Dokumenty dotyczące funkcji zabezpieczających

Dokumenty dotyczące funkcji zabezpieczających

Funkcja wyłącznika awaryjnego, ochrony lub wykrywania obecności to funkcje zabezpieczające maszyny, które wymagają wielu elementów. Te elementy to czujnik lub urządzenie wejściowe, urządzenie logiczne i urządzenie wyjściowe. Zapewniamy wskazówki dotyczące poszczególnych funkcji zabezpieczających zależnie od wymagań funkcjonalnych, wyboru urządzeń oraz wymagań dotyczących poziomu wydajności.

Te zaprojektowane z myślą o Tobie funkcje zabezpieczające minimalizują ryzyko i przyspieszają opracowywanie systemów. Przykłady informacji zawartych w naszych dokumentach dotyczących funkcji zabezpieczających:

 • Układ i oprzewodowanie
 • Zestawienie materiałów
 • Schematy oprzewodowania
 • Konfiguracja
 • Plan weryfikacji i walidacji
 • Obliczenie poziomu wydajności

Wyszukaj dokument według typowych aplikacji lub według produktów i norm dotyczących wskaźników bezpieczeństwa.

Nazwa i opis pracyWskaźniki bezpieczeństwaProdukty

Wyłącznik Cat. 4, PLe kategorii 0 ze sterownikiem programowalnym, przełączniki blokady SensaGuard i samozabezpieczający sterownik silnika

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika Compact GuardLogix® i modułu ArmorBlock® Guard I/O™ i jest przeznaczona do monitorowania bramki zabezpieczającej blokowanej przy użyciu przełącznika bezpieczeństwa SensaGuard™. W przypadku otwarcia bramki zabezpieczającej lub wykrycia błędu w obwodzie monitorowania sterownik bezpieczeństwa odłącza napięcie od końcowego urządzenia sterującego.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub sterownik Compact GuardLogix 5370
 • Moduł ArmorBlock Guard I/O
 • Przełącznik SensaGuard
 • Samozabezpieczający sterownik silnika ArmorStart ST (wersja z zabezpieczeniem)

Konfigurowalny sterownik blokady drzwiczek osłony

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem konfigurowalnego sterownika, przełącznika blokady bezpieczeństwa i styczników bezpieczeństwa.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przełącznik SensaGuard
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S-C

Blokowanie i monitorowanie drzwiczek przy użyciu skrzynki dostępowej 442G i zintegrowanego sterownika bezpieczeństwa

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób oprzewodowania, konfigurowania i programowania sterownika GuardLogix® oraz modułu POINT Guard I/O™ w celu blokowania i monitorowania wielofunkcyjnej skrzynki dostępowej 442G zamontowanej na drzwiczkach typu „Power to Release”. W przypadku otwarcia lub odblokowania drzwiczek bądź wykrycia błędu funkcji zabezpieczającej sterownik GuardLogix odłącza napięcie od końcowego urządzenia sterującego — nadmiarowej pary styczników 100S.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Wielofunkcyjna skrzynka dostępowa 442G
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O

Przełącznik blokady monitorowania drzwiczek ze zintegrowanym sterownikiem bezpieczeństwa

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób oprzewodowania, konfigurowania i programowania sterownika GuardLogix® oraz modułu POINT Guard I/O™ w celu monitorowania bramki zabezpieczającej przy użyciu przełącznika bezpieczeństwa SensaGuard™. W przypadku otwarcia bramki zabezpieczającej lub wykrycia błędu w obwodzie monitorowania sterownik GuardLogix odłącza napięcie od końcowego urządzenia sterującego.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Moduł bezpieczeństwa POINT Guard I/O
 • Przełącznik SensaGuard

Włącznik ze zintegrowanym sterownikiem bezpieczeństwa oraz modułem POINT Guard I/O

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób oprzewodowania, konfiguracji i programowania sterownika Compact GuardLogix® oraz modułu POINT Guard I/O™ w celu monitorowania włącznika. Operator ściska włącznik, ustawiając go w środkowym położeniu, w celu obejścia głównej blokady drzwiczek bezpieczeństwa. To działanie umożliwia sterownikowi Compact GuardLogix włączenie końcowego urządzenia sterującego — nadmiarowej pary styczników 100S.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Moduł bezpieczeństwa POINT Guard I/O
 • Włącznik 440J
 • Przełącznik blokady 440K

Programowalny sterownik blokady drzwiczek osłony

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika programowalnego, we/wy bezpieczeństwa, przełącznika blokady bezpieczeństwa i styczników bezpieczeństwa.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przełącznik Trojan 5
 • Sterownik GuardLogix

Programowalny sterownik blokady drzwiczek osłony i obejście włącznika

W celu uzyskania częściowego dostępu przy małej prędkości maszyny operator ściska włącznik, ustawiając go w środkowym położeniu, aby obejść główną blokadę drzwiczek bezpieczeństwa. Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika programowalnego, we/wy bezpieczeństwa, włącznika, przełącznika blokady bezpieczeństwa i styczników bezpieczeństwa.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Włącznik 440J
 • Sterownik GuardLogix
 • Moduł bezpieczeństwa POINT Guard I/O

