Inteligentne maszyny i sprzęt

Optymalizuj wydajność zasobów klienta, jakość produktu i bezpieczeństwo

Użytkownicy końcowi zmierzają w kierunku modelu The Connected Enterprise, łącząc systemy technologii informacyjnej (IT) i technologii operacyjnej (OT) w jedną architekturę sieciową.Inteligentne maszyny i sprzęt zapewniają dostęp do danych, jak nigdy dotąd, sprawniejszą komunikację i solidne bezpieczeństwo, co daje Tobie i Twoim klientom dobrą pozycję startową do wygranej.

Dopasuj się do potrzeb klienta

Główne kwestie dotyczące konstruowania inteligentnych maszyn i sprzętu

Zadaniem stojącym przed tymi, którzy chcą pozostać konkurencyjni, jest ciągłe wprowadzanie innowacji.Wraz z przechodzeniem coraz większej liczby użytkowników do modelu The Connected Enterprise w celu uzyskania optymalizacji produkcji i łańcucha dostaw, chcą oni uzyskać dodatkową wartość wykraczającą poza ich maszyny i sprzęt.Oczekują oni również, że pomożesz im zaspokoić najbardziej palące potrzeby:

 • globalna konkurencja,
 • gotowość kadry,
 • zmieniające się zagrożenia,
 • nowe technologie.

Użytkownicy końcowi chcą, aby Twoja firma dostarczała inteligentne maszyny i sprzęt, które łatwo integrują się w zakładzie, zapewniają dostęp do informacji i umożliwiają elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku.

Aby pomóc w uproszczeniu procesu, należy skupić się na trzech kluczowych składnikach projektowania:

 • procesy: spotkaj użytkowników końcowych na ich drodze do modelu The Connected Enterprise i odkryj ich potrzeby,
 • technologia: wbuduj właściwe technologie i możliwości,
 • ludzie: buduj niezbędny zestaw umiejętności – wewnętrznie i zewnętrznie.

Możemy współpracować z Tobą przy tworzeniu inteligentnych maszyn i sprzętu, których potrzebuje Twoja produkcja i klienci przemysłowi.

Więcej informacji na temat naszego modelu The Connected Enterprise

Wspieraj zgodność z przepisami o bezpieczeństwie pracy, optymalizuj operacje

Inteligentne maszyny i sprzęt bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ułatwiają wsparcie zgodności z przepisami o bezpieczeństwie pracy, jednocześnie optymalizując operacje.Dzięki diagnostyce systemu bezpieczeństwa, zintegrowanym rozwiązaniom bezpieczeństwa i nowoczesnej technologii bezpieczeństwa możesz wykorzystać wartość płynącą ze zintegrowanego systemu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo maszyn

Bezpieczeństwo pracy równe jest bezpieczeństwu maszyn

Bezpieczeństwo maszyn powinno być ciągłym i ewoluującym elementem ogólnej strategii bezpieczeństwa.Oznacza to aktywne zarządzanie bezpieczeństwem pracy wykraczającym poza bezpieczeństwo samego pracownika i sięgającym do bezpieczeństwa konsumenta.Celem jest zabezpieczenie maszyny oraz pomoc w ochronie własności intelektualnej, zasobów fizycznych i ludzkich oraz środowiska.

Bezpieczeństwo przemysłowe

Uwzględnij dostępność informacji w projekcie

Maszyny generujące informacje redukują przestoje i poprawiają efektywność

Maszyny i sprzęt generujące informacje dostarczają w czasie rzeczywistym dane o wydajności i działaniu.Twoi użytkownicy końcowi potrzebują łatwo dostępnych informacji, które są widoczne w całym przedsiębiorstwie.Informacje te pomagają ludziom podejmować świadome decyzje, redukować przestoje i zwiększać efektywność i produktywność.

Wizualizacja na potrzeby inteligentnej produkcji

Rozwiązania w zakresie wizualizacji i interfejsu HMI pomagają w realizacji potrzeb związanych z produktywnością, innowacjami i globalizacją.Nasza oferta zapewnia spójną obsługę elektronicznych terminali interfejsu operatora, rozproszony interfejs HMI klient/serwer oraz oprogramowanie do zarządzania informacjami.Narzędzia do programowania oraz zaawansowane aplikacje obejmują zdalny dostęp oraz analizę danych w celu przyspieszenia rozwoju i zwiększenia wydajności.

