Systemy kontroli modułu technologicznego

Skalowalne, umożliwiające ponowne wykorzystanie projekty sprzętu do automatyki procesu

Bez problemu połącz proces i moduł technologiczny do operacji we wsadach i operacji ciągłej.

Wykorzystaj swoją własność intelektualną

Skalowalne, otwarte rozwiązania do sterowania

Producenci mają różnorodne potrzeby dotyczące procesów wsadu, począwszy od prostych produkcji w pojedynczym pojemniku i jednego produktu, po złożone wielowątkowe, wielozbiornikowe i wieloproduktowe produkcje.Sprzęt do realizacji procesu, który łatwo integruje się w operacjach wsadu i procesu, jest kluczowy.Nasze skalowalne, bazujące na otwartym procesie systemy kontroli modułu technologicznego pozwalają Ci podłączyć Twój sprzęt do innych systemów bez narażania na szkodę Twojej własności intelektualnej.

Oferujemy narzędzia plug-and-play wielokrotnego użytku, które pomogą Ci w projektowaniu sprzętu do automatyzacji procesu.Ponadto nasze gotowe komponenty pomagają zapewnić zgodność z wymagającymi regulacjami branżowymi dotyczącymi aplikacji we wsadach i ciągłych.

Skalowalna kontrola wsadu bazująca na sterownikach

PlantPAx Logix Batch and Sequence Manager

Rozwiązanie PlantPAx® Logix Batch and Sequence Manager idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają funkcji zarządzania wsadami:

 • eliminować zarządzanie sekwencją, które wymaga intensywnej inżynierii i niestandardowego kodowania,
 • redukować czas dostaw dla bazującego na modułach technologicznych sprzętu do przetwarzania wsadu,
 • zredukować czas uruchamiania i debuggingu procesu,
 • zintegrować się w systemach oprogramowania zarządzającego wsadem wyższego poziomu.

Zobacz nasze podstawowe rozwiązania dotyczące wsadów

Oprogramowanie Batch Management Sequence Manager

Oprogramowanie SequenceManager pomaga ograniczyć czas poświęcony na opracowanie mniejszych, bardziej podstawowych strategii kontroli wsadu.Korzyści obejmują:

 • realizację rozdzielonej sekwencji,
 • zwiększoną niezawodność realizacji sekwencji natywnej dla sterownika,
 • efektywne opracowanie sekwencji i monitoring w głównym produkcie,
 • rozwiązanie zintegrowanej kontroli i HMI,
 • ograniczenie kosztów infrastruktury dla małych systemów.

Więcej informacji na temat oprogramowania SequenceManager do kontroli wsadu

Rozwiązania dla sprzętu odpowiadającego za sterowanie procesami w

Innowacyjny i inteligentny sprzęt

Konstruktorzy urządzeń, którzy tworzą inteligentny sprzęt, pomagają użytkownikom końcowym zaspokajać stale zmieniające się potrzeby konsumentów.Możemy współpracować z Tobą przy projektowaniu i dostarczaniu sprzętu do realizacji procesu i modułu technologicznego z zaawansowanymi technologiami.Razem możemy odpowiedzieć zaawansowanym sterowaniem maszyn na potrzeby optymalizacji operacji, poprawy łączności w całym przedsiębiorstwie i generowania zyskownego wzrostu.

Systemy bezpieczeństwa procesów

Systemy narzędzi bezpieczeństwa

Ochrona personelu, procesów i otoczenia pozostaje ważną częścią strategii automatyzacji.Posiadając ponad 50 lat doświadczenia i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, wykorzystujemy naszą technologię w procesach bezpieczeństwa i kontroli krytycznej na całym świecie.

Sprawdź nasze systemy z oprzyrządowaniem bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo funkcjonalne dla aplikacji procesowych

Poradnik „Bezpieczeństwo funkcjonalne dla aplikacji procesowych” jest wstępem do bezpieczeństwa funkcjonalnego dla aplikacji procesowych i wytyczną w stosowaniu normy IEC61511.Jest to branżowe wdrożenie procesu IEC61508, które obejmuje zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów w całym ich cyklu eksploatacyjnym.

Nowoczesny rozproszony system sterowania

Skalowalna i modułowa architektura

System PlantPAx® pozwoli Ci szybciej reagować na potrzeby klienta i szybko zmieniające się specyfikacje.

Szeroka gama opcji architektury dla większej elastyczności znajduje się w systemie PlantPAx.Ta sama platforma może być wykorzystywana przez pojedyncze stacje lub duże, rozproszone architektury.

Więcej informacji na temat systemu PlantPAx

Korzyści

 • łatwa integracja bez replikacji danych;
 • szeroki zakres sterowników i gniazd We/Wy;
 • systemy, które mogą rozwijać się wraz z wymogami w zakresie produkcji;
 • skalowalne funkcje systemu, w tym interfejs HMI, zarządzanie seriami i gromadzenie danych;
 • szybsze wprowadzanie produktów na rynek.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.