Narzędzia do opracowywania układu bezpieczeństwa

Usprawnienie opracowania układu bezpieczeństwa w celu skrócenia czasu i poprawy zgodności

Metoda cyklu żywotności bezpieczeństwa może radykalnie skrócić czas opracowywania systemu bezpieczeństwa i poprawić jego zgodność z przepisami. Podejście to jest nakreślone w normach bezpieczeństwa i naszych narzędziach do tworzenia.

Analizuj zwrot z inwestycji (ROI) w układach bezpieczeństwa, dokumentuj postęp w cyklu żywotności bezpieczeństwa i zarządzaj nim oraz opracowuj układy bezpieczeństwa i szczegóły dotyczące określonych funkcji zabezpieczających. Narzędzia te pomogą zapewnić, że Twoje systemy są wydajne i zgodne z przepisami.

Safety Automation Builder

Usprawnij opracowywanie układu bezpieczeństwa za pomocą tego bezpłatnego oprogramowania

Safety Automation Builder® to BEZPŁATNE narzędzie programowe, które pomaga uprościć projektowanie i weryfikację układu bezpieczeństwa maszyny oraz zredukować czas i koszty jego opracowania. Integracja z naszym oprogramowaniem do oceny ryzyka zapewnia spójne, niezawodne i dokumentowane zarządzanie cyklem żywotności bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Narzędzie SISTEMA automatyzuje obliczanie osiągniętego poziomu wydajności wynikającego z części związanych z bezpieczeństwem układu sterowania maszyny.

Wstępnie zaprojektowane funkcje zabezpieczające

Osiągi funkcji zabezpieczających: przygotowanie, konfiguracja i oprzewodowanie

Funkcje bezpieczeństwa maszyny wymagają wielu elementów, w tym urządzenia wejściowego, logicznego i wyjściowego. Razem zapewniają one poziom ochrony obliczony na podstawie poziomu wydajności, jak określono w normie ISO 13849-1.

Te funkcje zabezpieczające stworzone z myślą o Tobie minimalizują ryzyko i przyspieszają opracowywanie systemów. Przykłady informacji zawartych w naszych dokumentach dotyczących funkcji zabezpieczających:

  • Konfiguracja i oprzewodowanie
  • Zestawienia materiałów
  • Schematy oprzewodowania
  • Konfiguracja,
  • Plan weryfikacji i walidacji,
  • Obliczenia poziomu wydajności.

Bezpieczeństwo maszyny — paletyzator

Przewodnik dotyczący zastosowania — wyższe bezpieczeństwo maszyny

Paletyzatory i depaletyzatory mogą być niebezpieczne. Opracowaliśmy przewodnik, który pomoże Ci zająć się kwestią bezpieczeństwa w maszynach do paletyzowania i depaletyzowania. Obejmuje on proces oceny, wybór urządzeń, konfigurację systemu i walidację. 

Należy sporządzić dokładny plan na potrzeby danej maszyny. Nasi konsultanci mogą pomóc w opracowaniu tego planu i rozwiązywać zidentyfikowane przez Ciebie problemy związane z bezpieczeństwem.

Narzędzie do obliczania zwrotu z inwestycji w bezpieczeństwo

Przeanalizuj zwrot finansowy z inwestycji w bezpieczeństwo

Zwrot z inwestycji (ROI) w projekty związane z bezpieczeństwem obejmuje zmniejszenie bezpośrednich i pośrednich kosztów obrażeń ciała, poprawę wydajności w oparciu o wykorzystanie technologii oraz inne kwestie unikalne dla konkretnych zastosowań związanych z bezpieczeństwem.

 

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/pl/PL_det_safety-dev-tools row-5

Jak możemy pomóc?

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.