Inteligentne sterowanie silnikiem

Inteligentne decyzje dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem

Inteligentne urządzenia tworzą inteligentne i połączone systemy.Dzięki informacjom otrzymanym z inteligentnych urządzeń sterujących silnikiem możesz podejmować inteligentne i trafne decyzje.Dowiedz się, jak informacje z naszej oferty inteligentnego sterowania silnikiem mogą dać Ci możliwość podejmowania lepszych decyzji operacyjnych, poprawy efektywności systemu i uzyskania skuteczności operacyjnej.

Inteligentne sterowanie silnikiem

Gdy łączysz inteligentne urządzenia Allen-Bradley® do sterowania silnikami, sterowniki Logix oraz EtherNet/IP, w efekcie otrzymujesz inteligentne rozwiązanie w zakresie sterowania silnikami, które pomaga Ci skrócić czas wprowadzenia maszyny na rynek, obniżyć całkowite koszty inwestycji, zwiększyć wykorzystanie Twoich aktywów i ograniczyć ryzyko.Zobacz, jak możesz uczynić rozwiązania w zakresie inteligentnego sterowania silnikami kamieniem węgielnym pomyślnej strategii automatyzacji.

Więcej informacji na temat:

Inteligentne sterowanie silnikiem

Podejmuj inteligentne i świadome decyzje dzięki inteligentnym urządzeniom

Wysokosprawne silniki zwiększają wydajność, a ich uszkodzenie może być poważne w skutkach. Dzięki inteligentnym sterowaniu silnikiem możesz poprawić produktywność i uniknąć uszkodzeń silników, stosując podejście oparte na danych.

One Design Environment

Gdy korzystasz ze środowiska Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, możesz łączyć aplikacje do projektowania i inżynierii w jedną całość.Gdy używasz Studio 5000 do konfigurowania i programowania Twoich urządzeń do sterowania silnikami Allen-Bradley, możesz ograniczyć czas inżynierii konstrukcyjnej, uzyskać wgląd w warunki funkcjonowania i podejmować bardziej świadome i oparte na danych decyzje, których celem jest ograniczenie całkowitych kosztów inwestycji.

Więcej informacji na temat środowiska automatyzacji i projektowania Studio 5000

Układy napędowe

Zmaksymalizuj dostępność maszyn i zminimalizuj ryzyko projektowe

Koordynowanie silników w złożonej maszynie wymaga szczególnego rodzaju wiedzy technicznej.Dlatego lepiej jest współpracować z doświadczonym dostawcą, aby dostarczać systemy napędu, które spełniają Twoje wymagania techniczne i mieszczą się w harmonogramie projektowym.Nasza wiedza techniczna w całym szeregu branż pozwala nam dostarczać kompletne rozwiązania napędowe, które pomagają minimalizować ryzyko projektowe i maksymalizować produkcję.Możemy spełniać Twoje potrzeby dzięki doświadczonym inżynierom, którzy rozumieją lokalne zasady, normy i wymagania aplikacyjne.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.