Migracja PLC-5 do ControlLogix

Oceń opcje na etapie planowania migracji

Widziałeś komunikaty o wejściu systemu sterowania Allen-Bradley® PLC-5® w końcową fazę eksploatacji.Jednak mogłeś powstrzymywać się od migracji, ponieważ Twoi pracownicy nie mają szerokopasmowego połączenia, a Ty martwisz się dodatkowymi przestojami lub brakiem funduszy do wdrożenia dużej liczby migracji.

Zasoby, które pomogą Ci w migracji

System sterowania PLC-5 jest jedną z największych zainstalowanych baz wśród wszelkich platform sterowania.Jednak części zapasowe, naprawiane jednostki i wyszkoleni inżynierowie są coraz rzadziej spotykani.

Jest bardzo wiele dostępnych zasobów, które mogą pomóc Ci w migracji i zapewnią szereg opcji, gdy będziesz opracowywał plan aktywnego cyklu eksploatacyjnego.Możesz zdecydować się na współpracę z takim zaufanym partnerem, jak Rockwell Automation, integratorem systemów/dostawcą rozwiązań, lub zrobić to samemu.Oferujemy pełne portfolio usług modernizacji i migracji oraz narzędzia, które ułatwią to zadanie.

Zrób-to-sam

Oferujemy wiele zasobów do prowadzenia migracji Twoich starzejących się systemów na własną rękę:

  • łatwy w użyciu wybór sprzętu i aplikacji do konwersji,
  • narzędzia do automatycznej konwersji kodu oprogramowania,
  • systemy konwersji sterowników i oprzewodowania I/O,
  • moduły interfejsów sieciowych.

Migracja pakietowa PLC-5

Nasza migracja pakietowa PLC-5 to łatwa, szybka i oszczędna opcja, która przemówi do użytkowników końcowych, integratorów systemów i konstruktorów maszyn.Migruj jeden stelaż PLC-5 i do czterech stelaży zdalnych modułów I/O i pozostaw wszelkie sterowane urządzenia i połączone urządzenia na miejscu.Migrując centralny sterownik i obudowę, uzyskujesz efektywność, kładąc podstawę pod modernizację w przyszłości.

Gdy pracujesz z nami nad projektem migracyjnym, korzystasz ze:

  • spójnych realizacji wykonanych przez ścisłą grupę inżynierów, którzy codziennie prowadzą migracje PLC i konwersje,
  • stosowania się do norm i procesów inżynieryjnych, którymi rządzi nasz System Zarządzania Jakością,
  • średnio 16 godzin testów symulacyjnych i przeglądu wykonanego przez innych inżynierów,
  • opcji dodania jednego z naszych wyszkolonych w zakładzie inżynierów, który pomoże Ci oddać do użytku nowych system sterowania.

Migracja pakietowa PLC-5 jest idealna dla pojedynczych prostych aplikacji komunikujących się z urządzeniami i istniejącymi stelażami zdalnych modułów I/O w istniejących sieciach, takich jak DH+ i zdalne moduły I/O.

Modernizacja niestandardowa

Użytkownicy końcowi z dużymi złożonymi instalacjami mogą zyskać większe korzyści poprzez połączenie IT i OT w modelu The Connected Enterprise.Nasze usługi konwersji i migracji mogą pomóc Ci w ramach migracji niestandardowej.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.