Sterownik programowalny blokowania zamkniętych drzwiczek osłony

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika programowalnego, we/wy bezpieczeństwa, przełącznika blokady bezpieczeństwa z funkcją blokowania osłony i styczników bezpieczeństwa.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przełącznik blokady TLS3-GD2
 • Sterownik GuardLogix
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O

Sterownik programowalny z przełącznikiem blokady zawiasu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przełączników blokady zawiasu Ensign 3 i sterowników Compact GuardLogix.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przełącznik blokady zawiasu Ensign 3
 • Sterownik GuardLogix

Sterownik programowalny z przełącznikiem blokady i napędem z przetwornicą częstotliwości ocenionym pod względem bezpieczeństwa

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika programowalnego z przełącznikiem blokady podłączonym do napędu z przetwornicą częstotliwości ocenionego pod względem bezpieczeństwa.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przełącznik blokady Trojan 5
 • Sterownik GuardLogix
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O
 • Napęd PowerFlex 525 z funkcją bezpiecznego wyłączania momentu

Programowalny sterownik z bezstykowym przełącznikiem blokady

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przełączników blokady SensaGuard i sterowników Compact GuardLogix.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przełącznik SensaGuard
 • Sterownik GuardLogix

Sterowniki programowalne z bezstykowymi przełącznikami blokady kodowanymi magnetycznie

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem kodowanych magnetycznie bezstykowych przełączników blokady MC1 i sterowników Compact GuardLogix.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przełącznik kodowany magnetycznie MC1
 • Sterowniki GuardLogix

Monitorowanie prędkości bezpiecznej przy użyciu sterownika programowalnego, przekaźnika bezpieczeństwa MSR57P i napędu Kinetix w sieci EtherNet/IP

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób oprzewodowania, konfigurowanie i programowania sterownika bezpieczeństwa GuardLogix®, modułu POINT Guard I/O™ i napędu Kinetix ze zintegrowaną funkcją bezpiecznego wyłączania momentu w sieci EtherNet/IP™ w celu wykonywania funkcji związanych z prędkością bezpieczną przy użyciu interfejsu przekaźnika bezpieczeństwa do monitorowania prędkości MSR57P.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O
 • Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania prędkości MSR57P
 • Przełącznik blokujący osłony TLS-Z GD2
 • Serwonapęd Kinetix 5500 lub 5700 ze zintegrowanymi zabezpieczeniami w sieci EtherNet/IP
 • Serwomotor o małej bezwładności MP-Series

Przekaźnik bezpieczeństwa blokady drzwiczek osłony i obejście włącznika

W celu uzyskania częściowego dostępu przy małej prędkości maszyny operator ściska włącznik, ustawiając go w środkowym położeniu, aby obejść główną blokadę drzwiczek bezpieczeństwa. Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa, włącznika bezpieczeństwa, przełącznika blokady bezpieczeństwa i styczników bezpieczeństwa.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Włącznik 440J
 • Jednowejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster

Przekaźnik bezpieczeństwa do blokowania zamkniętych drzwiczek osłony

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa, przełącznika blokady bezpieczeństwa z blokadą osłony i styczników bezpieczeństwa.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Moduł rozszerzeń Guardmaster
 • Przełącznik bezpieczeństwa blokady osłony TLSZR-GD2
 • Przycisk wyłącznika awaryjnego

Przekaźnik bezpieczeństwa z blokadą drzwiczek

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa z blokadą drzwiczek.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1 2008
 • SensaGuard™/GSR DI

Przekaźnik bezpieczeństwa z funkcją monitorowania przełącznika drzwiczek

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa z funkcją monitorowania przełącznika drzwiczek.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przełącznik drzwiczek kodowany magnetycznie MC1
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster

Przekaźnik bezpieczeństwa z przełącznikiem blokady i napędem z przetwornicą częstotliwości o ograniczonej prędkości bezpiecznej

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa z przełącznikiem blokady i napędu AC o ograniczonej prędkości bezpiecznej.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przełącznik blokady osłony TLSZR-GD2
 • Przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Napęd PowerFlex 70

Przekaźniki bezpieczeństwa z przełącznikiem blokady zawiasu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przełączników blokady zawiasu Ensign 3 i dwuwejściowych przekaźników bezpieczeństwa Guardmaster.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przełącznik blokady zawiasu Ensign 3
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster

Przekaźniki bezpieczeństwa z przełącznikiem blokady i napędami AC ocenionymi pod względem bezpieczeństwa

Ta funkcja bezpieczeństwa została zaprojektowana z zastosowaniem przełączników blokady Trojan 5, przekaźników bezpieczeństwa Guardmaster i napędów AC PowerFlex® 525 z funkcją bezpiecznego wyłączania momentu.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przycisk wyłącznika awaryjnego
 • Przełącznik blokady Trojan 5
 • Przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster®
 • Napęd PowerFlex® 525 z funkcją bezpiecznego wyłączania momentu

