Zarządzanie bezpieczeństwem

Zapewnij bezpieczeństwo i doskonałą wydajność

Wydajność i bezpieczeństwo to uzupełniające się wyznaczniki sukcesu w biznesie. Firmy osiągające najlepsze wyniki w swojej klasie charakteryzują się o 5–7% wyższą Całkowitą Efektywnością Wyposażenia, niższym o 2–4% wskaźnikiem nieplanowanych przestojów oraz o ponad połowę niższym wskaźnikiem urazów w porównaniu z podmiotami osiągającymi średnie wyniki. Cele te są osiągane dzięki skupieniu się na kulturze bezpieczeństwa, procesach i procedurach zgodności oraz wykorzystaniu technologii w celu redukcji ryzyka i optymalizacji wydajności. Pozwól nam pomóc Ci opracować własny plan do osiągnięcia wydajności najlepszej w swojej klasie.

Dojrzałość bezpieczeństwa pomaga w realizacji celów biznesowych

Popraw wyniki swojego programu BHP i ochrony środowiska

Dojrzałość bezpieczeństwa to połączenie zachowań kulturowych, procedur i procesów zgodności oraz inwestycji kapitałowych w technologię zapewniającą bezpieczeństwo i wydajność pracowników. Osiągnięcie celów bezpieczeństwa i produktywności wymaga uwzględnienia aspektów ludzkich, proceduralnych i technicznych.

Jako konstruktor maszyn możesz zrozumieć wartość, jaką bezpieczeństwo przynosi Twoim klientom. Tworzenie maszyn zgodnych z globalnymi normami jest kluczowe dla firmy i zrównoważonego rozwoju.

Krytyczne kwestie biznesowe dla specjalistów ds. bezpieczeństwa

Efektywne programy bezpieczeństwa optymalizują wydajność, a także chronią pracowników, urządzenia, reputację i środowisko. Dowiedz się więcej o tym, jak różne działy podmiotów najlepszych w danej klasie współpracują, aby osiągnąć cele biznesowe.

Bezpieczeństwo i ewolucja globalnej siły roboczej

Lepszy wgląd w zachowanie pracowników, zgodność z przepisami i trendy

Globalna siła robocza nieustanie się zmienia, przy czym oczekuje się, że tempo wzrostu PKB spadnie z 3,6% do 2,1% w ciągu najbliższych 50 lat. Będzie to wymagało o 80% szybszego wzrostu wydajności, aby zrekompensować przewidywany spadek.

Producenci muszą przyjąć wielopłaszczyznowe podejście, które zmaksymalizuje wydajność każdego zatrudnionego pracownika oraz wprowadzi udoskonalenia w projektowaniu, bezpieczeństwie i łączności maszyn.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/pl/PL_det_safety-mgmt row-4

Jak możemy pomóc?

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.