Zintegrowana Architektura

Informacja i kontrola w czasie rzeczywistym

Systemy zintegrowanego sterowania wspierają inteligentną produkcję w Twoich rozwiązaniach w zakresie automatyki przemysłowej.Nasz system Integrated Architecture® pozwala Ci wdrożyć system kontroli przemysłowej indywidualnie na poziomie pojedynczych urządzeń i całej linii w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb.Może on być skalowany na wiele linii lub zakładów w celu osiągnięcia celów biznesowych przedsiębiorstwa.Rozwinęliśmy nasz system Integrated Architecture tak, aby jego architektura była wysokowydajna.Pomaga on łączyć kontrolę i informacje w celu stworzenia połączonego przedsiębiorstwa z inteligentniejszą technologią, wyższą wydajnością i bezpieczniejszym środowiskiem.

Automatyka dla wielu dyscyplin

Zintegruj kontrolę nad wieloma dyscyplinami w jednej infrastrukturze

Integracja przemysłowych systemów kontroli w jednej infrastrukturze dla całego zakładu pozwala na zwiększenie efektywności i wydajności w każdej sferze działalności.Zastąpienie wielu oddzielnych systemów kontroli pojedynczym wspólnym systemem pozwala na osiągnięcie efektywnej instalacji, operacji i konserwacji.Nasza platforma kontroli Logix zapewnia skalowalność i efektywność spełniającą Twoje potrzeby.

Wydajność projektowa automatyki

Przyspiesz proces projektowania swojego systemu dzięki narzędziu One Design Environment

Nasze narzędzie Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® łączy aplikacje do projektowania i inżynierii w jedne ramy.Dzięki zaawansowanym przepływom pracy i bibliotekom będziesz lepiej wyposażony do szybszego reagowania na zmiany na rynku lub w przedsiębiorstwie.Zwiększ efektywność swojej automatyki, ogranicz koszty w cyklu trwania projektu oraz zredukuj całkowite koszty inwestycji dzięki Studio 5000.

Przyspiesz swój proces projektowania

Oceń i zniweluj ryzyko dla bezpieczeństwa w swoim systemie kontroli przemysłowej.

Korzyści z rozwiązań informacyjnych

Wykorzystaj dane z produkcji do tworzenia przydatnych informacji

Nasze rozwiązania w zakresie wizualizacji, raportowania i analityki monitorują takie wskaźniki KPI jak wydajność, jakość i zarządzanie energią.Dane te są dostępne w całym przedsiębiorstwie, na czytelnych tablicach.Na podstawie kontekstowych i opartych na rolach informacji można następnie działać tak, aby ulepszyć systemy i procesy.

Więcej informacji na temat rozwiązań informacyjnych

Jedna wspólna infrastruktura sieciowa

Przyspiesz proces projektowania swojego systemu dzięki narzędziu One Design Environment

EtherNet/IP™ to wytrzymała platforma komunikacyjna, która umożliwia twórcom urządzeń i użytkownikom końcowym efektywne łączenie ich infrastruktury sieciowej.Dzięki EtherNet/IP wszystkie funkcje sieciowe, takie jak ruch, synchronizacja w czasie, HMI, inteligentne sterowanie silnikiem, oprzyrządowanie procesu i bezpieczeństwo są dostępne we wspólnej infrastrukturze sieciowej.

Więcej informacji na temat sieci przemysłowych

Produkty i technologia sterowania

Skalowalne interdyscyplinarne sterowanie

Nasza linia Integrated Architecture obejmuje produkty w zakresie sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej.Ponadto środowisko projektowe Studio 5000 jest centralną infrastrukturą zintegrowanego sterowania i technologii informacyjnej.

Ulepszaj swoje procesy na każdym etapie produkcji – od projektowania i instalacji po operacje i konserwację.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.