Przekaźniki bezpieczeństwa z bezstykowym przełącznikiem blokady z wyłącznikiem awaryjnym

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem dwuwejściowych przekaźników bezpieczeństwa Guardmaster i przełączników blokady SensaGuard.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Przełącznik SensaGuard

Wyłącznik kategorii 0 lub 1 z zastosowaniem sterownika programowalnego i napędu Kinetix ze zintegrowaną funkcją bezpiecznego wyłączania momentu w sieciach EtherNet/IP

W tym dokumencie wyjaśniono sposób użycia sterownika GuardLogix® i konfigurowania napędu Kinetix® ze zintegrowanymi podsystemami funkcji bezpiecznego wyłączania momentu funkcji zabezpieczającej. Sterownik GuardLogix odłącza napięcie od końcowych urządzeń sterujących. Napięcie jest odłączane od końcowego elementu sterującego natychmiast w przypadku wyłącznika kategorii 0 lub z opóźnieniem w przypadku wyłącznika kategorii 1.

Cat. 3, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Serwonapęd Kinetix 5500 lub Kinetix 5700

Prędkość zerowa, ograniczona prędkość bezpieczna i kierunek bezpieczny

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób oprzewodowania, konfigurowania i programowania sterownika Compact GuardLogix® oraz modułu POINT Guard I/O™ w celu wykonywania funkcji związanych z prędkością bezpieczną przy użyciu karty rozszerzeń (-S1) monitora prędkości bezpiecznej PowerFlex® 750.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Karta rozszerzeń monitora prędkości bezpiecznej PowerFlex 750
 • Przełącznik TLS3-GD2
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O

Funkcja zabezpieczająca prędkości zerowej, ograniczonej prędkości bezpiecznej i kierunku bezpiecznego z zastosowaniem sterownika programowalnego z blokadą osłony i napędu AC

W tej funkcji zabezpieczającej zastosowano przekaźnik bezpieczeństwa ze sterownikiem programowalnym z blokadą osłony oraz napęd AC z funkcją prędkości zerowej/ograniczonej prędkości bezpiecznej/kierunku bezpiecznego.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Karta rozszerzeń monitora prędkości bezpiecznej PowerFlex 750
 • Przełącznik TLS3-GD2
 • Sterownik GuardLogix
 • Moduły bezpieczeństwa we/wy POINT Guard
Nazwa i opis pracyWskaźniki bezpieczeństwaProdukty

Wyłącznik Cat. 4, PLe kategorii 0 z zastosowaniem jednowejściowego przekaźnika bezpieczeństwa i naciągowym przełącznikiem bezpieczeństwa

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem jednowejściowego przekaźnika bezpieczeństwa Guardmaster® i służy do monitorowania pary naciągowych przełączników bezpieczeństwa Lifeline™ 5. W przypadku użycia naciągowego przełącznika bezpieczeństwa lub wykrycia błędu funkcji zabezpieczającej przekaźnik bezpieczeństwa odłącza napięcie od styczników, wyłączając zasilanie kontrolowanego silnika w celu wykonania wyłączenia kategorii 0 (praca w wybiegu do zatrzymania).

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Jednowejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Naciągowy przełącznik bezpieczeństwa Lifeline 5
 • Stycznik bezpieczeństwa 100S-C

Konfigurowalny sterownik wyłącznika awaryjnego PLe/Cat. 4

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem konfigurowalnego sterownika, przycisku wyłącznika awaryjnego i styczników bezpieczeństwa.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Wyłącznik awaryjny
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S-C

Konfigurowalny sterownik wyłącznika awaryjnego PLd/Cat. 3

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem konfigurowalnego sterownika, przycisku wyłącznika awaryjnego, przełącznika naciągowego i styczników bezpieczeństwa.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przełącznik naciągowy Lifeline 4
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S-C

Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa i przełącznik naciągowy

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa Guardmaster® 440C-CR30 z modułem sieci Ethernet Guardmaster 440C-ENET typu wtykowego w celu zapewnienia funkcji zabezpieczającej wyłącznika awaryjnego. Przekaźnik 440C-CR30 monitoruje przełącznik naciągowy Lifeline™ 5 i steruje dwoma nadmiarowymi stycznikami bezpieczeństwa 100S. W przypadku pociągnięcia lub odcięcia kabla albo wykrycia błędu przekaźnik 440C-CR30 odłącza napięcie od dwóch styczników, co powoduje wyłączenie zasilania kontrolowanego silnika. Ruch niebezpieczny z wybiegiem do niekontrolowanego zatrzymania kategorii 0.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Przełącznik naciągowy Lifeline 5
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Moduł sieci Ethernet Guardmaster 440C-ENET

Wyłącznik awaryjny: zintegrowany sterownik bezpieczeństwa podłączony do dwukanałowych przycisków wyłącznika awaryjnego połączonych szeregowo

