Usługi opierające się na informacjach

Uzyskaj więcej informacji ze swoich systemów informacyjnych i wypełnij luki kompetencyjne

Nasze oferty dotyczące rozwiązań do zarządzania informacjami mogą pomóc w uproszczeniu codziennych wymogów w zakresie sprawozdań.Można wprowadzić udoskonalone monitorowanie produkcji poprzez lepsze wykorzystanie danych dotyczących produkcji.Projektowanie, implementacja i optymalizacja tych systemów często wymaga połączenia pracy pracowników wewnętrznych oraz wsparcia zewnętrznego.Nasze usługi i rozwiązania informacyjne mogą służyć jako rozszerzenie istniejącego zespołu.Możemy również pomóc w zarządzaniu kluczowymi aspektami wdrażania i zarządzania systemem operacji cyfrowych, jeśli zasoby klienta nie są dostępne.

Lepsze zarządzanie maszynami, operacjami i pracownikami

Systemy informacyjne mogą dotyczyć wielu aspektów prowadzonych operacji, co czasami sprawia, że wdrożenie takich systemów może być utrudnione.Sama ilość danych może sprawiać duże trudności w zarządzaniu nimi.

Systemy informacyjne tworzą również nowe wymogi w zakresie wiedzy i umiejętności podczas, gdy coraz trudniej znaleźć wykwalifikowanych pracowników.Organizacje nie spełniające standardów zarządzania danymi ryzykują wydajnością systemu lub nawet utratą pozycji na rynku na rzecz konkurencji.

Możemy zapewnić pomoc w rozwiązywaniu takich problemów na różne sposoby.Możemy pomóc producentom i operatorom przemysłowym w spełnieniu określonych potrzeb operacyjnych i uzupełnienia braków w zakresie wykwalifikowanej kadry.Możemy pomóc konstruktorom maszyn i osobom odpowiedzialnym za integrację systemów w spełnieniu wymogów dotyczących informacji i wykorzystaniu możliwości wynikających z analizy informacji w zakresie maszyn i urządzeń.

Usługi zdalnego monitorowania

Łączność z rozproszonymi i trudno dostępnymi zasobami

Zdalne monitorowanie zapewnia większą elastyczność pod względem monitorowania, konserwacji i obsługi maszyn.Może również pomóc w zarządzaniu coraz większymi ilościami danych oraz inteligentnych urządzeń w ramach operacji, zwłaszcza w konfrontacji ze zmniejszoną dostępnością wykwalifikowanych operatorów.

Ulepsz monitoring zasobów:zyskasz dostęp w czasie rzeczywistym do rozproszonych lub trudno dostępnych zasobów.Zdalne monitorowanie może zapewnić natychmiastowy wgląd w wydajność zasobów i potencjalnie zaoszczędzić czas w uzyskaniu dostępu do urządzeń w celu przeprowadzenia analizy.

Wsparcie dla pracowników zakładu: technologia sieciowa jest coraz powszechniejsza na hali produkcyjnej.Coraz bardziej złożone systemy oraz duża ilość danych stawiają nowe wymagania przed personelem IT oraz obsługi technicznej.Wewnętrzne lub zewnętrzne usługi monitorowania umożliwiają śledzenie trendów, rozwiązywanie problemów oraz identyfikację możliwości wprowadzania udoskonaleń w celu zapewnienia pomocy w zakresie obniżenia wymogów względem takiego personelu.

Większe wsparcie dla producentów maszyn: wprowadzenie zdalnego monitorowania maszyn stworzyło nowe możliwości dla konstruktorów maszyn pod względem wsparcia ich klientów.Zamiast dojeżdżać na miejsce w celu rozwiązania problemu, konstruktor maszyny może się po prostu połączyć z halą produkcyjną klienta i zająć się rozwiązywaniem problemów.

Więcej informacji na temat naszych usług zdalnego monitorowania

Usługi zapewnienia niezawodności zasobów

Zamień dane dotyczące konserwacji w przydatne informacje operacyjne

Wartościowe dane dotyczące konserwacji są dostępne w całym zakresie prowadzonej działalności.Możemy pomóc w gromadzeniu danych z zasobów produkcyjnych i zamianie ich w przydatne informacje.Możemy również pomóc w wykonywaniu analizy danych z podziałem na role, przygotowaniu sprawozdań i paneli.Dodatkowo możemy pomóc w ich skonfigurowaniu tak, aby wyzwalały zdarzenia oraz powiadomienia, które wspierają proaktywną konserwację.

Może to być pomocne w:

  • osiągnięciu wglądu w stan maszyn w całym zakładzie;
  • identyfikacji potencjalnych zagrożeń lub problemów przed ich wystąpieniem;
  • rozwiązywaniu chronicznych problemów dotyczących awarii maszyn;
  • skróceniu średniego czasu naprawy podczas przestojów nawet o 5 procent;
  • zwiększeniu wydajności operacyjnej nawet o 15 procent;
  • skróceniu czasu ręcznego gromadzenia danych nawet o 70 procent.

Przekonaj się, jak nasze usługi w zakresie niezawodności zasobów mogą pomóc w lepszym zarządzeniu zasobami o znaczeniu krytycznym.

Usługi analityczne w chmurze

Infrastruktura analityczna i interpretacja

Wyszukiwanie wsparcia dla złożonych zastosowań wiąże się z licznymi wyzwaniami.W miarę rozwoju Industrial Internet of Things (IIOT) kontynuowana będzie transformacja do rozwiązań cyfrowych oraz przyjęcie standardu The Connected Enterprise.Zdolność do generowania, zarządzania i wykorzystywania informacji ma kluczowe znaczenie.Tworzy to potrzebę głębokiego zrozumienia najnowszych strategii analitycznych.

Nasze usługi analityczne w chmurze mogą monitorować, przechowywać i wizualizować dane dotyczące wydajności klientów.Klient otrzymuje szczegółowe dane na temat potencjalnych problemów oraz wskazówki jak rozwiązywać problemy przed ich wystąpieniem poprzez bezpieczny portal internetowy lub bezpośrednie powiadomienia.Bez względu na to, czy maszyna znajduje się w zakładzie klienta, czy też jest wykorzystywana na innym kontynencie, można śledzić ważne zasoby w zakresie automatyzacji z dowolnego miejsca.

Rozwiązania przenośne

Informacje mogą wspierać produktywność w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu

Łączność za pomocą urządzeń przenośnych zapewnia niezależność od maszyn i tradycyjnych HMI.Teraz informacje są dostarczane w wymaganym czasie, z wymaganym kontekstem i w wymaganym miejscu.

FactoryTalk TeamONE: 33-sekundowa rewolucja

A gdyby urządzenie przenośne na hali produkcyjnej było nie tylko klientem, lecz również inteligentnym węzłem?A gdyby umożliwiało łączność między pracownikami w celu współpracy i rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym?A gdyby to wszystko było możliwe w ramach różnych rodzajów połączeń i w różnych systemach operacyjnych?

FactoryTalk® TeamONE™ zapewnia te korzyści.Naszym celem jest przedefiniowanie wykorzystania urządzeń przenośnych w przemyśle i zwiększenie produktywności pracowników o 33 sekundy w każdej godzinie i na każdym stanowisku.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.