisami Elektrycznymi (NEC). Poprzez włączenie wszystkie obowiązkowe wymagania NEC są obowiązkowe według Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Normy ANSI
Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny (ANSI) pełni funkcję administratora i koordynatora amerykańskiego systemu dobrowolnej normalizacji sektora prywatnego. Jest to prywatna, niekomercyjna organizacja członkowska, wspierana przez różne organizacje sektora prywatnego i publicznego. Organizacja ANSI nie opracowuje norm, lecz ułatwia ich opracowywanie poprzez ustanawianie konsensusu między wykwalifikowanymi grupami. ANSI zapewnia również przestrzeganie przewodnich zasad konsensusu, właściwego procesu i otwartości przez wykwalifikowane grupy. Poniżej znajduje się częściowa lista norm bezpieczeństwa przemysłowego, które można uzyskać, kontaktując się z ANSI. Normy te zostały sklasyfikowane jako normy dotyczące zastosowań lub normy budowlane. Normy dotyczące zastosowań określają, w jaki sposób należy stosować zabezpieczenia do maszyn. Do przykładów należą norma ANSI B11.1, która zapewnia informacje na temat stosowania osłon maszyn na prasach elektrycznych, a także norma ANSI/RIA R15.06, która przedstawia w zarysie zabezpieczenia robotów.

Normy kanadyjskie
Normy CSA odzwierciedlają krajowe porozumienie producentów i użytkowników, w tym wytwórców, konsumentów, sprzedawców detalicznych, związków zawodowych i organizacji zawodowych oraz agencji rządowych. Normy te są szeroko stosowane w przemyśle i handlu oraz często przyjmowane przez władze gminne, prowincjonalne i federalne w ich regulacjach, szczególnie w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa, budownictwa oraz ochrony środowiska. Osoby fizyczne, firmy i stowarzyszenia w całej Kanadzie wspierają rozwój norm CSA poprzez poświęcanie swojego czasu i umiejętności na rzecz pracy Komitetu CSA oraz realizacji celów stowarzyszenia poprzez stałe członkostwo. Ponad 7000 wolontariuszy komitetu i 2000 stałych członków stanowi łączną liczbę członków CSA. Kanadyjska Rada Normalizacyjna jest organem nadzorującym krajowy system norm, federację niezależnych, autonomicznych organizacji działających na rzecz dalszego rozwoju i poprawy dobrowolnej normalizacji w interesie krajowym.

Normy australijskie
Większość z tych norm jest ściśle związana z odpowiadającymi im normami ISO/IEC/EN.

Istnieje wiele norm obejmujących rozległy obszar przemysłu. Poniższe informacje na temat kluczowych norm bezpieczeństwa przemysłowego zostały przedstawione zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniami.


Filmy dotyczące przepisów, dyrektyw i norm

Play Video

Wskazówki dotyczące projektowania i doboru blokad bezpieczeństwa

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.