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób oprzewodowania, konfigurowania i programowania sterownika Compact GuardLogix® i modułu POINT Guard I/O™ w celu monitorowania dwukanałowych urządzeń bezpieczeństwa wyłącznika awaryjnego połączonych szeregowo. W przypadku uruchomienia dowolnego wyłącznika awaryjnego lub wykrycia błędu w obwodzie monitorowania sterownik Compact GuardLogix odłącza napięcie od końcowego urządzenia sterującego.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Sterownik GuardLogix® 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Moduł bezpieczeństwa POINT Guard I/O
 • Dwukanałowy przycisk wyłącznika awaryjnego

Sterownik programowalny i przełącznik naciągowy

Ta funkcja zabezpieczająca, zaprojektowana z zastosowaniem sterownika Compact GuardLogix® i modułu POINT Guard I/O™, służy do monitorowania dwukanałowych przełączników naciągowych połączonych szeregowo. W przypadku uruchomienia dowolnego przełącznika naciągowego lub wykrycia błędu w obwodzie monitorowania sterownik GuardLogix odłącza napięcie od styczników.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Przełącznik naciągowy Lifeline 5
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O

Sterownik programowalny wyłącznika awaryjnego

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika programowalnego, we/wy bezpieczeństwa, przycisków wyłącznika bezpieczeństwa podłączonych szeregowo oraz stycznika bezpieczeństwa.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Sterownik Compact GuardLogix
 • Moduł POINT Guard I/O
 • Dwukanałowy przycisk wyłącznika awaryjnego

Sterownik programowalny z przełącznikiem naciągowym (podłączonym szeregowo)

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika programowalnego i przełącznika naciągowego.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Sterownik Compact GuardLogix®
 • Przełącznik naciągowy Lifeline™ 4
 • Przycisk wyłącznika awaryjnego
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O™

Sterownik programowalny z pneumatycznym zaworem bezpieczeństwa i wyłącznikiem awaryjnym

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika programowalnego i wyłącznika awaryjnego podłączonego do pneumatycznych zaworów bezpieczeństwa.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Sterownik GuardLogix
 • Przycisk wyłącznika awaryjnego
 • Moduł we/wy bezpieczeństwa
 • Pneumatyczny zawór bezpieczeństwa DM2

Przekaźnik bezpieczeństwa wyłącznika awaryjnego

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa, przycisków wyłącznika bezpieczeństwa podłączonych szeregowo oraz styczników bezpieczeństwa.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Wyłącznik bezpieczeństwa 800F
 • Jednowejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S

Przekaźnik bezpieczeństwa z przełącznikiem naciągowym

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa i przełącznika naciągowego.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Jednowejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Przełącznik naciągowy Lifeline 4

Przekaźnik bezpieczeństwa z pneumatycznym zaworem bezpieczeństwa i wyłącznikiem awaryjnym

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem wyłączników awaryjnych, przekaźników bezpieczeństwa Guardmaster i zaworów bezpieczeństwa DM2.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Przycisk wyłącznika awaryjnego
 • Przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster® z wejściem zapewniającym kompatybilność
 • Zawór bezpieczeństwa DM2
Nazwa i opis pracyWskaźniki bezpieczeństwaProdukty

Sterownik programowalny i sterowanie dwuręczne

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika programowalnego, we/wy bezpieczeństwa, stacji sterowania dwuręcznego i styczników bezpieczeństwa.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Przyciski Zero-Force 800Z
 • Sterownik GuardLogix®
 • Moduły bezpieczeństwa we/wy POINT Guard Safety I/O™

Przekaźnik bezpieczeństwa ze sterowaniem dwuręcznym

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźników bezpieczeństwa, stacji sterowania dwuręcznego i styczników bezpieczeństwa.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1 2008
 • Przyciski Zero-Force 800Z
 • Przekaźnik bezpieczeństwa MSR125
 • Przekaźnik bezpieczeństwa GSR SI

Sterowanie dwuręczne z zastosowaniem konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa i przycisków Zero-Force Touch Buttons

Ta funkcja zabezpieczająca, zaprojektowana z zastosowaniem konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa Guardmaster® 440C-CR30 z modułem sieci Ethernet Guardmaster 440C-ENET typu wtykowego, służy do zapewnienia funkcji zabezpieczającej przytrzymania w celu uruchomienia (sterowanie dwuręczne). Przekaźnik bezpieczeństwa 440C-CR30 monitoruje dwa przyciski Zero-Force Touch Buttons™ 800Z-GL2065 i steruje dwoma nadmiarowymi stycznikami bezpieczeństwa 100S w celu zapewnienia funkcji zabezpieczającej przytrzymania w celu uruchomienia. Ruchy niebezpieczne można uruchomić tylko wtedy, gdy obie dłonie znajdują się na dwóch przyciskach dotykowych.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Przyciski Zero-Force Touch Buttons 800Z
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S-C

Stacja uruchamiania dwuręcznego z funkcją uruchamiania/zatrzymywania przy użyciu sterownika programowalnego z przyciskami Zero-Force Touch Buttons

