Bezpieczeństwo w Przemysłowym Internecie Rzeczy

Zrozumieć wpływ Connected Enterprise na bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo miejsca pracy jest wieloaspektową kwestią kluczową dla bezpieczeństwa pracowników, zapobiegania przerw w produkcji i osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) to zbieżność systemów technologii informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa (IT) i technologii operacyjnych (OT) - umożliwia firmom dostęp do danych produkcyjnych, jakościowych, bezpieczeństwa i innych.

Specjaliści od bezpieczeństwa mogą wykorzystywać Connected Enterprise do poprawy bezpieczeństwa, produktywności i zyskowności. Takie dane są pomocne w poprawie widoczności systemu bezpieczeństwa, zrozumieniu zagrożeń bezpieczeństwa, redukowaniu przestojów związanych z bezpieczeństwem, ocenie użycia lub nadużycia systemów bezpieczeństwa i poprawie zgodności z przepisami.

Nowe pojęcie bezpieczeństwa w Connected Enterprise

Przemysłowy Internet Rzeczy tworzy produktywne bezpieczeństwo

IIoT może znacząco poprawić stan i zgodność bezpieczeństwa dając wgląd w czasie rzeczywistym w zachowanie pracowników, zgodność maszyn, przyczyny zatrzymań związanych z bezpieczeństwem, anomalie i trendy bezpieczeństwa.

Odkryj inteligentne wytwarzanie z Connected Enterprise

Bezpieczeństwo i ochrona

Bezpieczeństwo i ochrona są nierozłączne

Ponieważ operacje przemysłowe stają się coraz bardziej połączone, nie wolno przeoczyć nieodłącznego wpływu systemu bezpieczeństwa na zagrożenia ochrony. Hakerzy często podążają za systemami bezpieczeństwa, które chronią pracowników, urządzenia i środowisko.

Bezpieczeństwo a ewolucja siły roboczej na świecie

Siła robocza na świecie wciąż ewoluuje. Firmy muszą uzyskać maksimum z każdego pracownika, młodego i starszego, zarówno wykwalifikowanego jak i niewykwalifikowanego, a także zachować ich bezpieczeństwo i utrzymać wydajność. Dowiedz się o krokach jakie można podjąć.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.