Wsparcie starych systemów i wydłużenie cyklu eksploatacy

Jak wspieramy Cię na drodze do modernizacji

Modernizacja starszej technologii automatyki pomaga eliminować ryzyko starzenia się i pomaga przyspieszyć postęp na drodze do modelu The Connected Enterprise.Dotrzesz tam, ale potrzebujesz wsparcia na tej drodze.Zacznij od oceny bazy instalacji (Installed Base Evaluation™), aby dokładnie zrozumieć ryzyko związane z zarządzaniem zapasami i starzeniem się sprzętu na podstawie etapu cyklu eksploatacyjnego produktu.

Usługi wydłużenia cyklu eksploatacyjnego i migracji

Identyfikuj i redukuj ryzyko starzenia się technologii automatyzacyjnych dzięki planowaniu migracji.

Równoważenie harmonogramu modernizacji z inwestycjami kapitałowymi i wymaganiami regulacyjnymi może stanowić wyzwanie.Gdy produkty zbliżają się do końca ich oczekiwanego cyklu eksploatacyjnego, dostępność części i zasobów do nich jest coraz mniejsza.Zapewniamy narzędzia online, zawiadomienia produktowe i kompletne oceny, takie jak ocena zainstalowanej bazy maszyn (Installed Base Evaluation™) dzięki kodowaniu cyklu eksploatacyjnego produktu.Zasoby te pomagają Ci identyfikować potencjalne ryzyko w całym Twoim przedsiębiorstwie.Analiza ta zawiera rekomendacje i możliwości w zakresie uzyskania lepiej działającego magazynu i planowania migracji.

Nasze produkty są zakwalifikowane do jednego z czterech etapów cyklu eksploatacyjnego:

  • Aktywny: obejmuje najnowsze produkty Rockwell Automation,
  • Aktywny dojrzały: produkty, które są w pełni obsługiwane, ale istnieją też nowsze produkty lub linie produktowe,
  • Koniec cyklu eksploatacyjnego: data wycofania została ogłoszona i czas jest aktywnie realizować migracje i zakupy po raz ostatni,
  • Wycofany: produkty, które nie są już produkowane, ale usługi naprawy i wymiany mogą być nadal dostępne.

Umowa wydłużania cyklu eksploatacyjnego

Minimalizuj ryzyko obsługi starszych lub wycofanych produktów

Jeśli nie możesz migrować natychmiast i musisz polegać na starszej automatyce, zalecamy zawarcie Umowy wydłużania cyklu eksploatacyjnego Rockwell Automation.Umowa ta pomaga uniknąć ryzyka i ewentualnych konsekwencji finansowych wydłużonych przestojów.Zapewnia ona również krytyczne usługi konieczne do wspierania Twojego starszego sprzętu.Usługi te mogą obejmować:

  • gwarantowane wsparcie w naprawach,
  • zdalne wsparcie starszego sprzętu,
  • części zapasowe do starszego sprzętu,
  • opcje ostatnich zakupów,
  • pomoc inżynierów cyklu eksploatacyjnego w zakładzie,
  • wiele innych ważnych opcji wsparcia.

Wsparcie starszego sprzętu

Pewność, że Twój starszy sprzęt będzie wspierany

Wraz z postępem modernizacji Twojego zakładu musisz zrobić coś ze starszym sprzętem.Mapa drogowa modernizacji pomoże Ci określić, czy możesz wyeliminować starzenie się od razu, czy będziesz musiał rozłożyć ryzyko w czasie.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.