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika programowalnego służy do monitorowania stacji uruchamiania dwuręcznego. Tylko wtedy, gdy obie dłonie operatora znajdują się na przyciskach, sterownik GuardLogix doprowadza napięcie do wyłączników bezpieczeństwa i wysyła sygnał wyjściowy do sterownika standardowego w celu zainicjowania pracy maszyny.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Przyciski Zero-Force Touch Buttons 800Z
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Moduł POINT Guard I/O
Nazwa i opis pracyWskaźniki bezpieczeństwaProdukty

Wyłącznik Cat. 3, PLd z zastosowaniem sterownika programowalnego i maty bezpieczeństwa

Ta funkcja zabezpieczająca, zaprojektowana z zastosowaniem sterownika Compact GuardLogix® i modułu POINT Guard I/O™, służy do monitorowania maty bezpieczeństwa 440F. Ta technika aplikacji zakłada użycie dwukanałowej maty zabezpieczającej zwieranej, gdy wkroczy na nią operator, co umożliwia jej działanie.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Mata bezpieczeństwa MatGuard
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub sterownik Compact GuardLogix 5370
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O

Konfigurowalny sterownik ze skanerem obszaru

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem konfigurowalnego sterownika i skanera obszaru.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Skaner laserowy 442L SafeZone
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S-C

Konfigurowalny sterownik z kurtyną świetlną bezpieczeństwa i wyłącznikiem awaryjnym

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem konfigurowalnego sterownika, kurtyny świetlnej bezpieczeństwa i funkcji wyłącznika awaryjnego.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Kurtyna świetlna bezpieczeństwa GuardShield
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S-C
 • Przycisk wyłącznika awaryjnego 800F
 • Przycisk reset 800F

Konfigurowalny sterownik z kurtyną świetlną bezpieczeństwa i funkcją wyciszania

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem konfigurowalnego sterownika, kurtyny świetlnej bezpieczeństwa z funkcją wyciszania i funkcją wyłącznika awaryjnego.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Kurtyna świetlna bezpieczeństwa GuardShield 440L
 • Czujnik fotoelektryczny RightSight 42EF

Funkcja zabezpieczająca z kurtyną świetlną bezpieczeństwa i konfigurowalnym przekaźnikiem bezpieczeństwa

Ta technika aplikacji funkcji zabezpieczającej wyjaśnia sposób oprzewodowania i konfigurowania punktu kontroli działania kurtyny świetlnej bezpieczeństwa GuardShield™ i funkcji wyłącznika awaryjnego. System jest oparty na konfigurowalnym przekaźniku bezpieczeństwa Guardmaster® 440C-CR30.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
ISO 13849-1: 2015
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Kurtyna świetlna bezpieczeństwa GuardShield 450L
 • Przycisk wyłącznika awaryjnego 800
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S-C

Funkcja zabezpieczająca z kurtyną świetlną bezpieczeństwa (typu L z dwoma czujnikami) i konfigurowalnym przekaźnikiem bezpieczeństwa

Ta technika aplikacji funkcji zabezpieczającej wyjaśnia sposób oprzewodowania i konfigurowania systemu typu L z dwoma czujnikami (jednokierunkowymi) z funkcją wyciszania i obejścia oraz dodatkową funkcją wyłącznika awaryjnego. System jest oparty na konfigurowalnym przekaźniku bezpieczeństwa Guardmaster® 440C-CR30.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
ISO 13849-1: 2015
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Kurtyna świetlna bezpieczeństwa GuardShield 450L
 • Czujnik fotoelektryczny RightSight 42EF
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S-C

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa z czujnikami optycznymi i sterownikiem GuardLogix

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób oprzewodowania, konfigurowania i programowania sterownika Compact GuardLogix® i modułu POINT Guard I/O™ w celu monitorowania kurtyny świetlnej bezpieczeństwa GuardShield® 440L w programie aplikacyjnym z funkcją wyciszania. W przypadku uruchomienia kurtyny świetlnej bezpieczeństwa, gdy nie jest ona wyciszona, lub wykrycia błędu w obwodzie monitorowania sterownik GuardLogix® odłącza napięcie od końcowego urządzenia sterującego.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Kurtyna świetlna bezpieczeństwa GuardShield
 • Czujnik fotoelektryczny
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370

Sterownik programowalny ze skanerami obszaru z funkcją wykrywania obecności (wielostrefowymi)

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterowników Compact GuardLogix i wielostrefowych skanerów laserowych SafeZone.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Sterownik GuardLogix
 • Wielostrefowy skaner laserowy SafeZone

Sterownik programowalny ze skanerami obszaru z funkcją wykrywania obecności (jednostrefowymi)

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterowników Compact GuardLogix i jednostrefowych skanerów laserowych SafeZone.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Sterownik GuardLogix
 • Skaner laserowy SafeZone

Sterownik programowalny z matami bezpieczeństwa czułymi na nacisk

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem mat bezpieczeństwa czułych na nacisk oraz sterownika Compact GuardLogix.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Mata bezpieczeństwa MatGuard
 • Sterownik GuardLogix
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S-C

Sterownik programowalny z kamerą bezpieczeństwa

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem kamer bezpieczeństwa SC300 i sterowników Compact GuardLogix.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Kamera bezpieczeństwa SC300
 • Sterownik GuardLogix

Sterownik programowalny z kurtyną świetlną bezpieczeństwa

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika programowalnego, we/wy bezpieczeństwa, kurtyny świetlnej bezpieczeństwa i styczników bezpieczeństwa.