Interfejs HMI – Human Machine Interface

Uprość integrację

Szybko rozwiązuj problemy i redukuj przestoje

Gdy Twoi klienci próbują połączyć obszar produkcyjny z resztą przedsiębiorstwa, maszyny, które bezproblemowo wypełniają lukę pomiędzy każdym z obszarów, szybko stają się Twoją przewagą konkurencyjną.Wykorzystanie pojedynczej platformy sterowania i informacji do zbierania, przenoszenia i analizy danych operacyjnych w czasie rzeczywistym pozwala operatorom szybko rozwiązywać problemy i ograniczać przestoje.

Oferta Integrated Architecture

Wdrażaj bezpieczne i solidne rozwiązania dla sieci przemysłowych

EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią ethernetową potrafiącą obsługiwać pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem.EtherNet/IP pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy maszynami, systemami i przedsiębiorstwami.Sieć ta pozwala specjalistom ds. technologii informacyjnych (IT) i technologii operacyjnych (OT) na łatwiejszą realizację ich celów biznesowych.

Sieci przemysłowe

CO TO JEST INTELIGENTNA MASZYNA?

Inteligentne maszyny i urządzenia mają coraz większe znaczenie i stanowią część szerszego podejścia, które zaczyna się z Connected Enterprise.

Postępowanie wg poniższych 5 wytycznych pozwala jak najlepiej dopasować się do potrzeb klientów:

 • Zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem i ochroną
 • Zaprojektowano w celu zapewnienia dostępności informacji
 • Utrzymanie uproszczonej integracji
 • Dostarczanie diagnostyki i analiz w czasie rzeczywistym
 • Optymalizacja efektywności operacyjnejresident

Dostarczanie danych diagnostycznych i analitycznych w czasie rzec

Szybko reaguj na problemy dzięki zdalnemu monitorowaniu

Zdalny dostęp oferuje dodatkowy strumień przychodów, silniejsze relacje z klientem i konkurencyjne wyróżnienie.Monitoruj działanie maszyn z każdego miejsca na świecie.Reaguj na sytuacje krytyczne zdalnie, zaoszczędzając koszty podróży i zakwaterowania.Szybciej reaguj na problemy ze sprzętem lub przede wszystkim pomagaj zapobiegać im.Wynikiem jest mniej przestojów i więcej produkcji.

Zdalne monitorowanie i funkcje analityczne

Urządzenia z wbudowaną inteligencją

Urządzenia z wbudowaną inteligencją oferują wiele sposobów na wydłużenie cyklu eksploatacyjnego maszyn i ograniczenie przestojów.Urządzenia te mogą mieć wbudowane funkcje, takie jak monitoring wibracji, monitoring stanu i sygnatury obrotów, które wykrywają defekty, zanim jeszcze staną się problemami.Operatorzy mogą szybko diagnozować problemy i naprawiać te, które się pojawiają.

Monitorowanie stanu

Optymalizuj efektywności operacyjne

Dostarczaj elastyczniejsze maszyny i sprzęt

Dzięki innowacyjnym konstrukcjom i skalowalnej technologii automatyki możesz dostarczać elastyczniejsze inteligentne maszyny i sprzęt, które pomagają zwiększyć efektywności operacyjne, a także:

 • ograniczyć czasy cykli instalacji i rozruchu,
 • ograniczyć czasy przezbrojeń,
 • ograniczyć koszty energii,
 • spełnić wymagania elektryczne, mechaniczne i środowiskowe,
 • zwiększyć bezpieczeństwo pracownika i ochronę sprzętu.

Projektowanie inżynieryjne dla operacji

Oprogramowanie projektowe pomaga w maksymalizacji wydajności automatyzacji poprzez skrócenie czasu projektowania.Dzięki temu oprogramowaniu możesz tworzyć możliwość obniżania kosztów poprzez używanie konsekwentnych modułowych rozwiązań, które polepszają efektywność produkcji.

Oprogramowanie projektowe

Skalowalna platforma dla systemów sterowania

Jedną wspólną architekturę łatwiej jest zaprojektować, zainstalować i utrzymywać oraz nią zarządzać.Pozwala Ci również właściwie dopasować wielkość systemu sterowania do zastosowań klienta.Nasza linia Integrated Architecture® obejmuje produkty w zakresie sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej.

System Integrated Architecture

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.