Projektuj maszyny i sprzęt

Projektowanie systemu automatyzacji i sterowania przemysłowego dla inteligentniejszych maszyn

Maksymalizuj produktywność Twojego projektu.Zredukuj czas i koszt projektowania.Popraw efektywność produkcji, aby zrealizować cele dla dostaw.Spójne modułowe konstrukcje pomogą Ci osiągnąć te cele i zdefiniować wartość poza koszt maszyn i sprzętu.

Maksymalizuj wydajność konstrukcji

Zredukuj czas i koszt projektowania

Firmy użytkowników końcowych stawiają przed Tobą wyzwanie dostarczenia niestandardowych, inteligentnych i innowacyjnych maszyn, które spełniają ich specyficzne potrzeby i które mogą pomóc im w konkurowaniu w wymiarze globalnym.Jednak budowanie niestandardowych modułowych maszyn wymaga więcej czasu i zasobów, które już są ograniczone.

Znajdź odpowiednią równowagę pomiędzy projektowaniem standardowych maszyn i sprzętu dla efektywności i dopasowania do konkretnych potrzeb.Projektowanie systemu automatyzacji i sterowania przemysłowego pomaga Ci spełnić wymagania klienta i zmieścić się w budżecie.

Twórz standardowe, skalowalne bloki, które pomogą Ci:

  • ponownie wykorzystywać działania w różnych maszynach i oszczędzać cenny czas,
  • tworzyć podobieństwa pomiędzy maszynami i wybierać odpowiedniej wielkości komponenty, które będą spełniać wymagania użytkowników końcowych,
  • projektować dla zrównoważenia i elastyczności dla wielu przeznaczeń w celu poprawienia efektywności operacyjnej i ograniczenia kosztów energii.

Przeprowadź ocenę ryzyka podczas projektowania w celu zidentyfikowania i zlikwidowania zagrożeń oraz aby pomóc zapewnić zgodność z przepisami, poprawić bezpieczeństwo i uniknąć niepotrzebnych kosztów ponownego projektowania.

Używaj naszych produktów i narzędzi do projektowania produktywnych i skalowalnych maszyn i sprzętu.Pozostań konkurencyjny ze sprzętem, który spełnia globalne normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Konstruktorzy maszyn: maksymalizacja wydajności konstrukcji

Skrzynka wyboru produktu (Product Selection Toolbox)

Wybierz produkty Allen-Bradley® i zaprojektuj rozwiązania aplikacyjne, używając tych produktów.Narzędzia te obejmują:

  • Integrated Architecture® Builder do konfiguracji systemów automatyki,
  • MCS™ Star do projektowania modułowych systemów sterowania silnikiem,
  • oprogramowanie Motion Analyzer do projektowania systemów sterowania ruchem.

Więcej informacji na temat naszego narzędzia wyboru produktu

Globalne narzędzie wyboru SCCR

Globalne narzędzie Short Circuit Current Ratings (SCCR) zapewnia skoordynowane rozwiązania dla niezawodnościowych obwodów odbiorczych do rozruszników silników, układów łagodnego rozruchu i napędów komponentowych.Dane podane przez globalne narzędzie SCCR bazują na zgodności z normami IEC i UL.

Więcej informacji na temat naszego narzędzia SCCR

Status cyklu eksploatacyjnego produktu

Aktywnie planuj i zarządzaj przejściem od istniejącego sprzętu do naszych najnowszych produktów i technologii.

Więcej informacji na temat naszego narzędzia Status cyklu eksploatacyjnego produktu

Uprość projektowanie i weryfikację bezpieczeństwa maszyn

Safety Automation Builder

Rozwiązanie Safety Automation Builder upraszcza projektowanie systemu bezpieczeństwa, jego wdrożenie i weryfikację.Pomaga Ci poprawić zgodność z przepisami i ciąć koszty, prowadząc Cię przez proces tworzenia Twojego systemu bezpieczeństwa, w tym rozplanowania systemu bezpieczeństwa, wybór produktu i analizę bezpieczeństwa.

Pobierz Safety Automation Builder

Powiązane produkty

Skalowalne rozwiązania dla systemów sterowania

Od oryginalnego programowalnego sterownika logicznego (PLC) do skalowalnego multidyscyplinarnego i zinformatyzowanego programowalnego sterownika automatyki (PAC) – oferujemy wiele sterowników, które spełnią Twoje potrzeby.

Sprawdź nasze programowalne sterowniki

Kluczowe komponenty.Wyjątkowa wartość.

Oferty te są wypróbowane w czasie i trwałe i mają na celu ulepszyć Twoją produkcję – od projektowania i instalacji po operacje i konserwacje.

Więcej informacji na temat naszych podstawowych komponentów

Inteligentne decyzje dzięki Inteligentnemu sterowaniu silnikiem

Nasza oferta w zakresie inteligentnego sterowania silnikami łączy zaawansowane technologie sterowania z funkcjami komunikacyjnymi urządzeń do sterowania silnikami Allen-Bradley®.Dostępne funkcje pozwalają usprawnić działanie systemów i zwiększyć wydajność operacyjną.

Sprawdź nasze rozwiązania w zakresie inteligentnego sterowania silnikami

Inteligentne maszyny i sprzęt

Połącz ludzi, procesy i technologię, aby ulepszyć operacje

Inteligentne maszyny mogą zapewnić szeroki dostęp do danych, lepszej komunikacji i wysokiego poziomu bezpieczeństwa.Daj swoim klientom szansę na sukces dzięki inteligentnym maszynom, które optymalizują wydajność zasobów i maksymalizują jakość produktu.

Więcej informacji na temat inteligentnych maszyn i sprzętu

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.