PLe, Cat. 4 zgodnie z normą
EN ISO 13849.1 2008
 • Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
 • Sterownik GuardLogix

Sterownik programowalny z kurtyną świetlną bezpieczeństwa i czujnikami z funkcją wyciszania

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika programowalnego, we/wy bezpieczeństwa, kurtyny świetlnej bezpieczeństwa z funkcją wyciszania przy użyciu czujników oraz styczników bezpieczeństwa.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Kurtyna świetlna bezpieczeństwa GuardShieldR
 • Czujnik fotoelektryczny
 • Sterownik Compact GuardLogix

Sterownik programowalny z kurtyną świetlną bezpieczeństwa do kontroli dostępu do obszaru

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem jednopromieniowych kurtyn świetlnych kontroli dostępu do obszaru oraz sterowników Compact GuardLogix.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Jednopromieniowe czujniki kontroli dostępu do obszaru
 • Sterowniki GuardLogix

Przekaźnik bezpieczeństwa ze skanerem obszaru

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa ze skanerem obszaru.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Skaner laserowy SafeZone

Przekaźnik bezpieczeństwa ze skanerem laserowym (wielostrefowym)

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa z wielostrefowym skanerem obszaru.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Skaner laserowy SafeZone

Przekaźnik bezpieczeństwa z kamerą bezpieczeństwa

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem kamer bezpieczeństwa SC300 i dwuwejściowym przekaźnikiem bezpieczeństwa Guardmaster z wyłącznikiem awaryjnym.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Kamera bezpieczeństwa Guardmaster SC300

Przekaźnik bezpieczeństwa z kurtyną świetlną bezpieczeństwa i wyłącznikiem awaryjnym

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźników bezpieczeństwa, kurtyny świetlnej bezpieczeństwa z funkcją wyciszania przy użyciu czujników oraz styczników bezpieczeństwa.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Kurtyna świetlna bezpieczeństwa GuardShield
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S-C

Przekaźnik bezpieczeństwa z kurtyną świetlną bezpieczeństwa i czujnikami z funkcją wyciszania

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem przekaźników bezpieczeństwa, urządzenia z wyłącznikiem awaryjnym i styczników bezpieczeństwa.

Cat. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1:2008
 • Produkty wyciszające — kurtyna świetlna bezpieczeństwa
 • RightSight™r
 • Przekaźniki bezpieczeństwa Guardmaster®

Przekaźnik bezpieczeństwa z kurtyną świetlną bezpieczeństwa do kontroli dostępu do obszaru

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem dwuwejściowych przekaźników bezpieczeństwa Guardmaster oraz jednopromieniowych kurtyn świetlnych bezpieczeństwa do kontroli dostępu do obszaru z wyłącznikiem bezpieczeństwa.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Jednopromieniowe czujniki kontroli dostępu do obszaru z wyłącznikiem bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa z matami bezpieczeństwa czułymi na nacisk

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem dwuwejściowych przekaźników bezpieczeństwa Guardmaster i mat bezpieczeństwa czułych na nacisk z wyłącznikami awaryjnymi.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Maty bezpieczeństwa 440F z wyłącznikiem awaryjnym

Wyłącznik kategorii 0 z profilem Safedge 440F i zintegrowanym sterownikiem bezpieczeństwa GuardLogix

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób oprzewodowania, konfigurowania i programowania sterownika GuardLogix® i modułu POINT Guard I/O™ w celu monitorowania profilu Safedge™ 440F bez konieczności zastosowania sterownika Safedge. W przypadku uruchomienia profilu Safedge lub wykrycia błędu funkcji zabezpieczającej sterownik GuardLogix odłącza napięcie od końcowego urządzenia sterującego, którym w tej funkcji zabezpieczającej jest nadmiarowa para styczników 100S.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Profil Safedge 440F
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O
Nazwa i opis pracyWskaźniki bezpieczeństwaProdukty

Funkcja zabezpieczająca SIL 2: monitorowanie wysokiego ciśnienia przy niskim zapotrzebowaniu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika GuardLogix i modułu POINT Guard I/O z wejściem analogowym do monitorowania nadajnika ciśnienia.

SIL 2 zgodnie z normą
IEC 61511
 • Sterownik GuardLogix
 • Nadajnik ciśnienia Cerabar
 • Moduł bezpieczeństwa POINT Guard I/O z wejściem analogowym
 • Moduł wyjścia bezpieczeństwa POINT Guard I/O
 • Zawór grzybkowy Samson

Funkcja zabezpieczająca SIL 3: monitorowanie wysokiego ciśnienia przy niskim zapotrzebowaniu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana z zastosowaniem sterownika GuardLogix i modułu POINT Guard I/O z wejściem analogowym do monitorowania nadajnika ciśnienia.

