Ocena zainstalowanej bazy maszyn

Uzyskaj wiedzę ze wszystkich swoich lokalizacji

Najlepszym sposobem ulepszenia działalności operacyjnej jest rozpoczęcie od dogłębnego zrozumienia tego, w jakim miejscu jesteś obecnie.Installed Base Evaluation™ ułatwi Ci zbieranie i analizowanie krytycznie ważnych informacji o działaniu urządzeń w Twoim zakładzie i w całym przedsiębiorstwie.

Wspieraj inicjatywy obejmujące całą firmę

Zrozum swoje zasoby IT i OT w całym przedsiębiorstwie

Weź pod uwagę korzyści płynące ze zrozumienia wszystkich najważniejszych elementów działalności w całym Twoim przedsiębiorstwie.Gdy znasz status części zapasowych i sprzętu wycofanego, możesz stworzyć korporacyjny profil ryzyka podkreślający najwyższe ryzyko przestoju dla każdej lokalizacji.

Świadcząc usługę oceny zainstalowanej bazy maszyn (Installed Base Evaluation), korzystamy ze standardowej metodologii gromadzenia danych i dostarczania praktycznych, przydatnych raportów w kilka tygodni.

Usługa oceny zainstalowanej bazy maszyn umożliwia wspieranie takich inicjatyw obejmujących całą firmę, jak:

 • identyfikacja krytycznie ważnych zasobów,
 • ograniczanie ryzyka starzenia się sprzętu,
 • zarządzanie magazynem firmy i inicjatywami w zakresie części zapasowych,
 • potwierdzenie, że wszystkie zasoby mają aktualne zestawienia materiałowe.

Sprzęt

Ocena zainstalowanej bazy maszyn dostarcza praktyczne i możliwe do wykorzystania informacje

Nasza ocena zainstalowanej bazy maszyn umożliwia dogłębną analizę krytycznych zasobów Twojego zakładu i ich stanu, aby pomóc Ci podjąć oparte na danych decyzje dotyczące ich wsparcia i zarządzania starzeniem się sprzętu.

Ocena zainstalowanej bazy maszyn umożliwia:

 • ograniczenie kosztów poprzez identyfikację i eliminację zapasów, co może przyczynić się do zwiększenia zwrotu z aktywów netto,
 • wydłużenie czasu dyspozycyjności urządzeń poprzez weryfikację, czy krytycznie ważne części zapasowe są w zakładzie, aby wspierać produkcję i konserwację,
 • zidentyfikowanie i złagodzenie ryzyka związanego z obsługą starszej generacji sprzętu,
 • zaktualizowanie sprzętu lub dodanie nowej linii, zapewniając dokładną wiedzę na temat wpływu takich działań na zainstalowaną bazę maszyn.

Oprogramowanie

Popraw decyzyjność poprzez poznanie zasobów IT i ryzyka migracji

Ocena bazy oprogramowania identyfikuje Twój sprzęt IT, zasoby oprogramowania, wersje i potencjalne ryzyko migracji.Gromadzimy informacje i dostarczamy szczegółowych analiz oprogramowania Rockwell Automation i Microsoft.

Nasza ocena daje podstawę porównawczą do podjęcia działań na podstawie ryzyka i możliwości oszczędności, w ramach przygotowania do migracji sprzętu automatyki.Usługa ta może na przykład wykryć możliwość eliminacji nieużywanego oprogramowania i migracji do równoległych licencji.Ponadto możemy określić, czy oprogramowanie i odpowiadający mu system operacyjny obsługują określoną aktualizację oprogramowania, aby uniknąć potencjalnej niekompatybilności.

Ocena bazy oprogramowania umożliwia:

 • dokumentowanie całości zainstalowanego oprogramowania i zasobów IT,
 • określenie, czy bieżący system operacyjny i sprzęt IT automatyki będzie wspierał aktualizacje oprogramowania, a także identyfikację wymagań dla migracji,
 • zwiększenie efektywności poprzez określenie, które z Twoich pakietów oprogramowania będą musiały działać równolegle, a które będą musiały bazować na licencjach,
 • optymalizację licencjonowania i wsparcia.

Przedsiębiorstwo

Uzyskaj pełną analizę Twoich maszyn i sprzętu w całym przedsiębiorstwie

Ocena bazy instalacji przedsiębiorstwa może obejmować ocenę bazy oprogramowania lub ocenę zainstalowanej bazy maszyn dla wielu lokalizacji.Ocenę bazy instalacji przedsiębiorstwa można dopasować na bazie takich czynników, jak lokalizacje o najwyższym ryzyku i maszyny o najwyższym ryzyku, lub skupić się na konkretnych jednostkach biznesowych w wielu lokalizacjach.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.