SIL 3 zgodnie z normą
IEC 61511
 • Sterownik GuardLogix
 • Nadajnik ciśnienia Cerabar
 • Moduł bezpieczeństwa POINT Guard I/O z wejściem analogowym
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O
 • Zawór grzybkowy Samson
Nazwa i opis pracyWskaźniki bezpieczeństwaProdukty

Monitorowanie prędkości bezpiecznej przy użyciu sterownika programowalnego, przekaźnika bezpieczeństwa MSR57P i napędu Kinetix w sieci EtherNet/IP

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób oprzewodowania, konfigurowanie i programowania sterownika bezpieczeństwa GuardLogix®, modułu POINT Guard I/O™ i napędu Kinetix ze zintegrowaną funkcją bezpiecznego wyłączania momentu w sieci EtherNet/IP™ w celu wykonywania funkcji związanych z prędkością bezpieczną przy użyciu interfejsu przekaźnika bezpieczeństwa do monitorowania prędkości MSR57P.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O
 • Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania prędkości MSR57P
 • Przełącznik blokujący osłony TLS-Z GD2
 • Serwonapęd Kinetix 5500 lub 5700 ze zintegrowanymi zabezpieczeniami w sieci EtherNet/IP
 • Serwomotor o małej bezwładności MP-Series

Napęd AC z funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu w celu wyłączenia kategorii 0

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana w celu zapewnienia funkcji bezpiecznego wyłączenia inicjowanej przez zabezpieczenie z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa i napędu AC z funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Moduł rozszerzeń Guardmaster
 • Napęd PowerFlex 525
 • Napęd PowerFlex 527

Napęd AC z funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu w celu wyłączenia kategorii 1

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana w celu zapewnienia funkcji bezpiecznego wyłączenia inicjowanej przez zabezpieczenie z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa i napędu AC z funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Wielofunkcyjny moduł rozszerzenia przekaźnika bezpieczeństwa Guardmaster z opóźnieniem czasowym
 • Napęd PowerFlex 525
 • Napęd PowerFlex 527

Wyłącznik kategorii 0 lub 1 z zastosowaniem sterownika programowalnego i napędu Kinetix ze zintegrowaną funkcją bezpiecznego wyłączania momentu w sieciach EtherNet/IP

W tym dokumencie wyjaśniono sposób użycia sterownika GuardLogix® i konfigurowania napędu Kinetix® ze zintegrowanymi podsystemami funkcji bezpiecznego wyłączania momentu funkcji zabezpieczającej. Sterownik GuardLogix odłącza napięcie od końcowych urządzeń sterujących. Napięcie jest odłączane od końcowego elementu sterującego natychmiast w przypadku wyłącznika kategorii 0 lub z opóźnieniem w przypadku wyłącznika kategorii 1.

Cat. 3, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Kinetix 5500
 • Serwonapęd Kinetix 5700

Wyłączenie kategorii 0 lub 1 przy użyciu konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa i napędu PowerFlex 525 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana w celu zapewnienia funkcji bezpiecznego wyłączenia inicjowanej przez zabezpieczenie z zastosowaniem konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa i napędu AC PowerFlex 525 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Napęd AC PowerFlex 525

Wyłączenie kategorii 0 lub 1 przy użyciu konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa i napędu PowerFlex 755 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana w celu zapewnienia funkcji bezpiecznego wyłączenia inicjowanej przez zabezpieczenie z zastosowaniem konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa i napędu AC PowerFlex 755 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu.

CAT. 3, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Napęd PowerFlex 755

Wyłączenie kategorii 0 lub 1 przy użyciu zintegrowanego sterownika bezpieczeństwa i napędu PowerFlex 525 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana w celu zapewnienia funkcji bezpiecznego wyłączenia inicjowanej przez zabezpieczenie z zastosowaniem zintegrowanego sterownika bezpieczeństwa i napędu AC PowerFlex 525 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu.

CAT. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Napęd AC PowerFlex 525
 • Moduł POINT Guard I/O

Wyłączenie kategorii 0 lub 1 przy użyciu konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa i serwonapędów Kinetix z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób połączenia podsystemu logicznego i wyjściowego systemu bezpieczeństwa przy użyciu konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa Guardmaster® 440C-CR30 oraz serwonapędu Kinetix® 5500 lub 5700 w celu zapewnienia funkcji wyłączenia kategorii 0 lub 1 za pomocą wbudowanego połączenia.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Serwonapędy Kinetix 5500
 • Jednoosiowe falowniki Kinetix 5700
 • Kinetix 5700
 • Dwuosiowe falowniki

Wyłączenie kategorii 0 lub 1 przy użyciu konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa i napędu PowerFlex 527 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana w celu zapewnienia funkcji bezpiecznego wyłączenia inicjowanej przez zabezpieczenie z zastosowaniem konfigurowalnego przekaźnika bezpieczeństwa i napędu AC PowerFlex 527 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu.

Cat. 3, PLe zgodnie z normą
ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Napęd PowerFlex 527

Wyłączenie kategorii 0 lub 1 przy użyciu zintegrowanego sterownika bezpieczeństwa i napędu PowerFlex 527 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana w celu zapewnienia funkcji bezpiecznego wyłączenia inicjowanej przez zabezpieczenie z zastosowaniem zintegrowanego sterownika bezpieczeństwa i napędu AC PowerFlex 527.

Cat. 3, PLe zgodnie z normą
ISO 13849-1: 2008
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Napęd PowerFlex 527

Wyłączenie kategorii 0 lub 1 przy użyciu zintegrowanego sterownika bezpieczeństwa i napędu PowerFlex 755 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana w celu zapewnienia funkcji bezpiecznego wyłączenia inicjowanej przez urządzenie wejściowe z zastosowaniem zintegrowanego sterownika bezpieczeństwa i napędu AC PowerFlex 755 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu.

CAT. 3, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Napęd PowerFlex 755

Wyłączenie kategorii 0 lub 1 przy użyciu napędu AC PowerFlex 527

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana w celu zapewnienia funkcji bezpiecznego wyłączenia inicjowanej przez zabezpieczenie z zastosowaniem sterownika programowalnego GuardLogix i napędu AC z funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu.

Cat. 3, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • PowerFlex 527
 • Napęd AC PowerFlex 755
 • Napęd AC PowerFlex 755T AC

Wyłączenie kategorii 0 przy użyciu serwonapędów Kinetix 5000 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób połączenia dwuwejściowego przekaźnika bezpieczeństwa Guardmaster® i podsystemów aktywatora funkcji zabezpieczającej. W ramach tej techniki aplikacji dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster odłącza napięcie od końcowego urządzenia sterującego, którym są w tym przypadku wejścia wbudowanej funkcji bezpiecznego wyłączenia momentu na serwonapędzie Kinetix 5500 lub Kinetix 5700. Napięcie jest odłączane natychmiast od końcowego elementu sterującego w przypadku wyłączenia kategorii 0.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster®
 • Serwonapęd Kinetix® 5500
 • Serwonapęd Kinetix 5700

Wyłączenie kategorii 0 przy użyciu przekaźnika bezpieczeństwa i napędu PowerFlex 755 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana w celu zapewnienia funkcji bezpiecznego wyłączenia inicjowanej przez zabezpieczenie z zastosowaniem dwuwejściowego przekaźnika bezpieczeństwa Guardmaster i napędu AC PowerFlex 755.

CAT. 3, PLe zgodnie z normą
ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Napęd PowerFlex 755

Wyłączenie kategorii 1 przy użyciu przekaźnika bezpieczeństwa i napędu PowerFlex 755 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu

Ta funkcja zabezpieczająca została zaprojektowana w celu zapewnienia funkcji bezpiecznego wyłączenia inicjowanej przez zabezpieczenie z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa i napędu AC PowerFlex 755 z wbudowaną funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu.

CAT. 3, PLe zgodnie z normą
ISO 13849-1: 2008
 • Dwuwejściowy przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster
 • Wielofunkcyjny moduł rozszerzenia przekaźnika bezpieczeństwa Guardmaster z opóźnieniem czasowym
 • Napęd PowerFlex 755

Wyłączenie kategorii 1 przy użyciu serwonapędów Kinetix 5000 z wbudowanym połączeniem

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób połączenia dwuwejściowego przekaźnika bezpieczeństwa Guardmaster®, wielofunkcyjnego modułu rozszerzenia Guardmaster z opóźnieniem czasowym oraz podsystemów aktywatora (serwonapęd Kinetix® 5500 lub Kinetix 5700 z funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu) funkcji zabezpieczającej.

CAT. 4, PLe zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
 • Kurtyna świetlna bezpieczeństwa GuardShield 440L
 • Styczniki bezpieczeństwa 100S-C
 • Przycisk wyłącznika awaryjnego 800F
 • Przycisk reset 800F

Prędkość zerowa, ograniczona prędkość bezpieczna i kierunek bezpieczny

Ta funkcja zabezpieczająca wyjaśnia sposób oprzewodowania, konfigurowania i programowania sterownika Compact GuardLogix® oraz modułu POINT Guard I/O™ w celu wykonywania funkcji związanych z prędkością bezpieczną przy użyciu karty rozszerzeń (-S1) monitora prędkości bezpiecznej PowerFlex® 750.

Cat. 3, PLd zgodnie z normą
EN ISO 13849-1: 2015
 • Karta rozszerzeń monitora prędkości bezpiecznej PowerFlex 750
 • Przełącznik TLS3-GD2
 • Sterownik GuardLogix 5570 lub Compact GuardLogix 5370
 • Moduły bezpieczeństwa POINT Guard I/O

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.